PA_Flying_1340x762_v2._V522371978_

วิดีโอ: Amazon Prime Air ขนส่งสินค้าโดยใช้โดรนสำเร็จเป็นครั้งแรก

Amazon Prime Air ทำการทดลองขนส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยการใช้โดรนสำเร็จเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาในการขนส่งเพียง 13 นาที

การขนส่งดังกล่าวขนส่งจากศูนย์กลางจัดเก็บสินค้าของ Prime Air ในเมือง Cambridge สหราชอาณาจักร และขนส่งตรงไปยังบ้านของลูกค้า โดยโดรนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องมีบุคลากรคอยควบคุม ตั้งแต่การขึ้นบิน ลงจอด และบินกลับมายังศูนย์จัดเก็บสินค้าของ Amazon โดย Amazon ตั้งเป้าว่า โดรนจะสามารถขนส่งสินค้าถึงมือผู้รับได้ภายใน 30 นาที ภายหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ทั้งนี้ สินค้าชิ้นแรกที่ Amazon Prime Air ทำการขนส่งคือ Amazon Fire TV และป๊อปคอร์นจำนวนหนึ่งถุง โดยใช้เวลาขนส่งเพียง 13 นาที เริ่มตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ไปจนถึงเมื่อสินค้าขนส่งถึงที่หมาย โดยโดรนสามารถรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากถึงห้าปอนด์

PA_Ground_1340x762_v2._V522371993_

โดย Prime Air ได้ทำการทดสอบการใช้งานโดรนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ทดลองในออสเตรียอีกด้วย

image-4._CR0,8,1340,762_