Tag Archives: temperature control

การสร้างตู้สินค้าของบริษัท Envirotainer

การสร้างตู้สินค้าของบริษัท Envirotainer

ด้วยความเป็นผู้นำในตลาด ทำให้ Envirotainer มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับอนาคต