Moaza-Al-Falahi-and-Dominic-Hyde-vaQtec

Emirates นำเสนอบริการเช่าตู้สินค้าจาก SkyCell และ va-Q-tec ให้แก่ลูกค้า

สายการบิน Emirates SkyCargo ลงนามความร่วมมือทางการค้าในบริการเช่าตู้สินค้า กับบริษัท SkyCell และ va-Q-tec ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการตู้สินค้าชั้นนำ เพิ่มเติมจากกองตู้สินค้าที่มีอยู่เดิมของบริษัท Jettainer เพื่อขยายขอบข่ายบริการโซลูชั่นการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้สายการบินฯ สามารถนำเสนอตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิแก่ลูกค้าได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ และสินค้าชีววิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ลูกค้าของสายการบินฯ สามารถเลือกใช้บริการตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิของบริษัท SkyCell ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส และ 15-25 องศาเซลเซียส แม้อุณหภูมิภายนอกตู้สินค้าจะแตกต่างจากอุณหภูมิภายในตู้เป็นอย่างมากก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของสายการบินฯ ใน 155 ที่หมายทั่วโลก ยังสามารถเลือกใช้บริการตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ va-Q-tainer ของบริษัท va-Q-tec ที่มาพร้อมโซลูชั่นควบคุมอุณหภูมิได้ถึงหกระดับ ตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ไปจนถึง +25 องศาเซลเซียส โดยตู้สินค้าดังกล่าว มีให้เช่าได้ถึงห้าขนาด นับตั้งแต่ตู้สินค้าที่สามารถวางแพแล็ตไว้ด้านในได้ถึงสองแพเล็ต อีกทั้ง ตู้สินค้าดังกล่าวยังสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้เป็นเวลาหลายวัน โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จพลังงานเพิ่มอีกด้วย

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน