2262

อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศและการรับมือกับความท้าทายจาก e-Commerce

การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ได้ส่งผลกระทบสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก  อีกทั้งยังดึงดูดให้ธุรกิจหลากหลายประเภทหันมาให้ความสำคัญต่อการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอีกด้วย เพราะรูปแบบการค้าแบบ e-Commerce เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยได้แข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ในตลาดโลก นอกจากนี้ ธุรกิจ e-Commerce ยังมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อ เลือกเวลาในการจัดส่ง เลือกสถานที่ในการรับสินค้า หรือแม้แต่เลือกจะซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายใดก็ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ตลาด e-Commerce นำมา กลายเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศต้องเผชิญ ในการวางระบบที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา

อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศใช้เวลาหลายปี ในการพยายามรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการไปเป็นระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้การปรับเปลี่ยนระบบจะดำเนินไปได้เพียงครึ่งเดียวก็ตาม ทั้งนี้ การที่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศจะสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่าย และสิ่งที่จะผลักดันอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ คือการเข้ามาของธุรกิจ e-Commerce ที่จะต้องพึ่งพาซัพพลายเชนและบริการขนส่งสินค้าระหว่างปลายทางทั่วโลกทางอากาศ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางอากาศถือเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดในขณะนี้ อีกทั้ง ฐานลูกค้าของธุรกิจ e-Commerce ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงโอกาสและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น นิตยสาร AFL จึงได้รับเกียรติในการพูดคุยกับ Mr. Glyn Hughes หัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้า สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

Opportunities Abound

glyn1-1-1050x700_opt

Mr Glyn Hughes, หัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้า สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2020 จะมีผู้บริโภคใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าในตลาด e-Commerce ทั่วโลกมากถึง 900 ล้านคน และจะมีปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ในตลาดออนไลน์ คิดเป็นมูลค่าถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ มักจะต้องการบริการขนส่งสินค้าที่มีความรวดเร็ว ซึ่งนี่จึงถือเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศจะก้าวขึ้นมาเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้ารูปแบบหลักที่เข้ามารองรับการเติบโตของตลาด e-Commerce  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า e-Commerceที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

“ผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการบริการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ มีการแสดงข้อมูลที่โปร่งใส และเป็นบริการที่สามารถคาดเดาได้” Mr. Hughes กล่าว “เมื่อพูดถึงซัพพลายเชนในปัจจุบัน เราจะพบว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อซัพพลายเชนได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ให้บริการต้องหันมาให้ความสำคัญกับกระแสการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และการให้บริการที่เชื่อถือได้ เพราะอุตสาหกรรม e-Commerce เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในทันทีที่มีการออกคำสั่งซื้อ เพราะเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ลูกค้ามักจะคาดหวังว่าจะต้องได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วที่สุด นั่นหมายความว่าความคล่องตัวและการสื่อสารภายในซัพพลายเชนที่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศใช้อยู่ในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

อย่างไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมฯ ซึ่ง Mr. Hughes ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางส่วน “ในช่วงแรกการปรับเปลี่ยนในอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อ IATA มีการรณรงค์เรื่องประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลในช่วงแรกๆ เราจะพบว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประโยชน์ของการปรับใช้ระบบดิจิตอล  แต่ในปัจจุบัน ความลังเลใจในจุดนี้กำลังเริ่มหมดลงไป เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ให้บริการหลายรายได้หันมาให้ความสนใจในการปรับปรุงระบบ เพราะได้เห็นตัวอย่างประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยระบบดิจิตอล ทั้งจากผู้ให้บริการจัดการสินค้า สายการบิน และผู้ให้บริการภาคพื้นดินที่ได้รับประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

Challenges

ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงหลักที่มาพร้อมกับธุรกิจ e-Commerce คือผู้บริโภคมีอำนาจในการตัดสินใจและมีทางเลือกมากขึ้น นั่นหมายความว่ารูปแบบธุรกิจที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง กำลังมีการเติบโตที่โดดเด่นและต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมักจะให้บริการซัพพลายเชนที่มีผู้รับสินค้าปลายทางเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม การค้าในธุรกิจ e-Commerce ถือเป็นการค้าที่มีรูปแบบแตกต่างจากการค้าโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก “สิ่งที่ทำให้การค้าในตลาด e-Commerce แตกต่างจากการค้าระหว่างประเทศทั่วไป คือการพึ่งพาซัพพลายเชนที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์และผู้รับสินค้าปลายทางจำนวนมาก” Mr. Hughes อธิบาย

airfreight

“การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือพื้นฐานของการใช้ระบบดิจิตอลเพื่อการขนส่งสินค้า โดยในขณะนี้ IATA มีโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ ชื่อว่า Piece Level Tracking ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  เพราะในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศมักจะมีช่วงหนึ่งที่ข้อมูลสถานะของสินค้าไม่ได้มีการรายงานให้ผู้รับปลายทางทราบ และผู้รับปลายทางก็ต้องการที่จะรู้ว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนใดในการขนส่ง ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะทำหน้าที่ในการรายงานสถานะของสินค้า โดยปัจจุบันแอพพลิเคชั่นนี้ได้มีการให้บริการเพื่อการติดตามกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารในบริการเที่ยวบินพาณิชย์  โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะส่งข้อความไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อรายงานสถานะของกระเป๋าเดินทางของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ขั้นตอนการลำเลียงจากใต้ท้องเครื่อง ไปจนถึงขั้นตอนการรับกระเป๋า ซึ่งเราต้องรณรงค์ให้ผู้ให้บริการเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับสินค้าในซัพพลายเชน” Mr. Hughes กล่าว

การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือพื้นฐานของการใช้ระบบดิจิตอลเพื่อการขนส่งสินค้า

Piecing it Together

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เป็นการค้าขายระหว่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมค้าปลีก ก็ได้หันมาใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้นเช่นเดียวกัน นี่จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ได้ปรับระบบเป็นระบบดิจิตอลได้มากขึ้น เพราะโลจิสติกส์เป็นบริการที่ต้องเสนอบริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วย  ทั้งนี้ การปรับระบบเป็นดิจิตอลในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศจำเป็นต้องเร่งปรับใช้ และพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพ เนื่องจากการปรับตัวที่ล่าช้าอาจก่อให้เกิดผลเสียขึ้นได้ ดังที่เห็นได้จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า e-Commerce ในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Manhattan Associates และ Logiciel ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรในประเทศไทย โดยผลการศึกษาได้ค้นพบปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่พึงพอใจจากการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด รวมถึงปัจจัยหลักที่สร้างลูกค้าประจำสำหรับร้านค้าออนไลน์มากที่สุด

ผลการศึกษาได้พบว่า 43 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคชาวไทย นิยมที่จะซื้อสินค้าออนไลน์สองถึงสามครั้งต่อเดือน และผู้บริโภคเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่งการศึกษาตลาดสินค้าออนไลน์ที่มีความคึกคักของประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคถึง 48 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกไม่พึงพอใจจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์คือ บริการขนส่งสินค้าที่ล่าช้า และในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคถึง 78 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า บริการขนส่งสินค้าที่มีความแน่นอนและน่าไว้วางใจ จะทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้ออย่างสม่ำเสมอและเป็นลูกค้าประจำไปในที่สุด ทั้งนี้ แม้การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย แต่ในความเป็นจริงคือ การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเทรนด์เดียวกับการค้าขายระหว่างตลาดทั่วโลก ซึ่งนั่นจะเป็นการผลักดันให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับความต้องการและคว้าโอกาสที่อุตสาหกรรม e-Commerce ได้นำมา ซึ่งผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นการชี้ทางให้ธุรกิจต่างๆ ว่าควรจะปรับตัวไปในทิศทางใด แน่นอนว่า หากผู้ค้าหรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาด e-Commerce แล้ว ดูเหมือนว่าการปรับระบบดำเนินการให้เป็นระบบดิจิตอลคือ หนึ่งในหนทางสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับประโยชน์จากเทรนด์ธุรกิจ e-Commerce อย่างสมบูรณ์e_commerce_1_opt

ในขณะที่ประโชน์ของการปรับระบบเป็นระบบดิจิตอลเริ่มที่จะชัดเจนขึ้น ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะตระหนักว่าระบบดิจิตอลคือทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังจะดำเนินไป โดยมีเทรนด์การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ แม้ว่าการปรับระบบเป็นระบบดิจิตอลจะไม่ใช่คำตอบเพียงหนึ่งเดียวในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ แต่ก็ถือเป็นทิศทางสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรม e-Commerce จะให้ประโยชน์มากกว่าแค่การประหยัดงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติงาน เพราะยังเป็นการเจาะตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มผลกำไร และพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน