Ulrich Interview

Qatar Airways เผยกลยุทธ์ความสำเร็จการให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมที่หมายทั่วโลก

เหตุใดเราจึงต้องลงทุนซื้อเฉพาะเครื่องบินขนส่งสินค้า ขณะที่เราสามารถใช้พื้นที่ระวางบนเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างอย่างเครื่องบินรุ่น 777 ให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อมองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจะพบว่า ความต้องการของธุรกิจขนส่งสินค้ามีความแตกต่างจากธุรกิจขนส่งผู้โดยสารเป็นอย่างมาก การใช้วิธีแบบผสมผสาน (balanced approach) อาจดูเหมือนจะเป็นคำตอบ แต่คำตอบนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกสายการบินเสมอไป

นิตยสาร Airfreight Logistics ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Ulrich Ogiermann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายการบิน Qatar Airways เกี่ยวกับ ข้อมูลเจาะลึกถึงแนวทางการประสบความสำเร็จในการเลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้าแบบผสมผสาน

Mr. Ulrich Ogiermann, Qatar Airways Chief Officer Cargo.

Mr. Ulrich Ogiermann ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายการบิน Qatar Airways

Mr. Ogiermann เข้าร่วมงานกับ Qatar Airways ด้วยประวัติการทำงานที่โดดเด่น เนื่องจาก Mr. Ogiermann เคยทำงานให้กับสายการบินอื่นๆ ที่เป็นทั้งสายการบินที่ปฏิบัติการเฉพาะเครื่องบินขนส่งสินค้า และสายการบินที่ปฏิบัติการเครื่องบินโดยสารซึ่งมีพื้นที่ระวางสินค้าใต้ท้องเครื่อง Mr. Ogiermann จึงสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานร่วมกับสายการบินทั้งสองประเภทมาใช้ในการทำงานร่วมกับสายการบิน Qatar Airways ที่ใช้ประโยชน์จากทั้งเครื่องบินขนส่งสินค้าและพื้นที่ใต้ท้องเครื่องบินโดยสาร โดย Mr. Ogiermann ได้เริ่มจากการอธิบายว่า ทำไมสถานที่ตั้งจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการของ Qatar

“เรามีฐานปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือบริเวณจุดเชื่อมต่อของทวีปเอเชีย แอฟริกา อนุทวีปอินเดีย และยุโรป เราจึงสามารถปฏิบัติการด้วยวิธีเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางกับปลายทางอื่นๆ (hub-and-spoke approach) ได้มากกว่าสายการบินอื่น การมีศูนย์กลางในลักษณะนี้ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ระวางสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสายการบินที่อยู่ช่วงท้ายของกระบวนการขนส่งอย่างทวีปยุโรป ซึ่งได้รับความกดดันด้านค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ”

“ทั้งนี้ สำหรับสายการบินที่ปฏิบัติการเครื่องบินทั้งสองประเภทจะพบว่า เครื่องบินขนส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการมีเครื่องบินขนส่งสินค้า คือ ทำให้เราสามารถปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งนี่คือประเด็นหลักที่เราลงทุนในสินทรัพย์ที่มีราคาสูงอย่างเครื่องบินขนส่งสินค้า” Mr. Ogiermann กล่าว

Ulrich Interview

ด้วยการผนวกรวมข้อดีจากการปฏิบัติการเครื่องบินทั้งสองประเภท ส่งผลให้สายการบิน Qatar Airways สามารถปฏิบัติการได้โดยมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม รูปแบบการทำงานแบบใดแบบหนึ่งก็อาจไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสายการบิน บางสายการบินอาจจำเป็นต้องอาศัยการขนส่งใต้ท้องเครื่อง เพื่อจำกัดความแออัดในการปฏิบัติการ และท้ายที่สุดก็อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

นอกจากนี้ ที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการของสายการบิน ก็อาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้สายการบินจำเป็นต้องเลือกปฏิบัติการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ การขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องเป็นทางเลือกที่พบมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและมีเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารมากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในทางกลับกัน ประเทศเวียดนามมีเที่ยวบินของเครื่องบินขนส่งสินค้ามากกว่า เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นแหล่งผลิตสินค้าจึงมีความต้องการพื้นที่ระวางสินค้ามากกว่า ขณะที่บริการขนส่งผู้โดยสารยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก จึงทำให้พื้นที่ระวางใต้ท้องเครื่องมีปริมาณจำกัด

“บางครั้งคุณต้องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริการขนส่งผู้โดยสารจากมุมมองของการขนส่งสินค้า คุณต้องถามตัวเองว่าการปฏิบัติการด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือไม่” Mr. Ogiermann กล่าว

“การรวมเอาประสิทธิภาพของพื้นที่ระวางใต้ท้องเครื่องบินโดยสารที่มีสามารถบรรทุกสินค้าได้ปริมาณมาก เข้ากับความสามารถของเครื่องบินขนส่งสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ระวางให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดต่างๆ ได้ ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัว หากคุณเป็นผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องเพียงอย่างเดียว พื้นที่ระวางอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกัน ประเด็นด้านค่าใช้จ่ายก็ยังถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติการเครื่องบินขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีฐานปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างทวีปยุโรป”

ดังนั้น การผสมผสานประสิทธิภาพของพื้นที่ระวางใต้ท้องเครื่องเข้ากับความยืดหยุ่นของเครื่องบินขนส่งสินค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจขนส่งสินค้า ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการปฏิบัติการได้มากที่สุด

Mr. Ogiermann กล่าวเสริมว่า “หากคุณมีเพียงเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเครื่องบิน 747F คุณจะต้องปฏิบัติการแบบเชื่อมโยงจุดต่อจุด (point-to-point operation) ซึ่งจะทำให้การทำงานยากขึ้น เนื่องจากคุณไม่มีตลาดที่จะสามารถปฏิบัติการในลักษณะนี้ได้ ขณะเดียวกันก็ยังต้องคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการอีกด้วย เครื่องบินขนส่งสินค้า 747F ทำให้คุณต้องปฏิบัติการในระยะเวลาสั้นๆ และต้องแวะพักหลายจุดตามเส้นทาง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าปฏิบัติการสูงขึ้นมาก”

Doha’s Facilities

“ศูนย์ปฏิบัติการหลักในปัจจุบันของเราในกรุง Doha ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้ามากที่สุด” Mr. Ogiermann กล่าว “เรามีแหล่งทรัพยากรและคลังสินค้าที่ทันสมัย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขยับขยาย ในขั้นต้น เราจะเพิ่มพื้นที่ระวางสินค้าให้ถึง 4.4 ล้านตัน ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยขั้นตอนสุดท้ายของแผนพัฒนา คือการเพิ่มพื้นที่ระวางสินค้าในกรุง Doha ให้ได้ถึงเจ็ดล้านตัน เราสนุกกับการทำงานที่นี่ เพราะที่นี่เป็นสายการบินที่มีการเติบโตตลอดเวลา เรามีฝูงบินที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก สายการบินของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมาก”

See Qatar Airways Cargo’s world-class cargo facility at Hamad International Airport in action in this video: 

ทั้งนี้ สิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยายพื้นที่ระวางสินค้า และทำให้ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ คือระบบไอที ‘CROAMIS’ ของ Qatar Airways โดย Mr. Ogiermann ได้อธิบายถึงที่มาและความสำเร็จของระบบดังกล่าวว่า “อุตสาหกรรมนี้กำลังปรับใช้ใบตราขนส่งสินค้าทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) การสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจอง โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จของเราคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ซึ่งระบบทั่วไปที่เราพบไม่เหมาะกับการทำงานของเรา เราจึงตัดสินใจพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมา โดยร่วมมือกับบริษัทไอทีระดับโลก ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเรามีทรัพยากรและเรารู้ในสิ่งเราต้องการ เราเริ่มจากการทำการตลาดและแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเราได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ end-to-end และได้รับการออกแบบจากมุมมองของสายการบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยระบบไอทีดังกล่าวมีความสามารถมากมาย ครอบคลุมตลอดทั้งซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า นับตั้งแต่การขนส่งสินค้า การทำใบตราขนส่งสินค้า การทำบัญชี การจอง ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

“ทั้งนี้ หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของซอฟต์แวร์นี้คือ โปรแกรมตรวจสอบและเฝ้าติดตามสินค้าที่จะแสดงข้อมูลสำหรับการติดตามชิปเมนต์บนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าของเราก็จะสามารถทราบได้ว่าสินค้ากำลังได้รับการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดของการขนส่ง ซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นการรวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญของเรา และเรามั่นใจว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาด” Mr. Ogiermann กล่าว

Ulrich Interview

Beating the Heat

ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมองข้ามไปมิได้ นั่นก็คือสภาพอากาศในกรุง Doha ปัจจุบัน สินค้าที่มีความไวต่ออุณหภูมิอย่างสินค้าเน่าเสียง่ายและเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการขนส่งทางอากาศมากขึ้น โดยสินค้าที่มีความพิเศษเหล่านี้ต้องถูกนำไปไว้ในสถานที่ที่ความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ cool chain เกิดความเสียหาย

Mr. Ogiermann ได้บอกเล่าถึงวิธีการขนส่งสินค้าประเภทนี้ของสายการบิน Qatar Airways ว่า “เราขยายการใช้รถบรรทุกแบบตู้แช่เย็นในกรุง Doha มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายกับ cool chain เราใช้รถบรรทุกนี้กับสินค้าที่ต้องเก็บในที่เย็นเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง หากการขนส่งมีระยะเวลาการเชื่อมต่อไม่นาน เราจะเก็บสินค้าในรถบรรทุกเหล่านี้แล้วจอดรอบนถนนลาดยาง แต่หากระยะเวลาการเชื่อมต่อนานขึ้น อาทิ ระยะทางการเชื่อมต่อมากกว่า 200 เมตร เราจะขับรถบรรทุกเพื่อนำสินค้าเหล่านี้ไปเก็บไว้ในตู้แช่เย็นภายในคลังสินค้า เราลงทุนในยานพาหนะเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีช่องโหว่ใน cool chain ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและง่ายกว่าวิธีอื่น เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดเวลา และนี่คือบริการที่เรามอบให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด”

Outlook for 2016

บุคลากรในอุตสาหกรรมฯ มองภาพรวมในปีนี้ไว้ไม่ดีนัก ในแง่ของปริมาณการค้าระดับโลกมีภาวะซบเซาลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่พื้นที่ระวางสินค้าบนเครื่องบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นผลเสียต่อสายการบิน

Ulrich Interview

“เรามั่นใจว่าเรามีปัจจัยต่างๆ มากเพียงพอที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ท้าทายสำหรับเราเช่นกัน” Mr. Ogiermann กล่าว “ถึงกระนั้น ในภาพรวมก็ยังมีด้านที่สดใสอยู่บ้าง อาทิ สินค้าเภสัชภัณฑ์ การเปลี่ยนสถานที่ผลิต การเปลี่ยนรูปแบบการค้า และการเติบโตขึ้นของธุรกิจ e-commerce นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าเน่าเสียง่าย เครื่องแต่งกาย และวัตถุสิ่งทอก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด โดยเฉพาะเภสัชภัณฑ์ที่ถือเป็นสินค้าที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราพยายามอย่างหนักเพื่อได้เข้าสู่เส้นทางการค้าที่ได้รับการรับรองจากผู้ส่งออกรายใหญ่ และสำหรับปีนี้ สินค้าที่เราคิดว่าจะมีการเติบโตสูงสุด ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ สิ่งทอ และสินค้าเน่าเสียง่าย”

Mr. Ogiermann กล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าและวิธีการจัดส่งสินค้าก็ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นผลมาจากธุรกิจ e-commerce เราล้วนทราบกันดีว่าทุกคนใช้อินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่คำถามคือ ปริมาณการสินค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการสั่งซื้อและวิธีการจัดส่งเท่านั้น ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราก็ได้ดำเนินการในด้านที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้าแล้ว”

Follow Qatar Airways Cargo on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qatar-airways//