Cover-Story-IMG_9534-1-e1461039759373-1024×578

Falcon Logistics Solution ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า Critical Parts

สินค้า Critical Parts หมายถึงชิ้นส่วนหรือสิ่งของที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของอุปกรณ์ สำคัญภายในบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ หากขาดชิ้นส่วนเหล่านี้ไป อาจทำให้ระบบการทำงานของบริษัทนั้นๆ เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการของบริษัท จนมิอาจประเมินมูลค่าได้ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทนี้จึงต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบวินาทีต่อวินาที

Cover-Story-IMG_9507-1024x683

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณทรงวุฒิ จินตธรรม ผู้จัดการทั่วไป และ คุณวิเชียร รุ่งปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Falcon Logistics Solution เกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้าประเภท Critical Parts ของบริษัทฯ รวมไปถึงความท้าทายในการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ที่น้อยบริษัทจะสามารถส่งมอบบริการในลักษณะนี้ให้แก่ลูกค้าได้

Cover-Story-IMG_9489-683x1024

คุณวิเชียร รุ่งปัญญา

Time-Sensitive Materials
บริษัท Falcon Logistics Solution เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ รวมไปถึงบริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ และให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งหนึ่งในบริการของ Falcon ที่แตกต่างจากบริษัทขนส่งสินค้าทั่วไป คือการให้บริการขนส่งสินค้าประเภท Critical Parts โดยสินค้าเหล่านี้มักเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการทำงานของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการนำส่งชิ้นส่วนดังกล่าวโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดจึงถือเป็นหัวใจ สำคัญของบริการนี้

คุณวิเชียร กล่าวว่า “การให้บริการในลักษณะนี้เป็นงานที่มีความท้าทายสูงมาก และต้องอาศัยความรับผิดชอบสูงมากเช่นกัน การขนส่งผิดพลาดหรือล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ ต้องสูญเสียไป ดังนั้น ในประเทศไทยจึงมีบริษัทที่ให้บริการในลักษณะนี้น้อยมาก”

เนื่องจาก ชิ้นส่วนเหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบการทำงานและการให้บริการลูกค้าเป็นอย่าง มาก บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้จึงจะมีการทำสัญญารับประกันความเสียหายของชิ้นส่วน โดยจะกำหนดระยะเวลาการนำส่งสินค้าตามที่ได้มีการตกลงกันในสัญญา ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินต่อไปได้เร็วที่สุดและส่งผลให้เกิดความเสียหายน้อย ที่สุด คุณทรงวุฒิ กล่าวว่า “ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการของเราจะเป็นบริษัทไอที ธนาคาร โรงพยาบาล และบริษัทโทรคมนาคม ซึ่งต้องรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก เมื่อระบบเกิดการขัดข้อง ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อรายได้ของบริษัทเป็น จำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นทุกวินาทีจึงมีค่า เราเองก็ต้องเป็นส่วนช่วยหยุดความเสียหายเหล่านี้ให้เร็วที่สุด”

Cover-Story-IMG_9453-e1461041964674-812x1024

คุณทรงวุฒิ จินตธรรม

Real-Time Alerts
บริษัท Falcon Logistics Solution เริ่มต้นให้บริการขนส่งสินค้าประเภท Critical Parts มากว่า 7 ปี โดยให้บริการตั้งแต่การนำเข้าชิ้นส่วนที่มีความสำคัญเหล่านี้จากต่างประเทศ และนำมาเก็บสำรองในคลังสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อลูกค้ามีความต้องการ และนำส่งให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับคำสั่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการส่งออกชิ้นส่วนเหล่านี้เพื่อเป็นชิ้นส่วนสำรองในคลังสินค้าใน ประเทศอื่นๆ ที่มีสำนักงานของลูกค้าเข้าไปตั้งอยู่

คุณทรงวุฒิ กล่าวว่า “พูดได้ว่าเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เรามีระบบแจ้งเตือนพนักงานผ่านอุปกรณ์ไอที ซึ่งพนักงานจะต้องมีติดตัวตลอดเวลา ไม่ว่าลูกค้าจะแจ้งความต้องการสินค้าเมื่อไหร่ เราก็พร้อมที่จะให้บริการได้ทุกเมื่อ ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน เมื่อได้รับการแจ้งเตือนว่าสินค้าเกิดการชำรุด นั่นก็คือการเริ่มจับเวลาการปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการขนส่ง เรื่องการจัดเตรียมสินค้า เอกสาร และระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเสมอ”

“เรามีความพร้อมด้านเอกสาร และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันทีมจัดหาสินค้าก็จะต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมต่อการขนส่ง เพื่อให้พนักงานจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าก่อนเวลาที่มีการตกลงกันไว้ ลูกค้าจะได้มีเวลาสำหรับการซ่อมบำรุง เพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้โดยเร็วที่สุด ด้วยความเข้าใจในความต้องการลูกค้า เราจึงพยายามทุกวิถีทาง เพื่อส่งมอบบริการและระยะเวลาการขนส่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า”

นอกจากความรวดเร็วจะเป็นหัวใจหลักในการให้บริการ ความปลอดภัยของสินค้าก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นเดียวกัน ด้วยความสำคัญต่อระบบการทำงาน ส่งผลให้ชิ้นส่วนเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากและต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างดี ที่สุด “แม้ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกบรรจุในกล่องเล็กๆ แต่ก็มีมูลค่าสูง ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราจึงต้องจัดเก็บสินค้าเหล่านี้ให้ปลอดภัยที่สุด และแม้ในโลกปัจจุบันที่มีการใช้งานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการและมีชิ้นส่วนที่ต้องเก็บสำรองในคลังสินค้ามากขึ้น ลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะได้รับการจัดเก็บเป็นอย่างดี และพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเมื่อ”

Cover-Story-IMG_9429-1024x683

“เราจะจัดเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้ โดยแยกออกจากสินค้าทั่วไป และติดตั้งระบบความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากปัจจัยด้านความรวดเร็วและความปลอดภัยแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือพนักงาน โดยผู้ที่จะทำงานในส่วนนี้ต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษ และต้องมีความรับผิดชอบสูง รวมไปถึงต้องมีความทุ่มเทกับงานมากเป็นพิเศษ ซึ่งเราก็มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบเร่งด่วน นี้” คุณวิเชียร กล่าวเสริม

“ผมเน้นว่าเราต้องไม่สร้างผล กระทบที่จะเกิดกับลูกค้าเพิ่มเติม และค่าบริการจะต้องสมเหตุสมผล อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำหน้าที่ของเราให้ดี ที่สุด”

Challenging, but Rewarding Deliveries
แม้การขนส่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะเป็นการทำงานที่มีความกดดันสูง และมีข้อจำกัดมากมาย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ Falcon แต่กลับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ สามารถเอาชนะได้ด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบและการเตรียมการเป็นอย่างดี “ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นบริษัทและองค์กรใหญ่ในตัวเมือง ดังนั้นเรื่องปัญหารถติดก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งที่เราต้องพบเจอ โดยเฉพาะในบางเส้นทางและบางช่วงเวลาที่การจราจรจะหนาแน่นเป็นพิเศษ เราจึงต้องคำนวณระยะเวลาการเดินทางและเส้นทางหลีกเลี่ยงให้ดี เพื่อไม่ให้การขนส่งเกิดความล่าช้า” คุณทรงวุฒิ กล่าว ทั้งนี้ คุณวิเชียร กล่าวเสริมว่า “ผมเน้นว่าเราต้องไม่สร้างผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้าเพิ่มเติม และค่าบริการจะต้องสมเหตุสมผล อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำหน้าที่ของเราให้ดี ที่สุด”

Cover-Story-P1110191-1024x683

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Falcon ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการให้บริการ ความเชี่ยวชาญ และความเชื่อถือได้ จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้ใจจากลูกค้า และยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทยที่สามารถให้บริการ ขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้ ทั้งนี้ หากการให้บริการลูกค้า เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายที่ต้องทำงานประสานกัน บริการที่ Falcon ส่งมอบให้แก่ลูกค้านี้ ก็ถือเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อันจะช่วยสนับสนุนให้เครื่องจักรทั้งหมดสามารถ ทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกคน