fresh1-1050×700

Freshport Asia นำความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ยกระดับ Cool chain

การขนส่งสินค้าทางอากาศอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายดาย เพียงแค่นำสินค้าขึ้นเครื่องบินและขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เบื้องหลังการขนส่งสินค้าทางอากาศจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้การขนส่งสินค้าสามารถทำได้อย่างราบรื่น ยิ่งเมื่อพูดถึงการขนส่งสินค้ากลุ่มเภสัชภัณฑ์และสินค้าเน่าเสียง่ายแล้ว ความซับซ้อนในการจัดการขนส่งยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาสินค้าภายใต้อุณหภูมิที่แม่นยำตลอดกระบวนการขนส่ง

ด้วยขั้นตอนการจัดการดูแลสินค้าที่ยุ่งยากและซับซ้อน การควบคุมปัจจัยต่างๆ จึงมีความยุ่งยากตามมาด้วย โอกาสที่สินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิจะเกิดความเสียหายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการชิปเมนต์สินค้าควบคุมความเย็น อย่าง Freshport Asia จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการดูแลสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ภายใต้ความร้อนระอุของลานจอดเครื่องบิน และกระบวนการขนส่งตลอดชัพพลายเชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Chris Catto-Smith กรรมการผู้จัดการ และ Mr. Christopher Reichert ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia มาให้ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับการเป็นผู้ปฏิบัติการด้านสินค้าควบคุมความเย็นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาห-กรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศไทย

DSC00232Keeping the Chain Unbroken
แม้วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรักษาอาหารสดจะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการค้าอาหารสดทั่วโลกมาโดยตลอด หากแต่ความต้องการในการลดปริมาณของเสีย การด้อยประสิทธิภาพของการเก็บรักษาสินค้าเน่าเสียง่ายในกล่องโฟม หรือการขนส่งโดยปราศจากการปกป้องสินค้าใดๆ ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ซื้อสินค้าต้องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายไปในตัว

ปัจจุบัน ความต้องการด้านการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีคุณภาพ สำหรับสินค้าไวต่ออุณหภูมิ อย่างเภสัชภัณฑ์ ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีความอ่อนไหวสูงเหล่านี้ต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ cool chain จะไม่มีความบกพร่องและสามารถคงคุณภาพของสินค้าไว้ได้ โดยเฉพาะ สินค้าเภสัชภัณฑ์ เช่น วัคซีนต่างๆ หาก สินค้าไม่ได้ อยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่กำหนดเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า และสินค้าที่ได้รับความเสียหายนั้นจะไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ อีกทั้งยังจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าเภสัชภัณฑ์และสินค้าเน่าเสียง่ายหลายประเภทต้องได้รับการจัดเก็บภายใต้ความเย็น ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 2 – 5 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่สินค้าถูกนำไปรอโหลดขึ้นหรือลงจากเครื่องบินที่ลานจอดเครื่องบิน ที่อาจทำให้อุณหภูมิภายในตู้ ULD พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 50 องศา

FreshPort Asia Cover Story

Mr. Chris Catto-Smith กรรมการผู้จัดการ บริษัท Freshport Asia

แน่นอนว่าในการเก็บรักษาสินค้าพิเศษให้อยู่ภายใต้ความเย็นตลอดเวลานั้น เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมใหม่ อย่างตู้ควบคุมความเย็นอย่าง envirotainer กลับมีน้ำหนักมากและราคาสูง จึงทำให้ผู้ส่งออกหลาย รายหันมาเลือกใช้วิธีการดั้งเดิม เช่น การใช้โฟมและเจลความเย็นเพื่อรักษาความเย็นของแต่ละชิปเมนต์ โดย Mr. Catto-Smith กล่าวว่า “การใช้แนวทางที่ ‘ต้นทุนน้อยกว่า’ นี้ เป็นวิธีการที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากจะต้องมีการเปิดกล่อง สินค้าเพื่อตรวจสภาพอนามัย และภายหลังการตรวจสอบ กล่องสินค้ามักไม่ได้รับการปิดอย่างถูกวิธี อีกทั้งการนำกล่องโฟมไปจัดเก็บในห้องควบคุมความเย็น ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เช่นกัน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่มีฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าที่อุณหภูมิสินค้าที่อยู่ภายในจะได้รับความเย็นที่อุณหภูมิที่ต้องการ การใช้วิธีการเหล่านี้ นอกจากจะเปลือง พื้นที่มากกว่า ขณะที่สามารถขนส่งสินค้าได้น้อยกว่า ยังเป็นการเพิ่มปริมาณขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งนำมาสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการกำจัดขยะเหล่านี้อีก โดยผู้นำเข้าจำเป็นจะต้องเช่าถังขยะที่มีราคาสูงและจัด การห่อขยะประเภทกล่องโฟมและขยะอื่นๆ จากการขนส่งสินค้า ก่อนที่จะจัดส่งขยะเหล่านี้ไปยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยต่อไป ในการใช้เจลความเย็นเพื่อให้ความเย็นแก่สินค้าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยที่ผู้ส่งออกมักไม่ได้คำนึงถึง

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งออกสินค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าพื้นที่ระวางสินค้าบนเครื่องบินสำหรับเจลความเย็นเหล่านั้น แต่เมื่อสินค้าถูกส่งถึงปลายทาง เจลความเย็นเหล่านั้นก็จะถูกโยนทิ้งไป ในยุคปัจจุบัน เรากำลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะลดปริมาณขยะ หากแต่โดยส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์สินค้า และเจลความเย็นที่ใช้กันอยู่นั้นไม่ได้ก่อประโยชน์เท่าที่ควร อีกทั้งยังมีการใช้งานไม่ถูกวิธีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนของผู้ส่งออกที่มักถูกเรียกร้องให้ใช้เจลความเย็นและโฟมอยู่เสมอ เนื่องจากที่สถานีปลายทางไม่มีระบบจัดการสินค้า ควบคุมอุณหภูมิหรือขาดประสิทธิภาพในการควบคุมจัดการ วิธีการที่ใช้ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิสำหรับขาเข้าส่วนใหญ่ยังคงไม่มีรูปแบบการจัดการเฉพาะด้าน หรือยังมีการจัดการ สินค้าเย็นหลังจากทำการยกขนลงมาจากเครื่องบินภายใต้อุณหภูมิที่สูงของลานจอดเครื่องบินไม่ดีพอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหาญและสูญเสีย ซึ่งทำให้อายุของสินค้าลดลง โดยคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่ง และแน่นอนว่าผู้ส่งต้องจ่ายค่าพื้นที่ระวางสินค้าจากปริมาณสินค้าที่ต้นทาง ก่อนที่จะขนส่งสินค้ามาจนถึงปลายทาง แต่สุดท้ายสินค้ากลับถูกปฏิเสธหรือถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพราะคุณภาพของสินค้าที่สูญเสียไป ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์เหล่านี้จึงควรถูกขจัดออกไปจากระบบซัพพลายเชน

FreshPort Asia Cover Story“Freshport Asia ให้บริการจัดการสินค้าเย็นโดยไม่ใช้โฟมหรือเจลความเย็น อีกทั้งยังปฏิบัติการด้วยขั้นตอนที่กระชับและรวดเร็ว โดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ การใช้ผ้าห่มกันความร้อน ระบบทำความเย็นด้วยอากาศเย็น และการบุรองตู้สินค้า ซึ่งช่วยให้สินค้า ที่จะนำไปโหลดขึ้นหรือลงจากเครื่องบินได้รับการปกป้องที่เหมาะสมและได้รับการขนส่งไปยังปลายทางด้วยอุณหภูมิที่คงที่ ซึ่งเป็นการยืดอายุและคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกัน การขนส่งสินค้าโดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟม และการลดส่วนต่างจากค่าเสียหายของสินค้า ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และช่วยให้สินค้าสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยหลักการของเราคือ การขนส่งสินค้าที่ถูกกว่าและง่ายกว่า ซึ่งการจะหาแนวทางขนส่งสินค้าที่ง่ายกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าได้นั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และวิธีการจัดการกับสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์สินค้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ตัวแทนออกของที่ปลายทาง หากสินค้าที่ขนส่งจำเป็น ต้องใช้ตู้สินค้า envirotainer เราก็จะแนะนำลูกค้าให้ใช้ บ่อยครั้งที่เราต้องทำงานร่วมกับผู้ส่งออกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการขนส่งอย่างถูกต้องและได้รับการขนส่งภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยกระบวนการของเราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนนำสินค้าเข้าห้องเย็นในคลังสินค้า การบรรจุสินค้าในตู้สินค้าชนิดพิเศษที่ได้รับการบุรองด้วยฉนวนกันความร้อน และการปกป้องสินค้าด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังเครื่องบิน โดยบริการของเราจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในซัพพลายเชน อาทิ การเพิ่มคุณค่าและราคา สำหรับบริการขนส่งสินค้าทางอากาศแก่สายการบิน การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางอากาศแก่ผู้ส่งออก รวมถึงการเพิ่มคุณภาพสินค้าและลดปริมาณขยะแก่ผู้นำเข้าสินค้า โดยเงินทุกบาทที่ลูกค้าจ่ายให้เราเพื่อใช้บริการจัดการ cool chain สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดซัพพลายเชนได้ถึงสามถึงสี่เท่า”

Driving Change
สิ่งที่ทำให้บริษัท Freshport ประสบความสำเร็จในการให้บริการ ล้วนมาจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตัวสินค้า ขั้นตอนการจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การทำงาน ร่วมกับเจ้าของสินค้า บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า อาคารคลังสินค้า รวมไปถึงผู้นำเข้าสินค้าที่ ปลายทาง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการจัดการสินค้าในทุกขั้นตอน ในการขนส่งสินค้าควบคุมความเย็น ทุกฝ่ายตลอดซัพพลายเชนล้วนมีความเกี่ยวข้องและต้องทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้รับสินค้าว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด โดยทั่วไปแล้ว การจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าทั่วไป สินค้าจะได้รับการจัดการโดยพนักงานที่ถูกจ้างมาเพื่อบรรจุหีบห่อสินค้า แต่ที่ Freshport Asia พนักงานที่ทำหน้าที่จัดการสินค้าคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิอย่างแท้จริง

FreshPort Asia Cover Story

Mr. Christopher Reichert ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia

โดย Mr. Reichert กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการวางแผนล่วงหน้าสำหรับทุกชิปเมนต์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการโดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว การจัดการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และการเฝ้าระวังสินค้าอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการจัดการสินค้าสดเพื่อการส่งออกแล้ว เรายัง ทำหน้าที่ในการจัดการดูแล cool chain สำหรับสินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเภสัชภัณฑ์ ที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิเป็นอย่างมาก โดยภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นทันทีที่สินค้าเดินทางมาถึงท่าอากาศยานและได้รับการยกขนลงจากเครื่องบิน เราจะทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนเคลื่อนย้ายสินค้าจากเครื่องบิน และนำมายังอาคารคลังสินค้า เราดำเนินการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไป ลูกค้าไม่ต้องการให้มีการเปิดหีบห่อสินค้านอกห้องเย็น แน่นอนว่าเราปฏิบัติการตามคำแนะนำของลูกค้าเสมอ สินค้าจะถูกเปิดหีบห่อภายในห้องควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น อีกทั้งเรายังมีการเฝ้าตรวจอุณหภูมิของห้องจัดเก็บสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ ระบบการจัดการของเรายังมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริการด้านการจัดการ cool chain ของสายการบิน นอกเหนือจาก การดำเนินการตามคำแนะนำของลูกค้า เรายังได้นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราในการจัดเก็บ บรรจุ และขนส่งสินค้า หน้าที่ของ Freshport Asia คือช่วยให้บริษัทที่กำลังมองหาแนวทางในการปรับปรุงซัพพลายเชนสำหรับชิปเมนต์สินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประ-สบการณ์เฉพาะด้านของเราเป็นเครื่องมือหลัก”

Mr. Reichert ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงประสบการณ์ในการจัดการสินค้าที่ช่วยให้ชิปเมนต์ของลูกค้าได้รับการดูแลและขนส่งได้อย่างปลอด-ภัยตลอดกระบวนการ “ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ลูกค้าได้แจ้งกับเราว่าจะมีสินค้าควบคุมอุณหภูมิถูกจัดส่งมาในกล่องควบคุมความเย็น และจำเป็นต้องจัดเก็บภายใต้ห้องควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะเวลาสามวัน แต่วันที่สามกลับตรงกับวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาว จึงทำให้ลูกค้ายังไม่สามารถเข้ามารับสินค้าได้ ขณะที่สินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่มีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษ ในการดูแลจัดการ เช่น ช่วงเวลา 14.00 น. สินค้าจะต้องนำออกจากห้องควบคุมอุณหภูมิ ระดับ 15 – 20 องศาเซลเซียส ไปจัดเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน เมื่อคลังสินค้าเต็มไปด้วยสินค้าอื่นๆ แต่มีสินค้าอีกจำนวนหนึ่งแทรกเข้ามาในระบบการจัดการคลังสินค้า อาจส่งผลกระทบให้ชิปเมนต์ทั้งหมดเกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม เราได้ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าสินค้าของพวกเขาจะได้รับการดูแลจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละ-เอียดของเราที่มีต่อสินค้าทุกชิ้นของลูกค้า”

One Company, Multiple Solutions
Freshport Asia ปฏิบัติการบริการสินค้าควบคุมความเย็น ภายใต้ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) โดยเป็นผู้ปฏิบัติการสำหรับบริการ BFS Cool Care ทั้งนี้ BFS ได้ให้ความยืดหยุ่นแก่ Freshport Asia ในการจัดการสินค้าควบคุมความเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่ Freshport Asia มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด และให้ความไว้วางใจในการจัดการธุรกิจการดูแลสินค้าควบคุมความเย็นของบริษัทฯ อีกด้วย โดย BFS ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และพนักงานทั่วไป ส่วนที่เหลือคือหน้าที่ของ Freshport Asia สำหรับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ Fresh port Asia บริษัทได้เปิดให้เห็นการทำงานอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการทำงาน รวมไปถึงรายละเอียดของสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ โดยทั่วไป ลูกค้ามักต้องการข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการสินค้า บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม ข้อมูลโดยละเอียด ทั้งรูปภาพ ตารางเวลา และอุณหภูมิสินค้าตลอดขั้นตอนการจัดการและขนส่ง

DSC00309
“สินค้าของเราคือความเชี่ยวชาญ ความรู้ และ บริการดูแลจัดการเฉพาะด้าน นั่นคือโซลูชั่นในการจัดการควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของสินค้า สิ่งที่เราอยากให้ลูกค้ารับทราบคือลูกค้าสามารถใช้เราเป็นเครื่องมือในการลดค่าใช้จ่ายในการจัด การสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง แม้เราจะไม่ใช่บริษัทฯ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ แต่เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นการจัดการสินค้าเย็นที่ไว้วางใจได้และสามารถพิสูจน์ได้” Mr. Reichert กล่าว “ยกตัวอย่างเช่น บริษัทตัวแทนรับจัดการสินค้าสามารถใช้บริการของเราเพื่อเป็นเครื่องมือการตลาดในการเพิ่มมูลค่าแก่บริการของบริษัท สายการบินหรือผู้ส่งออกสินค้าก็สามารถใช้บริการ เราให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการจัดการ cool chain ที่มีอยู่เดิม เพื่อนำเสนอบริการเหล่านี้ให้กับลูกค้าของสายการบิน นอกจากนี้ บริการของเรายังสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การจัดการสินค้าสำหรับโครงการยกระดับอาหารไทยในยุโรป ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้ค้าปลีกในต่างประเทศ

บริษัทฯ ของเรา เป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกับ BFS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกบริษัทฯ และที่ Freshport Asia เอง เราก็ดำเนินการตามหลักการเดียวกันนี้ โดยสามารถให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกรายที่ติดต่อเข้ามาหาเรา บริษัทฯ ของเราถือเป็นผู้ปฏิบัติการที่เหมาะ สำหรับบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่ต้องติดต่อกับสายการบินหลายราย แต่ยังไม่มีทีมงานหรือเครื่องมือในการจัดการ cool chain เป็นของตนเอง เนื่องจากเราไม่ได้เป็นบริษัทที่ขึ้นตรงต่อสายการบินใด เราจึงสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกราย สำหรับค่าบริการในการจัดการสินค้าควบคุมความเย็น เราคิดราคาโดยอ้างอิงจากน้ำหนักสินค้า ดังนั้น ด้านค่าบริการของเราจึงไม่มีความซับซ้อน ทุกคนรู้จักปริมาณน้ำหนักสินค้าดี อีกทั้งบริการของเรายังมีความคุ้มค่า เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความสิ้นเปลืองและความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าโดยใช้ตู้สินค้าที่มีน้ำหนักมาก การใช้กล่องโฟม และเจลความเย็นได้ บริษัทฯ ของเรา เติบโตในอุตสาหกรรมนี้ได้ด้วยชื่อเสียงด้านบริการ ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ปราศจากความเสียหายใดๆ ของสินค้า นับตั้งแต่เริ่มให้บริการครั้งแรก นอกจากนี้ Freshport Asia ยังคงมุ่งหวังที่จะให้บริการเพื่อช่วยเหลือบริษัทอื่นๆ ในการพัฒนา ธุรกิจอยู่เสมอ”

FreshPort Asia Cover Story

FreshPort Asia Cover Story