DHL Sweeps Four Top Trophies at Payload Asia 2015 Awards

DHL Global Forwarding Airfreight Team และมุมมองอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศในปี 2016 และ 2017

ปี 2016 เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเหตุการณ์ที่สร้างความไม่เสถียรทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งต่างก็มีผลกระทบต่อความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกัน การเติบโตของจำนวนประชากรโลกและมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ ก็ยังคงสร้างแรงผลักดันให้เกิดความต้องการบริโภคมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะกำหนดสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2017

นิตยสาร AFL ในฉบับฉลองปี 2017 ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสุวรรณา สัมฤทธิ์กิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่ออุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ ในปี 2017 นี้

A Year of Inconsistency and Changes

DHL AFL 145

คุณสุวรรณา สัมฤทธิ์กิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand)

ในปี 2016 คุณสุวรรณา และทีมงานฝ่ายขนส่งทางอากาศของ DHL ได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ ที่เป็นผลพวงมาจากความไม่เสถียรของเศรษฐกิจโลก คุณสุวรรณา ได้เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ในปีที่ผ่านมาว่าเป็นปีที่มีตัวเลขไม่สม่ำเสมอตามช่วงฤดูกาลเหมือนปีก่อนๆ เช่น การที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขการขนส่งสินค้าในช่วงใกล้ปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล “ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์โดยภาพรวมด้านธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ถือว่าค่อนข้างนิ่ง ไม่มีอะไรหวือหวาเหมือนกับปีที่แล้วมา แต่ในช่วงปลายปี 2016 ตัวเลขการขนส่งลดลงเล็กน้อย เนื่องจากตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดน้อยลง จึงทำให้ตัวเลขการขนส่งสินค้ามีการลดลงกว่าปี 2015 ในช่วงเวลาเดียวกัน” คุณสุวรรณา กล่าว

ซึ่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเดียวเผชิญกับความต้องการที่เปลี่ยนไป แต่ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยคุณสุวรรณา และทีมงานฝ่ายขนส่งทางอากาศ พบว่าลูกค้าแต่ละรายก็มีตัวเลขคำสั่งซื้อที่แตกต่างไปจากทุกปี  “เราพบว่า โดยรวมแล้วหลายอุตสาหกรรมมีคำสั่งซื้อสินค้าน้อยลง แม้จะเป็นช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ก็ยังมีลูกค้าบางรายที่มีคำสั่งซื้อมากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อดูภาพรวมแล้วจึงบอกได้ยากว่า การลดลงของคำสั่งซื้อมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง เพราะตัวเลขในภาพรวมถือว่าไม่สามารภนำมาเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ได้” คุณสุวรรณา กล่าว

ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ASEAN หรือทวีปเอเชีย เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งในปี 2016 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสัญชาติไทย และยังมผลกระทบที่ถึงธุรกิจการขนส่งทางอากาศเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการจากประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น และซึ่งช่วยให้สถานการณ์การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน  สินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศไทย เมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มีราคาสูงกว่า สินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและทำให้ประเทศเพื่อบ้านได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และผู้ประกอบการในตามไปด้วย”

Challenges to Overcome

นอกเหนือจากสถานการณ์ทางการค้าไม่เป็นไปตามคาดการณตามฤดูกาล ยังคงมีความท้าทายอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยซึ่งส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศโดยตรง ที่บริษัท DHL จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อตั้งรับให้ทันท่วงทีสำหรับปี 2017 ซึ่งความท้าทายหนึ่งที่คุณสุวรรณา ได้กล่าวถึงคือ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ คือความต้องการข้อมูลและการติดตามสถานะของสินค้าที่มีการขนส่ง (visibility) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการ ที่ทางผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จำเป็นต้องตอบสนอง โดยการสร้างมูลค่าให้บริการของตนเอง ทั้งนี้ ธุรกิจการขนส่งทางอากาศต้องมีการปรับตัว โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้และเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดในด้านนี้ได้ และการที่จะให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายของทีมงานฝ่ายขนส่งทางอากาศของ DHL ถือเป็นความท้าทาย เพราะทางบริษัทฯ มีลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้การให้บริการย่อมมีความแตกต่าง หลากหลาย หรือ เฉพาะเจาะจงตรงตามความต้องการของลูกค้ารายนั้นๆ

DHL AFL 145

ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand)

“ในส่วนที่เป็นความท้าทายในปีที่ผ่านมา ทางทีมงาน DHL  ได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ การบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งทาง DHL เองก็มีการเปิดตัวแนวทางการบริการใหม่ที่เรียกว่า Real Time Visibility ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาที่จะะทำให้ลูกค้าของเราสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามตำแหน่งของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ ได้อย่างละเอียดและ DHL ได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2016 โดยการบริการนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่บริการของเรา โดยลูกค้าจะสามารถติดตามสินค้าเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับสินค้าจนถึงการส่งถึงปลายทาง” คุณสุวรรณา กล่าว “อีกทั้ง DHL ยังมีแอปพลิเคชันเพื่อการปฏิบัติงานอีกหลายแอปพลิเคชัน ที่เราได้ลงทุนพัฒนาขึ้น โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งหลายประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้ทดลองการปฏิบัติงานด้วยการสแกนบาร์โค้ด ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นปี 2017”

อีกหนึ่งความท้าทายในปี 2016 คือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งสินค้าในประเทศไทย ที่เป็นความท้าทายในการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งทางการตลาดด้านโลจิสติกส์ ซึ่งสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การควบรวมธุรกิจ และการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของสายการเดินรายใหญ่หลายราย อีกทั้งยังมีการเปิดด่านขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในภูมิภาคมากขึ้น และยังมีการลงทุนขยายเครือข่ายรางรถไฟ เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นและการมีเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นการนำเสนอตัวเลือกที่มีมากขึ้นในการขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้าธุรกิจจากทั้งในและนอกประเทศ

ในส่วนที่เป็นความท้าทายในปีที่ผ่านมา ทางทีมงาน DHL  ได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ การบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งทาง DHL เองก็มีการเปิดตัวแนวทางการบริการใหม่ที่เรียกว่า Real Time Visibility ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

คุณสุวรรณา สัมฤทธิ์กิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand)

คุณสุวรรณา ได้เล่าให้ฟังถึงความท้าทายนี้ ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่าง DHL หรือสายการบินต่างๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกัน ก็ต่างต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน “ต้องเรียนว่าทั้ง DHL และสายการบินที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันมา ต่างก็เผชิญกับความท้าทายมามากเท่ากันในปี 2016 อย่างที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ไม่มีช่วงไหนในปีที่ผ่านมา ที่อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ จะมีปริมาณของสินค้าให้ขนส่งมากมายเป็นพิเศษ หรือมากจนต้องมีการแย่งพื้นที่ระวางกันเหมือนปีก่อนๆ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจคือ รูปแบบของบริการด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป โดยมีสายการเดินเรือเข้ามารองรับพื้นที่ระวางมากขึ้น และยังมีการขนส่งทางบกและข้ามพรมแดนที่มีขีดความสามารถและช่องทางมากขึ้น จึงมีการทอนความต้องการบริการจากการขนส่งทางอากาศไปบ้าง เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่บริการการขนส่งทางอากาศจะมีลูกค้าเข้ามามากเป็นพิเศษจึงมีไม่มากเท่าเดิม บวกกับการที่ประกอบการในตลาดต้องการเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับองค์กรที่มีมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน” คุณสุวรรณา กล่าว

What to Watch In 2017

ทั้งนี้ คุณสุวรรณา ยังได้แบ่งปันมุมมองจากทีมงานฝ่ายขนส่งทางอากาศ เกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมฯ ในปี 2017 เมื่อพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ที่จะมีความต้องการการขนส่งทางอากาศและเติบโตต่อไปในปีนี้ คุณสุวรรณา กล่าวว่า อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้ามากขึ้นในปีก่อนหน้า และยังคงจะเติบโตก่อนไปอย่างแข็งแกร่ง ในปี 2017 คืออุตสาหกรรมสินค้าเภสัชภัณฑ์ และทีมงานฝ่ายขนส่งทางอากาศ ของ DHL ก็มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองแนวโน้มนี้ โดยการรับการอบรมเพื่อการรับรองความต้องการการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก “อุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในปี 2017 คืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสินค้าเภสัชภัณฑ์ ซึ่งในปี 2016 ทาง DHL ได้มีการเปิดตัวบริการขนส่งทางอากาศเพื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะที่หลากหลายขึ้น และมีการอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ ตามมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากล โดยได้รับการอบรมจากบุคลากรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศไทยจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ส่งออกสินค้าเภสัชภัณฑ์มากขึ้น” คุณสุวรรณา ยังได้กล่าวเสริมถึงสาเหตุในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ว่า “ในปี 2017 แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจะไม่ได้เน้นไปที่สินค้าเภสัชภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังจะครอบคลุมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย ทำให้ความหมายและประเภทของของสินค้าที่เรียกว่าเภสัชภัณฑ์กว้างขึ้น”

-

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่คุณสุวรรณา กล่าวว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะกลับมาเติบโตสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ คืออุตสาหกรรมสินค้ายานยนต์ “สินค้ายานยนต์ที่เคยซบเซาไปในช่วงหนึ่ง ดูเหมือนว่ากำลังจะกลับมาตื่นตัวในตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งจะเป็นสินค้าที่เป็นทั้งรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จแล้วและชิ้นส่วนอะไหล่ และยังคงมีการขนส่งสินค้ารถยนต์มูลค่าสูงที่มีการนำเอาออกแสดงในงานจัดแสดงสินค้ายานยนต์อยู่บ้าง โดยจะขนส่งทางอากาศ เพื่อขนส่งกลับไปยังประเทศผู้ผลิต ที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเสียส่วนใหญ่ หรือเป็นรูปแบบของการขนส่งรถต้นแบบ (prototype) เพื่อการจัดแสดงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งที่ดีของประเทศไทยถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก

ในปี 2017 แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจะไม่ได้เน้นไปที่สินค้าเภสัชภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังจะครอบคลุมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ความหมายและประเภทของของสินค้าที่เรียกว่าเภสัชภัณฑ์กว้างขึ้น

คุณสุวรรณา สัมฤทธิ์กิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท DHL Global Forwarding (Thailand)

ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรรายใหญ่รายหนึ่ง DHL รับรู้ได้ถึงการแข่งขันที่จะสูงขึ้นในปี 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันจากทั้งในและนอกประเทศ เนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ASEAN คุณสุวรรณา กล่าวว่า หลายประเทศในภูมิภาค ASEAN กำลังพัฒนาความสามารถในการผลิตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ที่กำลังพัฒนาศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและทางอากาศอย่างก้าวกระโดด เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยจำเป็นจำต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพในการบริการ เพื่อที่จะดำรงการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน