Air Cargo Community Frankfurt – visit FRA pharma 25-Feb-16

Air Cargo Community Frankfurt จัดงาน ‘FRA can do Pharma’

Air Cargo Community Frankfurt จัดงานประชุม ‘FRA can do Pharma’ โดยมีตัวแทนจากบริษัทด้านเภสัชภัณฑ์และโลจิสติกส์ทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ภายในงานฯ มีการนำเสนอข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้เข้าชมการทำงานภายในห้องควบคุมอุณหภูมิสินค้าเย็นของสายการบิน Lufthansa Cargo และศูนย์รับจัดการสินค้าไวต่ออุณหภูมิ ในท่าอากาศยาน Frankfurt อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบริการขนส่งเภสัชภัณฑ์ทางอากาศที่หลากหลาย ซึ่งทาง Air Cargo Community Frankfurt ได้ทำการขนส่งให้กับ BVL International ในภูมิภาค Rhein-Mein อีกด้วย

Mr. Joachim von Winning ผู้อำนวยการบริหาร Air Cargo Community Frankfurt กล่าวว่า “อุตสาหกรรมด้านเภสัชภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีกฏระเบียบค่อนข้างซับซ้อน สินค้าส่วนมากมีมูลค่าสูงและไวต่ออุณหภูมิ โดยจำเป็นต้องได้รับการจัดส่งถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว ท่าอากาศยาน Frankfurt มีบริการที่เป็นนวัตกรรมระดับโลก ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ โดยเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ BVL และต้องขอขอบคุณ BVL ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ทั้งนี้ เราพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ๆ ในการเข้าร่วม ‘visit FRA pharma’ ของเรา”