Divisional-Senior-Vice-President_-Cargo-receiving-GDP-certificate

Mr. Nabil Sultan กับก้าวสำคัญของ Emirates SkyPharma ศูนย์จัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ใน Dubai

แม้ว่าศูนย์กลางการปฏิบัติการของ Emirates SkyCargo ซึ่งตั้งอยู่ใน Dubai จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการจัดเก็บสินค้าเย็นมากนัก ถึงกระนั้น Emirates SkyCargo ก็ไม่ย่อท้อต่อความท้าทายดังกล่าว ในทางกลับกัน สายการบินฯ ได้ทำการศึกษาและลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ซึ่งผลักดันให้ Emirates SkyCargo เป็นผู้นำในการจัดการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดตัวศูนย์จัดการขนส่งสินค้า Emirates SkyCentral ซึ่งเป็นศูนย์จัดการขนส่งสินค้าของ Emirates SkyCentral ที่มีความทันสมัยและความก้าวหน้าอย่างมาก โดยตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยาน Dubai World Central (DWC) ส่งผล ให้ Emirates SkyCargo กลายเป็นศูนย์กลางในการจัดการขนส่งสินค้าทุกประเภท

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Mr. Nabil Sultan รองประธานบริหาร ฝ่ายดูแลสินค้า สายการบิน Emirates ภายในงานการเปิดตัว Emirates SkyPharma ศูนย์รับจัดการสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยาน Dubai International Airport (DXB) โดยมีพื้นที่รับจัดการสินค้า 4,000 ตารางเมตร ให้บริการรับจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์และชีววิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ โดยเราได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่สายการบินฯ มอบให้แก่ผู้ใช้บริการด้านเภสัชภัณฑ์

Making Statement

Nabil Sultan

Mr. Nabil Sultan

ภายหลังจากการที่ Emirates SkyCargo ทำการเปิดตัวศูนย์จัดการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ Emirates SkyPharma ก็มีส่วนผลักดันให้ Dubai ขึ้นเป็นศูนย์กลางการจัดการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดยการก่อตั้ง Emirates Sky Pharma เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงการ Emirates SkyCentral ซึ่งตั้งอยู่ในท่าอากาศยาน Dubai International Airport มีพื้นที่ปฏิบัติการ 11,000 ตารางเมตร สำหรับ Emirates SkyPharma ศูนย์จัดการขนส่งสินค้าแห่งใหม่ มีพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับรับจัดการสินค้าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิโดยเฉพาะ แบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องซาเซลเซียส และอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส รวมทั้งยังมีพื้นที่ในการรองรับตู้ ULD อัตโนมัติ สำหรับจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งหมด 88 จุด และมีรถรับส่งสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ได้รับการรับรองอีกจำนวนห้าคัน

ทั้งนี้ Mr. Sultan มองว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์มีความสำคัญต่อทั้งสายการบินและ Dubai โดยกล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลของ Dubai ให้ความสำคัญคือ ธุรกิจเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเมืองของเรา เรามีการสร้างเมืองในด้านสุขภาพใน Dubai และมีส่วนในการดึงดูดแพทย์ที่มีทักษะจากทั่วโลกให้มาที่ Dubai อีกด้วย บริษัทด้านเภสัชภัณฑ์หลายรายได้ให้ความสนใจในส่วนนี้ และเริ่มเข้ามาตั้งสำนักงานใน Dubai แล้ว โดยพวกเขามองว่า Dubai เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญ ซึ่งสามารถให้บริการไปได้ทั้งทั่วภูมิภาค ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่า เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือและให้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และปลอดภัย รวมทั้งยังตรงตามกฎระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนตาม หลักมาตรฐานระดับโลก”

เป็นหน้าที่ของเราที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่า เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือและให้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และปลอดภัย รวมทั้งยังตรงตามกฎระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนตาม หลักมาตรฐานระดับโลก

“การที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานการกระจายสินค้าที่ดี (GDP) หมายความว่า เราต้องมีศูนย์กลางการจัดการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และนั่นเป็นเหตุผลที่เราเลือกสร้างและพัฒนาศูนย์จัดการขนส่งสินค้าที่มีความทันสมัย สินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหว รวมทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลด้วย เราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจการขนส่งสินค้าประเภทนี้เป็นอย่างมาก เราต้องทำให้มั่นใจว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์จะได้รับการขนส่งอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ขนส่งด้วยความใส่ใจ และคำนึงถึงความปลอดภัย”

inauguration-of-Emirates-SkyPharma (1)

งานเปิดตัวศูนย์รับจัดการสินค้า Emirates SkyPharma เมื่อวันที่ 18 กันยายน ปี 2016 ณ ท่าอากาศยาน Dubai International Airport (DXB) โดย His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ประธานและประธานบริหาร กลุ่มสายการบิน Emirates เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

การสร้างศูนย์จัดการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ รวมทั้งมีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม Mr. Sultan มองว่า การลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง “การลงทุนสร้างศูนย์จัดการขนส่งสินค้า เภสัชภัณฑ์ที่มีความทันสมัยอาจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากนัก เราทำการลงทุนและตรวจสอบให้มั่นใจว่า เราจะสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสภาพภูมิอากาศภายในภูมิภาค ความท้าทายด้านอุณหภูมิ และความสามารถในการจัดการกับความท้าทายทั้งหมด ด้วยโซลูชั่นที่สามารถใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิต ซึ่งแต่ละหลายก็มีความต้องการที่หลากหลาย การที่เราสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้ ถือเป็นความสำเร็จของเรา”

Creating a Hub for Cargo

ทั้งนี้ หากมองจากหลักภูมิศาสตร์แล้ว Dubai ถือเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีที่ตั้งใกล้กับอนุทวีปอินเดีย ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย รวมทั้งยังใกล้เคียงกับพื้นที่และประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น ซึ่งใช้เวลาในการขนส่งเพียงไม่กี่ชั่วโมง อย่างไรก็ ตาม ความท้าทายที่สายการบินฯ ต้องทำการรับมือ คือ สภาพอากาศภายในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ซึ่งการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Emirates SkyCentral และ Emirates SkyPharma นอกจากจะช่วยให้สามารถจัดเก็บและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครือข่ายการขนส่งทั่วโลกของ Emirates อีกด้วย

ปัจจุบัน ความสามารถในการตอบสนองตลาดให้ได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และมีผลต่อการแข่งขันในตลาดด้วย

“Emirates มีเครือข่ายการให้บริการ ครอบคลุมที่หมายกว่า 150 แห่งทั่วโลก ให้บริการขนส่งเส้นทางตรงอย่างต่อเนื่อง มีเที่ยวบินให้บริการขนส่งที่ค่อนข้างถี่ และมีพื้นที่ระวางสินค้าเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการของเรา เรามีสถิติการขนส่งสินค้าต่อวันไม่น้อยกว่า 777 เที่ยวบิน มีความสามารถในการขนส่งสินค้าถึง 25 ตันต่อเที่ยวบิน ซึ่งมีคุณภาพเกือบเทียบเท่าเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ขนส่งในเส้นทางดังกล่าว การมีพื้นที่ระวางสินค้าปริมาณสูงเท่านี้ และมีความสามารถในการเข้าถึงที่หมายซึ่งไม่ใช่เพียงเมืองท่าหลักๆ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมเมืองอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กลงมาด้วย ผมมองว่า Dubai เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับบริษัทเภสัชภัณฑ์ที่เลือกเข้ามาลงทุนและสร้างสำนักงานที่นี่ โดยเรามีเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ”

“ปัจจุบัน ความสามารถในการตอบสนองตลาดให้ได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และมีผลต่อการแข่งขันในตลาดด้วย ดังนั้น การเปิดสำนักงานใน Dubai ถือเป็นการเสริมสร้างข้อได้เปรียบ ผมมองว่า การสร้างสำนักงานใน Dubai ยังถือเป็น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วย ซึ่งด้วยการสนับสนุนจากทางรัฐบาล Dubai ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยบริษัทผู้ผลิตต่างมอง เห็นประโยชน์จากการที่รัฐบาล Dubai ให้การ สนับสนุนในส่วนนี้ พวกเขามีความเข้าใจอุตสาหกรรมที่ทำอยู่เป็นอย่างดี เราเริ่มเห็นบริษัทเภสัชภัณฑ์หลายรายเข้ามาสร้างสำนักงานประจำ Dubai แล้ว โดยปัจจุบัน มีบริษัทเภสัชภัณฑ์มากกว่า 40 ราย ที่เข้ามาเปิดสำนักงานใน Dubai ผมมั่นใจว่า บริษัทเหล่านี้ได้ทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว และเห็นว่า Dubai ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสร้างสำนักงาน และคาดว่าจะมีบริษัท รายอื่นทยอยเข้ามาลงทุนใน Dubai มากขึ้น ผมมั่นใจว่า เราตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ทำการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว”

Emirates-SkyCargo---White-Cover-Advanced-_1_1400

Aligning with Industry Needs

จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย Mr. Sultan เชื่อว่า การศึกษาและทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และกระแสในปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยกล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ไม่ได้ครอบคลุมแค่การขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่มีความพิเศษมากกว่านั้น ทุกอุตสาหกรรมที่เราเกี่ยวข้องด้วย เมื่อทำศึกษาและ สังเกตจะเห็นได้ว่า หน้าที่ที่แท้จริงของเราคือการค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสม ตามความเฉพาะทางของสินค้าแต่ละประเภท ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทรายอื่น และทำความเข้าใจความ ต้องการในซัพพลายเชน รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมที่ตรงตามความเหมาะสมของธุรกิจนั้น ๆ ถือเป็นหน้าที่ของเรา”

ซึ่งหากเราลองมองตลาดค้าปลีกในภาพรวม ก็จะสามารถเข้าใจและมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ “ภาพของร้านค้าปลีก ที่เปิดให้บริการตามท้องถนนในเมืองต่าง ๆ จะกลายเป็นอดีต ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มผันตัวมาเป็นธุรกิจ e-Commerce กันหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่เรารับรู้และสัมผัสอยู่ในทุกวัน คำถามที่เราควรตั้งคือ เราจะปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ผมมองว่า การขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกจะกลายเป็นอดีตไป เพราะธุรกิจ e-Commerce กำลังรุกเข้ามาในอนาคต เราจำเป็นต้องคิดว่า เราจะทำอย่างไรเพื่อทำการขนส่งสินค้าให้รวดเร็วที่สุด ใช้เส้นทางการขนส่งที่สั้นที่สุด และขนส่งอย่างไรให้ทันเวลาและปลอดภัย ผมมองว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงและควรทำการร่วมมือกับบริษัทค้าปลีก เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจำต้องเปิดใจเพื่อปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้” Mr. Sultan กล่าว

ชมคลิปวิดีโอ Emirates SkyPharma ศูนย์จัดการเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ของ Emirates SkyCargo

ชมคลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์ Mr. Nabil Sultan รองประธานบริหาร ฝ่ายดูแลสินค้า สายการบิน Emirates