ThinkstockPhotos-510152_opt

Freshport Asia กับความใส่ใจจากผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าสินค้ายา

วิวัฒนาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ได้ส่งผลให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นกว่าในยุคก่อนๆ ซึ่งเศรษฐกิจและฐานรายได้ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น ก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่ายุคก่อนได้ ในฐานะประเทศที่อยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและฐานรายได้ ประเทศไทยจึงมีความต้องการสินค้าประเภทยาที่พุ่งสูงมากขึ้น อีกทั้งยังได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วย แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตสินค้ายาที่มีความซับซ้อนเทียบเท่ากับผู้ผลิตต่างชาติ การนำเข้าสินค้ายาที่มีความละเอียดอ่อนและมูลค่าสูง จึงเป็นที่นิยมและมีความจำเป็นอย่างมาก ในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้ายาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประเทศไทยจึงมีบทบาทใหม่ในฐานะผู้นำเข้าสินค้ายารายใหญ่อีกรายหนึ่ง

Mr. Chris Reichert

Mr. Chris Reichert ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia (Freshport)

เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้ายา บริการนำเข้าสินค้าที่ต้องการการดูแลป้องกันและมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม จึงมีความจำเป็น เพื่อคงคุณภาพของยาและป้องกันการเสียหายของทรัพย์สิน นิตยสาร AFL ได้พูดคุยกับ Mr. Chris Reichert ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia (Freshport) ที่ได้ให้เกียรติมาอธิบายขั้นตอนและความท้าทายในการให้บริการนำเข้าสินค้ายา และแนะนำประโยชน์ของบริการ Cool Care ที่ทางบริษัทฯ ได้มีไว้เพื่อรองรับสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างที่สินค้ายาต้องการ

A Race Against Time

ความต้องการสินค้ายาในประเทศไทยในภาพรวมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความต้องการจากผู้บริโภคในประเทศเท่านั้น การสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยว่า ในปี 2015 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้โดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศไทย และยังมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอีกจากโครงการการร่วมค้าที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนต่อโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่ง ซึ่งส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้ายาต้องการบริการที่เข้มงวดในด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่เป็นที่ต้องการและมีมูลค่าสูงเหล่านี้จะถูกนำเข้ามาโดยไม่ได้รับความเสียหาย และแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยจะเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้ายา ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าก็ยังมีความเสี่ยงสำหรับผู้นำเข้า ทั้งในด้านความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และมูลค่าธุรกิจ

Mr. Reichert ในฐานะหัวหน้าทีมงาน Cool Care ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสินค้าแช่เย็นของบริษัท Freshport และมีฐานปฏิบัติการอยู่ในคลังสินค้าของบริษัท BFS Cargo ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังเป็นทีมงานที่ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำและการบริการจัดการสินค้าแช่เย็นได้ ผ่านฝ่ายงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท BFS โดย Mr. Reichert ได้อธิบายถึงความเสี่ยงในขั้นตอนการนำเข้าสินค้า ว่าการที่สินค้าถูกวางทิ้งไว้บนลานบินระหว่างการขนย้ายจากอากาศยาน ไปยังคลังสินค้าถือเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด เนื่องจากความร้อนจากแสงแดดและความร้อนที่สะท้อนมาจากลานบิน “ความร้อนจากแสงอาทิตย์และลานบินสามารถทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวของตู้สินค้าสูงขึ้น 40 องศาเซลเซียส ในเวลาแค่เพียงสิบนาที ซึ่งการปฏิบัติงานของทีม Cool Care ในขั้นตอนนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะทีม Cool Care จะต้องรับหน้าที่ในการแก้ปัญหาในด้านนี้ในทันทีตั้งแต่บนลานบิน และจะต้องนำสินค้าแช่เย็นไปยังคลังสินค้าแช่เย็นให้รวดเร็วที่สุด”

Freshport Cover Story__optแม้ว่ายาบางประเภทจะไม่ได้มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากนัก แต่โดยส่วนใหญ่สินค้ายาที่มีมูลค่าสูงมักจะเป็นประเภทที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากที่สุด เช่น สินค้ายาในรูปแบบเม็ดมักจะมีน้ำหนักเบาและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี แต่สินค้ายาที่เป็นของเหลว โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรค เป็นสินค้าที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากและไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในระหว่างการจัดเก็บ เพราะจะถือว่าเป็นยาที่หมดประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าประเภทนี้ ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนมาก

ความร้อนจากแสงอาทิตย์และลานบินสามารถทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวของตู้สินค้าสูงขึ้น 40 องศาเซลเซียส ในเวลาแค่เพียงสิบนาที ซึ่งการปฏิบัติงานของทีม Cool Care ในขั้นตอนนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

Mr. Chris Reichert ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia (Freshport)

“ขั้นตอนของบริการนำเข้าสินค้าของเรามีมาตรฐานเหมือนกับที่เราใช้ปฏิบัติกับสินค้าทุกประเภท” Mr. Reichert กล่าว “ในแต่ละขั้นตอน แต่ละทีมที่ให้บริการขนย้ายและจัดการสินค้า ต่างก็วางใจให้แต่ละทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีทีมใดทีมหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา ก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานไปตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลเสียให้แก่ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าแช่เย็นที่มีความอ่อนไหวมากๆ อย่างสินค้ายาเช่นกัน”

Freshport Cover Story_opt3

เครื่อง Data logger ที่เป็นบริการบันทึข้อมูลการขนส่งสินค้า อันเป็นบริการเสริมให้แก่ลูกค้าของ Freshport Asia

Solutions for Cargo & Cost Savings

ทั้งนี้บริการจัดการสินค้าแช่เย็น หรือบริการ Cool Care เป็นบริการที่บริษัท Freshport มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนปฏิบัติการของบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่เมื่ออากาศยานที่ขนสินค้าลงจอดในลานบิน ซึ่งทีมงาน Cool Care จะคอยเตรียมรับสินค้านำเข้าจากอากาศยานโดยตรง และคอยดูแลสินค้าในทุกขั้นตอน จนกระทั่งมีการส่งมอบให้แก่ทีมงานในขั้นตอนต่อไปตามความประสงค์ของลูกค้า Mr. Reichert ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “บริการ Cool Care ของเราประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ หนึ่งคือการป้องกันสินค้าที่อาจจะไม่ได้บรรจุอยู่ในตู้สินค้าแช่เย็น ซึ่งเราจะมีการคลุมสินค้าด้วยวัสดุที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของสินค้าโดยทันที เพื่อป้องกันสินค้าจากความร้อนบนลานบิน” ซึ่ง Mr. Reichert ได้เน้นย้ำว่า การปล่อยให้สินค้าต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมบนลานบินเพียงไม่นาน อาจจะทำสร้างความเสียให้ให้แก่สินค้าได้เป็นอย่างมาก “ส่วนที่สองคือความรวดเร็วในการขนย้ายสินค้า เพราะสินค้าแช่เย็นจะต้องถูกนำเข้าไปเก็บในคลังสินค้าแช่เย็นให้เร็วสุดเพื่อป้องกันความเสียหาย สินค้าแช่เย็นจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และสามารถลัดผ่านเข้าสู่คลังสินค้าได้ก่อนสินค้าอื่น และสุดท้ายคือการดูแลให้แน่ใจว่าในแต่ละขั้นตอนของการจัดการสินค้า ได้ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น” Mr. Reichert กล่าว

นอกเหนือจากการให้บริการที่มีมาตรฐานแล้ว ทาง Freshport ยังมีบริการเพิ่มมูลค่าและอุปกรณ์เสริม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผู้นำเข้าสินค้ายา ที่ต้องการติดตามสถานะของสินค้าในแต่ละขั้นตอน “ในด้านบริการเพิ่มมูลค่า เรารับฟังลูกค้าแต่ละรายว่าต้องการบริการอะไรบ้าง นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีสามขั้นตอนหลักแล้ว เรามักจะถามลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละขั้นตอน สิ่งที่เราถามลูกค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบริการติดตามสถานะด้านอุณหภูมิ การติดตามสถานะข้อมูลตู้สินค้า การบันทึกภาพการทำงาน การเติมความเย็นให้สินค้า วัสดุป้องกันความร้อน และบริการแกะและบรรจุสินค้าใหม่ อีกทั้งเรายังมีบริการจัดทำรายงานการจัดการสินค้าในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยการบันทึกอุณหภูมิ รูปภาพในแต่ละขั้นตอน และบันทึกเวลาในแต่ละขั้นตอนหลักของการจัดการสินค้า เพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่โปร่งใส และไม่ว่าจะเป็นบริการอะไรที่ลูกค้าของเราต้องการ เราพร้อมที่จะรับฟังและตอบรับในสิ่งที่เราสามารถให้บริการได้ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าเราได้ และทั้งหมดนี้คือหัวใจของธุรกิจของเรา” Mr. Reichert กล่าว

A Little Trust Goes a Long Way

เมื่อถูกถามว่าบริการ Cool Care สามารถสร้างความแตกต่างหรือมูลค่าเพิ่มให้การนำเข้าสินค้ายาได้อย่างไร Mr. Reichert จึงได้เล่าถึงลูกค้าประจำรายหนึ่งที่เป็นผู้นำเข้าสินค้ายาว่า “มีลูกค้าอยู่รายหนึ่งที่ได้เข้าประชุมกับทางสายการบินเกี่ยวกับปัญหาในการนำเข้าสินค้ายา ซึ่งคำถามหลักในที่ประชุมครั้งนั้นคือ มีอะไรที่จะช่วยในด้านการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารายดังกล่าวต้องเสียสัญญาทางการค้ากับทางบริษัทผู้ผลิตยาหรือไม่ ซึ่งทางสายการบินก็ให้ความกรุณา Freshport ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนั้น ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการสินค้า”Freshport Story_opt

Mr. Reichert กล่าวต่อว่า “ผู้จัดการสายการบินจึงได้ถามความคิดเห็นของผมในฐานะตัวแทนของทีม Freshport เกี่ยวกับปัญหาของลูกค้ารายนี้ ผมจึงลองแนะนำบริการ Cool Care เพื่อสินค้าแช่เย็นนำเข้าของเรา และนำเสนอบริการเพิ่มมูลค่าอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งผมก็เสนอให้ลูกค้าลองให้โอกาสทางเราได้ให้บริการดูสักครั้ง ซึ่งทางลูกค้าก็ตอบตกลง และในครั้งนั้นเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ารายนั้น และลูกค้าก็ได้เล่าให้เราฟังว่าสินค้าที่เราได้ให้บริการจัดการ เป็นครั้งแรกในการนำเข้าจำนวนสี่ครั้ง ที่ไม่ได้เผชิญปัญหาด้านการควบคุมอุณหภูมิแต่อย่างใด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูกค้ารายนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเรามาตลอด และเราก็ยังคงให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดิมนี้มาตลอดสองปี ส่วนตัวผมอยากจะเชื่อว่า เรามีส่วนในการช่วยเหลือลูกค้ารายนั้นไม่ต้องสูญเสียสัญญาทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง กับบริษัทผู้ผลิตยาที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง”

ไม่ว่าจะเป็นบริการอะไรที่ลูกค้าของเราต้องการ เราพร้อมที่จะรับฟังและตอบรับในสิ่งที่เราสามารถให้บริการได้ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าเราได้

Mr. Chris Reichert ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Freshport Asia (Freshport)

บริษัท Freshport ถือว่าอยู่ในภาคส่วนของธุรกิจที่โดดเด่น เพราะเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางในอุตสาหกรรมและสามารถเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่นให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สายการบิน และตัวแทนต่างๆ ได้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอโซลูชั่นในการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการปฏิบัติการในซัพพลายเชน “ทางบริษัท BFS Cargo ได้นำเสนอบริการ Coolcare ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อการบริการที่มีมาตรฐานและได้ไว้วางใจให้ทีมงาน Freshport เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลบริการในจุดนี้” Mr. Reichert กล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการสินค้าแช่เย็นที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย ที่ให้บริการและความปลอดภัยให้แก่สินค้าแช่เย็นที่มีมูลค่าสูงด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจ

Future GrowthFreshport Cover Story_opt2

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศจะได้เผชิญภาวะการชะลอตัวมาแล้วระยะหนึ่ง แต่บริษัท Freshport ก็ยังสามารถเติบโตได้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Mr. Reichert ได้กล่าวว่า “ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเรายังสามารถเติบโตได้มาตลอด ประมาณปีละ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ และถ้าหากเรายังคงเติบโตระดับเดิม ในปีนี้เราน่าจะสามารถเติบโตได้ต่อไป แต่เราอาจจะเติบโตได้มากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้คาดการณ์ไว้ ถ้าเรายังคงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา”

สำหรับบริษัท Freshport อนาคตทางธุรกิจบริการนำเข้าสินค้าแช่เย็นดูจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี เพราะการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็ยังคงจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ต้องใช้บริการ Cool Care เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และทีมงาน Freshport ก็อยู่ในฐานะที่สามารถได้รับประโยชน์จากการค้าในตลาดที่มีแต่จะเติบโตมากขึ้นต่อไป