Valuable Cargo Feature

ขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างไร ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย

เมื่อความต้องการในการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องประดับ อัญมณี และสินค้ามูลค่าสูง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการด้านความปลอดภัยในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งการเปิดตัวธุรกิจประเภท e-Commerce ส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางอากาศได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้าที่ได้รับการขนส่งมีมูลค่าสูงเป็นหลักล้านเหรียญสหรัฐ ก็ทำให้ความเสี่ยงในการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีความเสี่ยงทั้งสินค้าสูญหายหรือการโจรกรรมสินค้า ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าสามารถวางใจได้ว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงดังกล่าว จะได้รับการขนส่งถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น AFL ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Milo Gerisch ผู้จัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ามูลค่าสูง การธนาคาร และสินค้าหรูหรา (Precious Commodities, Banking and Luxury Goods) สายการบิน Swiss WorldCargo และ Mr. Gal Aviram กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท Malca Amit ประเทศไทย โดยเมื่อได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน ทำให้เราเข้าใจภาพรวม ทั้งจากมุมมองของตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า และจากมุมมองของสายการบิน ทำให้มองเห็นภาพของการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงไปยังทั่วโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Secure Delivery at All Costs

หลังการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านทำให้เราได้ทราบว่า กุญแจสำคัญสามประการในการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ความปลอดภัย การประกันภัยสินค้า และความรวดเร็วในการขนส่ง โดย Mr. Aviram กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ความสามารถในการบริหารจัดการและการคัดเลือกสายการบินที่มีความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยสายการบินฯ ต้องมีผู้รับประกันและมีตารางเที่ยวบินที่เหมาะสมที่สุด

ผู้รับประกันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อต้องเลือกสายการบิน เนื่องจากสินค้าที่เราทำการขนส่ง แม้จะมีขนาดเล็กเท่าปากกาหนึ่งด้าม แต่มีมูลค่าสูงหลายล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแน่นอนว่า ยิ่งสินค้ามีขนาดเล็กก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายมากขึ้น

Mr. Aviram กล่าวว่า “ผู้รับประกันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อต้องเลือกสายการบิน เนื่องจากสินค้าที่เราทำการขนส่ง แม้จะมีขนาดเล็กเท่าปากกาหนึ่งด้าม แต่มีมูลค่าสูงหลายล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแน่นอนว่า ยิ่งสินค้ามีขนาดเล็กก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายมากขึ้น และอาจทำให้บริษัทเกิดปัญหาได้ เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเลือกสายการบินเป็นอย่างยิ่ง โดยในทีมปฏิบัติงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้วย ทุกคนทราบรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละคนต้องมีความรอบรู้ในเรื่องกฎระเบียบ แต่ก็ต้องทราบรายละเอียดปลีกย่อยของกฎระเบียบที่มีความเฉพาะและมีความแตกต่างกันด้วย ตลาดของสินค้าที่มีมูลค่าสูงถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งถ้ามองจากมุมมองของบุคคลที่อยู่ภายนอกจะมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน”

Shipping Valuables Feature

Mr. Milo Gerisch สายการบิน Swiss WorldCargo

นอกเหนือจากความปลอดภัยและการประกันภัยในการขนส่งแล้ว ความรวดเร็วถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ โดยการเลือกใช้บริการที่มีความฉับไวและให้บริการเส้นทางตรง เพื่อลดจำนวนครั้งและลดเวลาที่ต้องลงจอด โดยปัจจัยทั้งสองประการ ถือว่ามีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากเมื่อซัพพลายเชนมีความยาวขึ้น เครื่องบินต้องแวะจอดในแต่ละจุดมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นด้วย โดย Mr. Gerisch อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับสายการบิน Swiss WorldCargo นั้น ได้รับใบรับรองจากการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทมาเป็นเวลาร่วมทศวรรษ โดยสายการบินฯ มีข้อได้เปรียบในเรื่องของที่หมายและบริการที่มีความเฉพาะ ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง

Mr. Gerisch กล่าวว่า “Swiss WorldCargo เป็นสายการบินที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยเมื่อผู้ส่งสินค้าต้องการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ก็มักจะนึกถึงสายการบินของเราเป็นรายแรก แม้เราอาจดูเป็นสายการบินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับสายการบินรายอื่นในอุตสาหกรรมฯ แต่เรากลับถือว่านั่นเป็นจุดแข็งของเรา เนื่องจากเราสามารถให้บริการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และตรงเวลา แต่ก็มีความยืดหยุ่น สามารถรับมือได้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งยังสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เรามีผลิตภัณฑ์ SWISS Valuables และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง โดยยึดหลัก Swiss Values ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการปฏิบัติการให้เทียบเท่าคู่แข่งอยู่เสมอ และยังมุ่งมั่นให้บริการเพื่อตอบรับความต้องการโซลูชั่นการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับ สินค้าเฉพาะกลุ่มประเภทนี้มากขึ้น”

Shipping Valuables Feature

“Swiss WorldCargo ได้ปรับปรุงแนวทางทางกลยุทธ์ของสายการบินฯ ด้วยการปรับใช้นโยบายสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม และทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น เรายังปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าอีกด้วย โดยความต้องการด้านโลจิสติกส์มีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนไปตามความเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรมมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ เริ่มมีการขยายตัว และมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อพูดถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว นั่นย่อมหมายถึงความต้องการโซลูชั่นที่เฉพาะทางมากขึ้นด้วย สำหรับสายการบินของเรา นอกจากเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยัง Zurich ซึ่งมีระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าที่รวดเร็วแล้ว SWISS Valuables ยังมีข้อดีอีกหลายด้าน อาทิ การรับประกันว่าสินค้า ทุกชิ้นจะได้รับการขนส่งไปยังที่หมาย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการจัดการ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการบรรจุลงกล่องปิดผนึก ความโดดเด่นของเราคือ การหมั่นรักษามาตรฐานในการปฏิบัติการในทุกๆ ขั้นตอน แต่ก็มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้าได้ทันที” Mr. Gerisch กล่าวเสริม

Not Your Average Shipment 

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่า ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณี รวมทั้งยังมีศูนย์กลางการผลิตภายในประเทศอีกด้วย เนื่องจากช่างฝีมือในไทยถือว่ามีความสามารถและมีทักษะในการเจียระไนอัญมณีสูงเป็นอย่างยิ่ง สินค้าที่ได้รับการออกแบบและพร้อมนำไปจำหน่าย จะได้รับการส่งไปยังที่หมายทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ซึ่งการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและต้องอาศัยความใส่ใจเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวแทนผู้รับจัดการสินค้าและสายการบินจำต้องเข้าใจถึงความอ่อนไหวทางด้านเวลาของสินค้าประเภทนี้

Gal

Mr. Gal Aviram กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท Malca Amit ประเทศไทย

เมื่อมองลึกถึงรายละเอียด สินค้าแต่ละประเภทจะมีความเฉพาะตัวและหลากหลายแตกต่างกัน โดยรูปแบบการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในอดีต ผู้ใช้บริการมักเลือกขนส่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นผู้ขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าจะถึงมือผู้รับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมี ผู้ส่งบางรายที่เลือกใช้บริการการขนส่งลักษณะดังกล่าวอยู่ Mr. Aviram กล่าวว่า “ปัจจุบันสินค้ามีมูลค่าส่วนใหญ่ได้รับการขนส่งแบบปกติ แต่มีสายการบินเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ซึ่งต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าการขนส่งสินค้าทั่วไป โดยไม่ใช่เพียงความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลใต้ท้องเครื่องบินด้วย สายการบินอาจจำเป็นต้องใช้ตู้สินค้าที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษ หรืออาจบรรจุสินค้าลงในกล่องนิรภัยใต้ท้องเครื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าสายการบินทุกรายจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องสำคัญ เนื่องจากบางครั้ง เมื่อต้องขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง เราอาจมีการเรียกร้องความต้องการเพิ่มเติมได้”

สายการบินที่เราร่วมมือด้วยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดี และช่วยให้เราสามารถขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สินค้าประเภทนี้ สามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ทันเวลา และขนส่งไปยังที่หมายได้ตรงเวลาที่กำหนด

Mr. Aviram กล่าวต่อว่า “หลายคนคิดว่า การขนส่งสินค้าก็เหมือนกับการขนส่งผู้โดยสาร แต่แท้จริงแล้ว การขนส่งทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเวลาในการปิดรับสินค้า (cut off) ของสายการบินส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามชั่วโมงครึ่ง ซึ่งหากมองจากมุมมองของผู้โดยสารอาจคิดว่ามีเวลาเพียงพอ แต่แท้จริงแล้ว การขนส่งสินค้ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านั้น เราต้องดำเนินการเอกสารล่วงหน้า บรรจุสินค้า ทำการปิดผนึก และติดสติ๊กเกอร์ รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนทำการขนส่งด้วย ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความรวดเร็ว ทำให้มีความท้าทายทางด้านเวลาอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สายการบินที่เราร่วมมือด้วยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดี และช่วยให้เราสามารถขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สินค้าประเภทนี้ สามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ทันเวลา และขนส่งไปยังที่หมายได้ตรงเวลาที่กำหนด”

SWA177156-00122V_cmyk

Mr. Gerisch กล่าวว่า “การขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีความแตกต่างจากซัพพลายเชนของสินค้าปกติทั่วไปในทุกๆ ขั้นตอน สินค้าที่มีมูลค่าสูงจะไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาภายนอกได้เหมือนสินค้าทั่วไป ซึ่งเมื่อประเมินจากประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมของสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว Swiss WorldCargo ถือเป็นสายการบินที่มีการปฏิบัติงานที่โดดเด่น และเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมฯ ที่มีเวลาขนถ่ายสินค้าสั้น และสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ส่ง โดยทั้งหมดนี้เป็นผลตอบรับจากการรับรองจากความพึงพอใจของลูกค้าหลายราย รวมทั้งลูกค้ารายใหญ่ของเราด้วย ซึ่งความเห็นทั้งหมดมีส่วนช่วยในการพัฒนาและยกระดับกระบวนการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติการของเรา สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบรรจุลงตู้สินค้าที่มีการปิดผนึกเป็นพิเศษ ทั้งตู้สินค้าแบบหนาเป็นพิเศษและปิดด้วยประตูอะลูมิเนียม หรือบรรจุลงตู้พลาสติกที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมีเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้ เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ สินค้าที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้จะได้รับการจัดการด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาขนถ่ายสินค้าที่สั้นและได้รับการรับรองว่า จะได้รับการดูแลด้วยบริการคุณภาพชั้นหนึ่งจาก Swiss”

A Balancing Act 

นอกเหนือจากสินค้าประเภทอัญมณีแล้ว สินค้าที่มีมูลค่าสูงยังรวมถึงโลหะมีค่า ธนบัตร และสินค้าเภสัชภัณฑ์ โดยเพื่อให้สามารถตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับให้ซัพพลายเชนมีความโปร่งใส ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ขนส่งสินค้าประเภทนี้ให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ เมื่อต้องขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงชิ้นใดก็ตาม ย่อมต้องได้รับการขนส่งที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การขนส่งสินค้าประเภทนี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการให้บริการลูกค้า ซึ่งลูกค้ามักต้องการให้สินค้าที่มีมูลค่าเหล่านี้ส่งถึงมือผู้รับโดยเร็วที่สุด และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนั้นได้ ย่อมต้องอาศัยการบริหารจัดการสินค้าที่มีคุณภาพ และการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนผู้รับจัดการสินค้าและสายการบิน เพื่อให้สามารถวางใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการขนส่งอย่าง ปลอดภัยและรวดเร็ว

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน