CEVA Cover 05_opt

CEVA Logistics กับการค้นพบสูตรแห่งความสำเร็จ

ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว มักมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ก็มักจะต้องไล่ตามคู่แข่งและล้าหลังไปในที่สุด แม้ว่าการปรับตัวจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะปรับตัวและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ก็จะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากกว่าคู่แข่ง สำหรับ บริษัท CEVA Logistics (CEVA) การปรับตัวและสร้างตัวตนขึ้นใหม่ ได้เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การบริหารงานของ Mr. Xavier Urbain ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่ง บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง เพราะแนวคิดทางธุรกิจแบบผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้ถูกปลูกฝังลงในการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ช่วยจุดประกายให้ CEVA เดินหน้าปรับตัวจนประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นทุกวันนี้

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงสองท่าน จากบริษัท CEVA Logistics ประเทศไทย คือ Mr. Jeff Cutmore รองประธาน ฝ่ายการจัดการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ คุณสุภาวดี
สุทัศนะจินดา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ เกี่ยวกับมุมมอง ของทั้งสองท่าน ในด้านความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการตัดสินใจทางธุรกิจของ CEVA ที่ผ่านมา ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และกลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
Ceva_3_opt

Changing for the Better

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท CEVA Logistics ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานในทุกส่วนของบริษัทฯ โครงสร้างบริษัทที่เป็นการบริหารจากบนลงล่าง หรือการรอคำสั่งจากฝ่ายบริหาร (top down struc-ture) ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงสร้างการบริหารที่คล่องตัวและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานมากขึ้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยง แต่การประเมินความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานที่ดีนี้เอง ที่ทำให้ CEVA สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

Supavadee Suthussanachinda,

คุณสุภาวดี สุทัศนะจินดา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ

คุณสุภาวดี เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 25 ปี และได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ CEVA ที่ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ “แผนโรดแมปสู่ความสำเร็จของเรา ได้รับการวางแผนโดยคณะกรรม-การบริหาร และได้มีการโยกย้ายบุคลากรไปตามกลุ่มงานทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน ซึ่งเป็นแผนการที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ในฐานะกลุ่มบริษัท เราได้ดำเนินธุรกิจทั่วโลกภายใต้สี่กลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งกลุ่มธุรกิจก็ได้มีการจัดหมวดหมู่กลุ่มธุรกิจย่อยตามภูมิภาคลงไปอีก ทั้งนี้ เราได้เปลี่ยนโครงสร้างเพื่อไม่ให้มีแบ่งการบริหารเป็นภูมิภาค หรือมีระดับชั้นในการออกคำสั่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจให้แก่แต่ละฝ่าย ทำให้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เราสามารถพูดคุยกับทีมผู้บริหารโดยตรงและสามารถเข้าประชุมกับผู้บริหารระดับสูงได้เมื่อต้องการ อย่างไม่มีระดับชั้นหรือตำแหน่งมากั้นกลาง จึงทำให้เราแต่ละคนสามารถเอาเวลาที่เหลือมาขบคิดเรื่องที่มีความสำคัญได้ และด้วยโครงสร้างบริษัทที่ไม่มี การแบ่งระดับชั้น เราสามารถทำงานให้กับลูกค้าของเราได้อย่างลุล่วงและรวดเร็ว จึงทำให้เราเป็นทีมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็วขึ้น”

ทั้งนี้ โครงสร้างที่ไม่มีการแบ่งระดับชั้นถือเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ CEVA เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้ แม้ในช่วงการชะลอตัวของตลาด ซึ่งความสามารถในการตอบ-สนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ และตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที นับเป็นปัจจัยหลักในการนำพา CEVA ไปสู่ความสำเร็จ การตัดขั้นตอนในการทำงานด้านธุรกรรมบางส่วนได้ ทำให้มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ ที่จะนำมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการลูกค้าและการเติบโตของบริษัทฯ
Mr. Cutmore กล่าวว่า “ผมรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งเริ่มมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ของเรา และการปรับโครงสร้างนี้ได้นำบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจย่อยตามภูมิภาค 17 กลุ่ม การดำเนินงานที่เรายังทำอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในด้านการปรับโครงสร้างนี้เองทำให้เราเติบโตได้เช่นทุกวันนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเราเกิดขึ้นได้โดยการกระจายการบริหารธุรกิจหลักของเราให้กว้างออกไป และไม่ได้พึ่งพากำไรจากลูกค้าผู้ส่งสินค้ารายหลักเพียงอย่างเดียว แม้ว่าเราจะยังให้บริการ ลูกค้ารายใหญ่ของเราอยู่ก็ตาม แต่เราก็ได้กระจายธุรกิจออกไปยังลูกค้ารายย่อยอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว”

 

“CEVA เป็นบริษัทที่ลงมือทำงานจริงและเห็นผลจริง เพราะด้วยความที่อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเฉียบขาดและจริงจัง เราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ”

Mr. Jeff Cutmore
รองประธาน ฝ่ายจัดการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
บริษัท CEVA Logistics (Thailand)

Differentiators

IMG_5633-Recovered_opt

Mr. Jeff Cutmore, Vice President Freight Management Mekong

Mr. Cutmore ได้อธิบายให้เราเห็นภาพเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างได้ทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง “CEVA มีทั้งประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการบินหลาย แห่ง อีกทั้งหลักการทำธุรกิจการของเราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาอย่างยาว นาน อีกทั้งยังมีพันธมิตรอยู่ทั่วโลก ที่ร่วมกันทำธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย CEVA เป็นบริษัทที่ลงมือทำงานจริงและเห็นผลจริง เพราะด้วยความที่อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเฉียบขาดและจริงจัง เราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ผมคิดว่าความสำเร็จอันสำคัญของเรา คือความสามารถในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าภาคพื้นดินเข้ากับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ ความสามารถนี้เองที่ทำให้เราสามารถนำหน้าคู่แข่งของเราได้ กล่าวคือ เครือข่ายการขนส่งภาคพื้นดินของ CEVA คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น และเป็นข้อได้เปรียบที่เรามี” Mr. Cutmore กล่าว

คุณสุภาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญข้อหนึ่งสำหรับทีมฝ่ายขาย ของ CEVA คือการออกไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเอง เพราะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกค้าของเราและบริษัทฯ ขึ้นได้โดยการพบปะพูดคุย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลงทุนจำนวนมากไปกับบุคลากรของเรา เพราะว่าบุคลากรของเราคือหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงของเรา แม้ว่าการลงทุนกับบุคลากรของเราจะเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณมาก แต่การเสริมความรู้และทักษะในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่บุคลากรของเราย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว” คุณสุภาวดี กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่เราทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ คือการจับคู่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจในเครือที่มีความเชี่ยว-ชาญเฉพาะทาง เราจะร่วมมือกับบริษัทในเครือที่มีความชำนาญพิเศษในแต่ ละด้าน เพื่อนำธุรกิจในเครือที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งการที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวเช่นนี้ เป็นเพราะโครงสร้างใหม่ ของ CEVA ที่มอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่สำนักงานสาขาในแต่ละภูมิภาค ในปัจจุบัน บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศหลายแห่งมักจะพึ่งพาการมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และรอให้ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ แต่ทีม ของ CEVA จะแตกต่างจากที่อื่น เพราะเราจะออกไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเอง เราจะไม่นั่งรอให้โอกาสเข้ามาหา แต่จะผลักดันให้ทีมงานและผู้จัดการของเราออกไปพบปะและพูดคุยกับลูกค้าเอง”

CEVA Team

“สิ่งสำคัญข้อหนึ่งสำหรับทีมฝ่ายขายของ CEVA คือการออกไปพบปะลูกค้าด้วยตัวเอง เพราะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกค้าของเราและบริษัทฯ ขึ้นได้โดยการพบปะพูดคุย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลงทุนจำนวนมากไปกับบุคลากรของเรา เพราะบุคลากรของเราคือหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงของเรา แม้ว่าการลงทุนกับบุคลากรของเราจะเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณมาก แต่การเสริมความรู้และทักษะในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่บุคลากรของเราย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว”

คุณสุภาวดี สุทัศนะจินดา
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ
บริษัท CEVA Logistics (Thailand)

Future Improvements

ทั้งนี้ คุณสุภาวดี ได้เห็นถึงความสำเร็จของเครือข่ายการขนส่งภาคพื้นดินของบริษัท CEVA ในประเทศตุรกี อิตาลี สหราชอาณาจักร ออสเตร-เลีย และทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยเฉพาะกับเครือข่ายการขนส่งสินค้าภาคพื้นดินและข้ามชายแดนประเทศเม็กซิโก และเล็งเห็นว่าภูมิภาค ASEAN ก็ควรจะใช้เป็นต้นแบบ “ตลาดการจัดการขนส่งสินค้าภาคพื้นดินในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี เครือข่ายรถบรรทุกสินค้าที่เรากำลังสร้างขึ้นในภูมิภาคนี้ จะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และ CEVA เองก็มีความตื่นตัวในการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน อีกทั้งยังมีเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่แข็งแกร่งอยู่ในประเทศไทยเป็นทุนเดิม อย่างไรก็ตาม เราได้มีการวางแผนและลงมือสร้างเครือข่ายการขนส่งภาคพื้นดินที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการทำตามแบบแผนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น เครือข่าย การให้บริการสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบ Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Client (B2C) ในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค ถือเป็นแบบแผนที่ดีในการนำมาพัฒนาเครือข่าย ธุรกิจ อีกทั้งการทลายกำแพงระหว่างตลาดในภูมิภาคต่างๆ และเชื่อมต่อการค้าเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมต่อกันเองระหว่างกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเรา เพื่อรวบรวมให้อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียว ด้วยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานแต่ละฝ่าย เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรวบรวมเครือข่ายการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในทวีปยุโรป และเราเองก็กำลังริเริ่มทำเช่นเดียวกันในภูมิภาคนี้” คุณสุภาวดี กล่าว

ถึงแม้ว่าธุรกิจของ CEVA จะอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่บริษัทก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปอยู่เสมอ และถึงแม้โครงสร้างในการทำงานของบริษัทฯ จะสามารถยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็น ทีมงานของบริษัทฯ ก็ยังจำเป็นต้องคอยปรึกษาหารือ และร่วมกันหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อที่จะพัฒนาให้บริษัทฯ สามารถนำหน้าธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ความรวดเร็วในการให้บริการยังคง เป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้ามาโดยตลอด เพราะการเป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทุ่มเทในการให้บริการ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ความ สำเร็จของ CEVA สามารถดำเนินต่อไปได้อีกในอนาคต