ความท้าทายในการขนส่งม้าข้ามประเทศ

เคยสงสัยไหมว่าการขนส่งม้าข้ามประเทศมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? แต่คนเหล่านี้รู้ดีว่าต้องทำอย่างไร บริษัท Equine International Airfreight มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในระดับคุณภาพ ทั้งยังให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของม้า และจัดหาโซลูชั่นโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งม้าทางอากาศไปยังต่างประเทศ

บริษัท Equine International Airfreight ก่อตั้งโดย Mr. Crispin Bennett ผู้ซึ่งคร่ำวอดในวงการขนส่งม้าข้ามประเทศ มากกว่า 30 ปี ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องข้อปฏิบัติในการกักบริเวณม้า รวมถึงข้อบังคับและขั้นตอนการขนส่งทางอากาศ ทำให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเข้าและส่งออก รวมถึงการขนส่งม้าของคุณได้ดีที่สุด

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติการขนส่งม้าทั้งขาเข้า/ขาออกในหลายประเทศทั่วโลก และให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งขาเข้า/ขาออกจาก ยุโรป เอเชีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ยังมีการให้บริการนอกเส้นทางปรกติ เช่น ปลายทางไปยัง อินเดีย บรูไน จีน และเมียนมาร์ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสายการบินพันธมิตรต่างๆ เช่น Qantas, Singapore Airlines, Emirates Airlines, Cathay Pacific, Federal Express และ KLM เพื่อที่จะมีเส้นทางการบินตามตารางและได้รับบริการเช่าเหมาลำแบบพิเศษตามความต้องการ