Envirotainer_RKN_e1_production_high_res

การสร้างตู้สินค้าของบริษัท Envirotainer

บริษัท Envirotainer มีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าในประเภทตู้สินค้า บริษัทฯ ทำงานร่วมกับมากกว่า 400 ประเทศ ภายใต้อุตสาหกรรมยาและสุขภาพ equivalent ในเฉพาะปี 2011 บริษัทขนส่งมากกว่า 75,000 แพเล็ต ไปยังมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกในช่วงเพียง ซึ่งถือเป็นการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ในระหว่างการขนส่งสินค้ามักต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หลากหลาย ด้วยตู้บรรทุกสินค้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดี ทำให้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคุณได้รับการปกป้องตลอดการขนส่งระยะไกล

Envirotainer ให้บริการเช่าตู้สินค้าพิเศษในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ อาทิ วัคซีนและอินซูลิน ตู้สินค้าของ Envirotainer สามารถรักษาสภาพของสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม และตู้สินค้าทุกตู้ของ Envirotainer ผ่านการรับรองจากทั้ง EASA และ FAA

บริษัท Envirotainer R&D มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนการปฏิบัติการ และด้วยความเป็นผู้นำในตลาด ทำให้ Envirotainer มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับอนาคต