15039688_668521669973758_1356687512664339717_o

วิดีโอ: DHL Express ช่วยเหลือ Global Mobility ขนส่งรถเข็นไปยังเวียดนาม

DHL Express ทำการขนส่งรถเข็น ที่ได้รับการบริจาคโดย Global Mobility จำนวน 40 คัน ไปยังโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำดานัง (Danang Rehabilitation Hospital) ประเทศเวียดนาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

15042184_668521859973739_6705067822615926609_o

ทั้งนี้ รถเข็นดังกล่าวได้รับการบริจาคโดย Global Mobility องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้การช่วยเหลือและส่งมอบรถเข็นให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่สามารถเดินได้ โดยอาจเกิดจากโรคสมองพิการ หรือภาวะการเป็นอัมพาตแต่กำเนิด

โดยการส่งมอบรถเข็นดังกล่าว DHL Express ได้ให้บริการขนส่งรถเข็นทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จากประเทศกัวเตมาลา ไปยังเมือง Danang ประเทศเวียดนาม ครอบคลุมทั้งการรับมอบรถเข็น การขนส่งสินค้าทางอากาศ การจัดการพิธีการศุลกากร การจัดเตรียมเอกสารจำเป็น และการขนส่งทางบก

ที่มา: Global Mobility FB Page