Turkish Cargo Front Cover _3-2

Turkish Cargo มุ่งมั่นให้บริการด้วยความจริงใจ

ผลจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังตกต่ำ ทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ผลิตในหลายภูมิภาคทั่วโลกลดลง และผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าต่างก็มองหาทางเลือกในการขนส่งสินค้าที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยอาจหันไปใช้บริการขนส่งสินค้าทางบกหรือทางทะเลแทน ในกรณีสินค้าที่ต้องการขนส่งไม่มีความเร่งด่วนมาก ดังนั้น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแต่ละราย จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ ด้วยการพัฒนาบริการของตน ตลอดจนการมองหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริการของบริษัทมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น

Turkish Cargo’ เป็นสายการบินที่มีบริการที่ครอบคลุม และให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั่วโลก จากประสบการณ์การให้บริการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 26 ปี สายการบิน Turkish Cargo มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากสายการบินฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพิษณุ นาคสู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งสินค้า สายการบิน Turkish Cargo มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินฯ รวมถึงแนวทางการให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อความต้องการของลูกค้า

Serving with Care

Turkish Cargo's team in Thailand pose for front cover photo in Airfreight Logistics.

คุณพิษณุ นาคสู่สุข

นอกเหนือจากปลายทางการให้บริการที่ครอบคลุมถึง 290 ปลายทาง ใน 116 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของสายการบินฯ แล้ว ชื่อเสียงในการให้บริการด้วยความใส่ใจ ยังเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ Turkish Cargo กลายเป็นสายการบินอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

“เราสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการมอบบริการที่มีคุณภาพ พร้อมปลายทางการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการให้บริการของสายการบินฯ ของเรา” คุณพิษณุ กล่าว

ปัจจุบันความต้องการสำหรับการขนส่งสินค้าของลูกค้า ไม่ใช่เพียงเป็นการขนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลสินค้าตลอดกระบวนการขนส่ง นับตั้งแต่สินค้าอยู่ที่คลังสินค้าบนเครื่องบินไปจนถึงปลายทาง ซึ่งสายการบินฯ ต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าให้ได้ว่า สินค้าเหล่านั้นจะได้รับการขนส่งไปถึงปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์และครบถ้วน

“โดยปกติแล้วสายการบินฯ จะให้บริการขนส่ง สินค้าทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งอาจจะมีการให้บริการขนส่งอาหารแช่แข็ง ผักผลไม้ สินค้าที่มีมูลค่าสูง สัตว์มีชีวิต และสินค้าเวชภัณฑ์บ้างในบางกรณี เนื่องจากข้อกำหนดของสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น สายการบินฯ จึงต้องมีการดูแลควบคุมการขนส่งสินค้าทุกชนิดให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า” คุณพิษณุ กล่าว “นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังมีหน้าที่แจ้งสถานะของสินค้าให้กับลูกค้า โดยทีมงานของเราจะคอยรายงานผลการขนส่งให้กับลูกค้าตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าของพวกเขาจะได้รับการขนส่งไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา”

Efficiency Over Number

ทั้งนี้ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนนั้น ต้องมาจากการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จึงล้วนแล้วแต่ทำให้ สายการบิน Turkish Cargo สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายทั้งของสายการบินฯ และลูกค้าผู้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น

แน่นอนว่าความสามัคคีภายในองค์กร นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 สายการบินฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน เราอยู่ร่วมกันเสมือนคนในครอบครัว

“ฉะนั้น เมื่อพนักงานทุกคนมีความสุข พวกเขาก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเกิดอุปสรรคใดๆ พนักงานทุกคนของเราก็จะร่วมมือและช่วยเหลือกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีเสมอ” คุณพิษณุ กล่าวว่า

ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรของสายการบินฯ ทาง Turkish Cargo จึงมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถของ พนักงานให้สูงขึ้นอยู่เสมอ ด้วยการส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ ในเมือง Istanbul เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการทำงาน ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Adapting for Success

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในอุตสาหกรรมฯ มีผู้ให้บริการรายใหม่เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกหลายราย และแต่ละสายการบินต่างก็นำเสนอบริการที่หลากหลายไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้น ผู้ให้บริการรายเดิมในตลาดจึงต้องมีการปรับตัว โดยการมอบการบริการที่มีความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ สายการบิน ได้พัฒนาคลังสินค้าแห่งใหม่ ขนาด 71,000 ตารางเมตร ภายในท่าอากาศ Ataturk เมือง Istanbul รวมทั้งพื้นที่จัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และคลังสินค้าสำหรับสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ดีที่สุดในยุโรป “จากการปรับปรุงคลังสินค้าดังกล่าว ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการขนส่งสินค้ากับสายการบินฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะด้านได้มากขึ้น ปริมาณพื้นที่รองรับสินค้าขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังให้บริการเชื่อมต่อไปยังตลาดสำคัญๆ โดยครอบคลุมถึงทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ-อเมริกาใต้ เอเชีย และภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย” คุณพิษณุ กล่าว

Turkish Cargo Cover Story_2

จากการขยายพื้นที่คลังสินค้าแห่งใหม่นี้ ทำให้ Turkish Cargo สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าได้ถึง 150 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถรองรับสินค้าได้ถึง ปีละ 1.2 ล้านตัน ส่งผลให้คลังสินค้าแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่สามารถให้บริการ หลากหลาย และเชื่อมต่อไปยังปลายทางสำคัญทั่วโลกได้ภายในที่เดียว

Global System Innovation

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง Turkish Cargo จึงไม่เพียงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการของพนักงาน และการขยายความสามารถในการรองรับสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่สายการบินฯ ยังริเริ่มพัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศให้สูงขึ้น

“สายการบินฯ ของเราได้พัฒนาระบบ COMIS (Cargo Operations Management and Information System) เพื่อนำมาใช้ในงานปฏิบัติการขนส่งสินค้าทั่วโลก แทนระบบ TACTIC เดิม ที่ใช้ มายาวนานกว่า 18 ปี โดยระบบใหม่นี้ เป็นระบบบริหารจัดการที่ช่วยให้สายการบินฯ สามารถ ตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจองพื้นที่ระวางสินค้า ขั้นตอนการจัดเก็บ และขนส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าในแต่ละชิปเมนท์ได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้น เมื่อการขนส่งหรือการจัดเก็บเกิดปัญหาหรือความเสียหายใดๆ กับตัวสินค้า สายการบินฯ ก็จะสามารถจัดการและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น” คุณพิษณุ กล่าว

นอกจากนี้ สายการบิน Turkish Cargo ยังเพิ่มความมั่นใจในการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่รวดเร็วและปลอดภัยอย่างแท้จริง “เราได้มีการนำเสนอบริการ TK Plus ซึ่ง เป็นบริการขนส่งสินค้าด่วนแบบรับประกันการขนส่ง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่สามารถการันตี ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก ภายใน 72 ชั่วโมง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา และเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง” คุณพิษณุ อธิบาย

จากความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพบริการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Turkish Cargo กลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังคงมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

Turkish Cargo strengthens its presence in Americas with the launch of freighter service to Chicago