2015_july_photos_02

Turkish Cargo จัดงาน ‘Pharma Day’ ที่ Barcelona

สายการบิน Turkish Cargo เชิญผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชภัณฑ์ในสเปน เข้าร่วมงาน ‘Pharma Day’ ซึ่งจัดขึ้นโดย Central & Southern Europe Cargo Regional Directorate ที่ Barcelona โดยภายในงานดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า บริษัทเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และรวมถึงบริษัทตัวแทนสายการบินฯ ภายในภูมิภาค เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

barcelona_pharma_day-1 (1)

ทั้งนี้ สายการบิน Turkish Cargo ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความสำคัญของการขนส่งสินค้ารักษาอุณหภูมิ โดยสายการบิน Turkish Cargo ได้รับการรับรอง IATA CEIV ซึ่งเป็นใบรับรองการขนส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์จาก IATA ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนสำหรับการขนส่งสินค้าประเภท cold chain อีกทั้ง สายการบินฯ ยังได้มีการพัฒนาและฝึกฝนทักษะของบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการดังกล่าวอีกด้วย

barcelona_pharma_day-2 (1)

นอกจากนี้ Turkish Cargo ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับบริการของสายการบินฯ ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุม รวมถึงบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยัง Barcelona ซึ่งทางสายการบินฯ วางแผนจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ด้วยเครื่องบินลำตัวกว้างและมีพื้นที่ระวางสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานได้มุ่งเน้นความสำคัญด้านบริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น งาน ‘Pharma Day’ จึงถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์ ตลอดจนทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมฯ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน