Tag Archives: e-commerce

Turkish Cargo มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ

จากการนำความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้าแบบชาวตะวันออกเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศที่แข็งแกร่งภายในประเทศ