SkyCargo-Cambodia (1) (1)

Emirates SkyCargo เพิ่มที่หมายใหม่ไปยัง Phnom Penh

สายการบิน Emirates SkyCargo ขยายเครือข่ายการให้บริการด้วยการเพิ่มบริการรายสัปดาห์ใหม่ไปยัง Phnom Penh ประเทศกัมพูชา โดยเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ Phnom Penh ถือเป็นที่หมายแห่งที่ 53 จากที่หมายทั่วโลกของสายการบินฯ และเป็นที่หมายลำดับที่ 6 ในภูมิภาคตะวันออกไกล (Far East)

Mr. Hiran Perera รองประธานอาวุโส สายการบิน Emirates SkyCargo กล่าวว่า “ตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกัมพูชากับยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกัมพูชาถือเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญให้กับตลาดทั้งสองแห่ง ด้วยการให้บริการใหม่นี้จะช่วยให้ Emirates SkyCargo สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่สำคัญและศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าใน Dubai ทำให้ลูกค้าในเอเชียสามารถเชื่อมต่อการขนส่งไปยังที่หมายกว่า 150 แห่งทั่วโลก โดยผ่านเกตเวย์ 42 แห่งในทวีปยุโรป เกตเวย์ 14 แห่งในอเมริกาเหนือ และเกตเวย์ 27 แห่งในแอฟริกา”

ทั้งนี้ จากรายงานของท่าอากาศยานในกัมพูชา ซึ่งมีการบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมดสามแห่งในประเทศ พบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งขาเข้าและขาออกในปี 2015 ของกัมพูชามีอัตราเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 38,065 ตัน โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างกัมพูชาและสหภาพยุโรป ถือเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้วที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2015 สูงถึง 16.5 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดการณ์ว่า สินค้านำเข้าหลักของกัมพูชาจะเป็นสินค้าประเภทผ้าและเครื่องหนัง ขณะที่สินค้าส่งออกหลักจะเป็นสินค้าประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้า

ตารางเที่ยวบินของ Emirates:
Flight no. Day Departure Time Arrival Time
EK  9828 Wednesday Dubai (DWC)   21:30 Phnom Penh   07:15+1
EK  9829 Thursday Phnom Penh   21:45 Dubai (DWC) 02:40+1