โฆษณา

ส่งข้อความของคุณไปถึงผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในการขนส่งสินค้าทางอากาศ Airfreight Logistics มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่านจากทั่วทุกมุมโลกและทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยาน ผู้ปฏิบัติการยกขนสินค้าภาคพื้นดิน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า

เราเข้าถึงผู้อ่านผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อาทิ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม
ไม่ว่าเป้าหมายทางการตลาดของคุณจะเป็นอย่างไร เราสามารถเพิ่มโอกาสดีๆ มากมายให้แก่คุณ ในการทำการตลาดทั้งแบบดึงดูดลูกค้า และแบบเข้าหาลูกค้า รวมไปถึงการสร้างสื่อของคุณขึ้นเองและการซื้อสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวิดีโอและโฆษณา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาร่วมกับ Airfreight Logistics หรือ ถ้าคุณต้องการสื่อโฆษณาจากเรา กรุณาติดต่อ sales@airfreight-logistics.com

Advertise with us