BFS Cover

BFS ฉลองความสำเร็จเบื้องหลังการให้บริการครบรอบ 10 ปี

ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการ ไม่หยุดพัฒนาบริการ ใส่ใจลูกค้า และยึดหลักขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ถือเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทผู้รับจัดการสินค้าภาคพื้นอย่าง BFS ได้รับความวางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลา 10 ปี

นับเป็นเวลา 10 ปี ที่ Bangkok Flight Services หรือ BFS ได้ให้บริการลูกค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย BFS เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Worldwide Flight Services และ สายการบิน Bangkok Airways ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายและคติการทำงานที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและวางใจในบริการของ BFS มาโดยตลอด

BFS Cargo_2 (2)

ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน BFS มีการเติบโต เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ทั้งในแง่การให้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ฐานลูกค้า และจำนวนบุคลากร ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ BFS มีความมุ่งมั่นในการยกระดับบริการและพัฒนาทักษะบุคลากรอยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในมาตรฐาน ความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพของ BFS

เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ BFS มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีทั้งการมีทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างความเข้าใจกับลูกค้า และการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง AFL ได้รับเกียรติจาก Mr. John Yep ผู้อำนวยการฝ่ายบริการขนส่งสินค้า คุณพินิจ นันตวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินค้า คุณจุรีรัตน์ สุระเวก ผู้จัดการฝ่ายสินค้านำเข้า คุณธัญลักษณ์ เวียงแก้ว และ คุณเพชรรัตน์ สุทธิสมณ์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า มาร่วมเปิดเผยกุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ BFS ประสบความสำเร็จ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Safety and Security

ด้วยการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและมีความปลอดภัย ทำให้ลูกค้าวางใจในบริการของ BFS มาโดยตลอด ซึ่งไม่ว่าจะทำการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวหรือสินค้ามีมูลค่าสูงก็สามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของ BFS ล้วนเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ การยึดมั่นหลักการทำงานที่ถูกต้อง การพัฒนาความคิดอย่างไม่หยุดนิ่ง และการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเหตุผลที่ BFS เข้าใจและตระหนักว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง BFS จึงวางรากฐานให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น

BFS Cargo_3 (2)

เราปลูกฝังให้พนักงานของเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและให้ความรู้เพื่อทราบวิธีการจัดการสินค้าที่ถูกต้อง

BFS Cover Story_5 (2)

Mr. John Yep ผู้อำนวยการฝ่ายบริการขนส่งสินค้า

Mr. Yep กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรคือ กุญแจสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะความสามารถให้กับพนักงานอยู่เสมอโดยในกระบวนการทำงาน เราจะมีการกำหนด Standard Operating Procedure (SOP) ในการปฏิบัติการ เพื่อหลักการทำงานที่ถูกต้อง และตรงกับ KPI ของลูกค้า จากนั้นจะให้ความรู้พนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทำให้บุคลากรของเราสามารถปฏิบัติงานได้ถูกวิธี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความราบรื่น สินค้าได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และลูกค้าสามารถวางใจในบริการ”

“ทั้งนี้ เราจะมีการประเมินการปฏิบัติการของพนักงานเป็นประจำทุกเดือน และส่งผลการประเมินดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน และด้วยการที่ BFS เชื่อว่า พนักงานเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จ เราจึงมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน ด้วยการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ มีการวางแผน succession plan เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถอีกด้วย นอกจากนี้ หน้าที่ของผมยังครอบคลุมถึงการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของลูกค้า เพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมและมั่นใจได้ว่า บุคลากรของเราจะสามารถปฏิบัติการได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ” Mr. Yep กล่าว

โดยตั้งแต่เปิดให้บริการมา BFS ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001:2007 การเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองให้เป็น ISAGO Provider รวมถึงการรับรอง RA3 และ TAPA ทำให้ลูกค้าสามารถอุ่นใจในบริการของ BFS ได้

BFS Cargo (2)

โดยเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของ BFS ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมาตลอด 10 ปีที่ชัดเจนที่สุดคือ ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น “ลูกค้าของเรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นสองเท่า เมื่อเทียบกับการเปิดให้บริการในวันแรก โดยเรามีลูกค้าที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาแต่แรกจำนวน 23 สายการบิน ปัจจุบันเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 56 สายการบิน โดยเรามีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอยู่เสมอ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อทำการพูดคุย สอบถาม และปรับปรุงบริการให้ตรงความต้องการ”

Operations

อีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ BFS ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานคือ การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

BFS Cover Story_21 (2)

คุณพินิจ นันตวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินค้า

BFS ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างยิ่ง เรามองว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับนานาชาติยังเป็นสิ่งจำเป็นอีกด้วย เพราะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน แต่ยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย” คุณพินิจ กล่าว

คุณพินิจ กล่าวเสริมว่า “นับตั้งแต่วันแรกที่ให้บริการ BFS มีจำนวนลูกค้ามากขึ้น บุคลากรเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่คลังสินค้าของเรามีขนาดเท่าเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราตั้งคำถามและพัฒนาแนวความคิดว่า เราจะสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนั่นทำให้เราเลือกที่จะยกระดับเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วแม่นยำ โดยปัจจุบัน BFS มีความสามารถในการจัดการสินค้าที่ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ”

BFS Cargo_5 (2)

BFS ได้ทำการพัฒนาทั้งการปรับเปลี่ยนชั้นวางสินค้าตามสถานการณ์และปริมาณสินค้า ติดตั้งอุปกรณ์สแกนสินค้าเพื่อบันทึกข้อมูลสินค้านำเข้าและส่งออก ปรับใช้ชั้นจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติสำหรับสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งการสั่งซื้อเครื่อง X-ray ตรวจวิเคราะห์ภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งคลังสินค้าของ BFS ยังได้รับการรับเลือกให้เป็นคลังสินค้าตัวอย่างของ Worldwide Flight Services (WFS) อีกด้วย

BFS Cover Story

คุณจุรีรัตน์ สุระเวก ผู้จัดการฝ่ายสินค้านำเข้า

คุณจุรีรัตน์ กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยนอกจากจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับสินค้าได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น บุคลากรในระดับ ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลของกระบวนการทำงานได้แม้ว่าจะไม่อยู่ในคลังสินค้า เราสามารถทราบข้อมูลในทุกขั้นตอนได้อย่างละเอียด ซึ่งหากมีขั้นตอนไหนที่มีความล่าช้าหรือเกิดปัญหา ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้เราทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขั้นตอนการทำงานของเราเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย คลังสินค้าของ BFS จะมีข้อกำหนด ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสินค้าจะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการได้ หากไม่ได้รับอนุญาต” คุณจุรีรัตน์ กล่าว

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติการของเรามีความปลอดภัยและถูกต้องอยู่เสมอ

ด้วยการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้อง มุ่งมั่นพัฒนาบริการอยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ BFS อย่างต่อเนื่อง

BFS Cargo_7 (2)

“ในช่วงที่ BFS เริ่มเปิดให้บริการ เราเผชิญความท้าทายในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นในกับลูกค้า เราต้องทำให้ลูกค้าไว้ใจว่า เราสามารถให้บริการเขาได้อย่างที่เราบอก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ผมเชื่อว่า เป็นเรื่องการระดมความคิด หรือ think tank เนื่องจากเราต้องวิเคราะห์ คิด ประมวลผล และตกผลึกความคิด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราอยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว เรายิ่งต้องพัฒนาบริการเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกอยู่เสมอ” คุณพินิจ กล่าว

Customer Care

BFS Cargo_4 (2)

เราจะช่วยแนะนำและรับฟังลูกค้าอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ลูกค้าจะมีเราคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ

BFS Cover Story_14 (2)

คุณธัญลักษณ์ เวียงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า

นอกจากนี้ BFS ยังใส่ใจและห่วงใยผู้ใช้บริการอยู่เสมอ โดยบุคลากรที่เป็นตัวกลางในการติดต่อลูกค้าอย่างฝ่ายบริการลูกค้าจะทำหน้าที่ติดต่อ พูดคุย ให้คำปรึกษา และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งมีการแจ้งข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบโดยตลอด คุณธัญลักษณ์ กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าสามารถวางใจได้คือ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ลูกค้าจะมีเราคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ว่า เราจะช่วยแนะนำและรับฟังลูกค้าอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ก็จะมีเราอยู่ข้างๆ เสมอ”

BFS Cover Story_9 (2)

คุณเพชรรัตน์ สุทธิสมณ์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า

คุณเพชรรัตน์ กล่าวว่า “นอกเหนือจากการพูดคุยและสร้างความเข้าใจลูกค้าแล้ว เรายังคอยติดตามความคืบหน้าในการทำงาน คอยสอบถามฝ่ายปฏิบัติการว่าขั้นตอนถึงขั้นไหนแล้ว มีปัญหาอะไรไหม เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบขั้นตอนการทำงาน โดยจากเริ่มแรกที่ทำงาน ความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดเจนคือ จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรามีการขยายทีมของเราขึ้นด้วย เพื่อการดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ในขณะเดียวกัน เราก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ”

จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรามีการขยายทีมของเราขึ้นด้วย เพื่อการดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

คุณธัญลักษณ์ กล่าวเสริมว่า “ด้วยฝ่ายเราคือฝ่ายบริการลูกค้า ดังนั้น เราจะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการทำงานของเราคือ ความเป็นทีมเวิร์ค เพราะนอกจากการจะมอบความสบายใจและให้คำปรึกษากับลูกค้าแล้ว เรายังสามารถวางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเราด้วย เราสามารถเปิดใจและพูดคุยกันเมื่อเกิดปัญหาได้ นอกจากเราจะแคร์และรับฟังลูกค้าแล้ว เรายังแคร์และรับฟังเพื่อนร่วมทีมของเราด้วย”

BFS Cargo_9 (2)

BFS in the Next Ten Years

ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้ BFS มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองเส้นทางในการพัฒนาของ BFS ในอีกสิบปีข้างหน้า Mr. Yep มีความเห็นว่า “ผมเชื่อมั่นว่า เราจะยังมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังไว้ในอนาคตคือ ความสำเร็จในการปรับใช้ e-air waybill (e-AWB) ซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ยิ่งขึ้น โดยทาง BFS ได้เป็นผู้นำและให้การสนับสนุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด เรามีการจัดทำเวิร์คช้อปเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนี้อยู่ตลอด เพราะเราเชื่อมั่นว่า e-AWB จะช่วยทั้งในแง่การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง เรายังให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานให้เป็นมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย”