Yusen Logistics Implements Manhattan Associates’ Global Fulfillment Solution

Yusen Logistics ตอบรับการเติบโตของสินค้าเวชภัณฑ์ในอาเซียน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมากมายก้าวสู่บันไดแห่งความสำเร็จ ประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินค้าภายในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับในอดีต การก้าวเข้ามาของประชากรรุ่นใหม่แทนที่ประชากรยุคเก่า กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สินค้าเวชภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทวีความสำคัญขึ้นจนนับได้ว่าในหลายประเทศสินค้าประเภทนี้ได้กลายเป็นสินค้าที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

โครงสร้างการปฏิบัติงานสำหรับสินค้าเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน เริ่มมีการวางรากฐานที่ชัดเจนมากขึ้น หลายพื้นที่ได้พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ แต่สินค้าส่วนมากก็ยังต้องมีการนำเข้า ด้วยการเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว ทำให้ Yusen Logistics ตัดสินใจลงทุน เพื่อรุกตลาดเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ในอาเซียน โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เพื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญในซัพพลายเชนในอาเซียน

เพื่อให้เข้าใจถึงแผนงานพัฒนาในภาคส่วนเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ของบริษัท Yusen Logistics มากขึ้น นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้สัมภาษณ์ทีมโลจิสติกส์ในภาคส่วนเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Richard Gibson, FCILT, MCIPS หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Mr. Chris Harding ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และโอเชียเนีย บริษัท Yusen Logistics (SAO Region) และ คุณสุดารัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ คุณสิริเพ็ญ สมสิริกาญจนคุณ รองผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการบริการลูกค้า (SAMG) บริษัท Yusen Logistics (Thailand)

Expanding Coverage

Dr. Richard Gibson

Yusen Logistics นับเป็นบริษัทที่มีบทบาทในตลาดทวีปยุโรปมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับธุรกิจให้ขยายเพิ่มขึ้นอีกขั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการหลักสำหรับบริการโลจิสติกส์ด้านเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ระดับโลก โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการใน Chicago ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ Yusen Logistics เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ Yusen Logistics ก็ไม่ได้หวาดเกรงความท้าทายดังกล่าว แต่กลับคว้าโอกาสนั้น และพัฒนาบริการให้แข็งแกร่งมากขึ้น ในภูมิภาคที่บริษัทฯ มีความคุ้นเคยซึ่งก็คืออาเซียน ภายใต้ความมุ่งมั่นในการผลักดันการปฏิบัติการ เพื่อให้บริการสำหรับสินค้าเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ในระดับโลกได้อย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ สำนักงานใน Singapore ถือเป็นศูนย์ กลางของการปฏิบัติงานของ Yusen Logistics ในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นสำนักงานที่ Mr. Harding และ Dr. Gibson ปฏิบัติงานอยู่ ทั้งสองท่านไม่ได้ประจำอยู่ในสำนักงานเท่านั้น แต่ได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค และครั้งนี้ พวกเขาได้มาเยือนสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยกับทีมบุคลากรในไทย และกล่าวถึงแผนการพัฒนาภาคส่วนเวชภัณฑ์ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น

Mr. Chris Harding

Dr. Gibson กล่าวว่า “ผมปฏิบัติงานให้กับ Yusen Logistics ในสหราชอาณาจักร มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยรับตำแหน่งผู้อำนวยการในภูมิภาคยุโรปเหนือ แต่จากจำนวนประชากรและความต้องการในภาคส่วนเวชภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น ผมจึงได้รับโอกาสในการช่วยวางแผนพัฒนาธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทย อีกทั้งเราได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการหลายแห่ง แต่ความฝันและจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือ การมีศูนย์ปฏิบัติการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยการรุกตลาดมายังเอเชียในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเรา ในตอนนี้ภารกิจหลักของผมคือ การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่ง และร่วมงานกับทีมบุคลากรของ Mr. Harding”

Mr. Harding กล่าวว่า “ผมทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท NYK มาเป็นเวลากว่า 28 ปี และรับหน้าที่ดูแลการพัฒนาในส่วนของเอเชียใต้และโอเชียเนีย ซึ่งสำหรับภาคส่วนด้านเวชภัณฑ์ เราให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้บริการขนส่งวัตถุดิบสำหรับผู้ผลิต เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ประกอบเสร็จแล้วให้แก่ผู้กระจายสินค้า โรงพยาบาล และร้านขายยา เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาที่เราปฏิบัติการในทวีปยุโรป ทั้งนี้ ธุรกิจของสินค้าเวชภัณฑ์มีมาตรฐานที่สูงมากและไม่ใช่ธุรกิจที่ใคร จะสามารถก้าวเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ให้บริการต้องมีการจัดระเบียบอย่างถูกต้อง โดยต้องมีการลงทุนในเรื่องของบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ และอาคารปฏิบัติการต่างๆ เป็นอย่างมาก แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานของเราและความรู้ในการปฏิบัติงานระดับโลกของเรา ทำให้เราสามารถนำมาผสานกับความสามารถในระดับท้องถิ่นและบริการโลจิสติกส์”

Certified

สำหรับสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่ต้องการการดูแลเฉพาะและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการรายใดก็ได้จะสามารถจัดการสินค้าประเภทนี้ได้ หลายคนอาจเข้าใจว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกับสินค้าเน่าเสียง่าย (perishable) แต่แท้จริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่มาก ผู้ให้บริการรับจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ จำเป็นต้องได้รับการรับรองเพื่อยืนยันว่า ได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพและผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง อาทิ การได้รับใบรับรอง CEIV จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และใบรับรองความสามารถในการกระจายสินค้าที่ดี (GDP)

“เราลงทุนในเรื่องการฝึกอบรมความสามารถในการกระจายสินค้าที่ดี (GDP) สำหรับสินค้าเวชภัณฑ์” Mr. Harding “สำหรับภูมิภาคนี้ เรามีการจัดอบรม GDP สองครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นที่สิงคโปร์ และครั้งที่สองที่มาเลเซีย ซึ่งการฝึกอบรมและการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถบุคลากรของเราในเรื่อง GDP กับลูกค้า เนื่องจากความสามารถในการเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจเรา”

Dr. Gibson กล่าวว่า “ในทวีปยุโรป เรามีการเสนอโซลูชั่นในการควบคุมดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์เพื่อรับรองว่า กระบวนการทั้งหมดตรงตามมาตรฐาน GDP และเรากำลังพัฒนาการทำงานในลักษณะเดียวกันในภูมิภาคนี้ แม้ว่าแต่ละประเทศในทวีปเอเชียจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแตกต่างกัน แต่ประเทศส่วนใหญ่ก็พร้อมเปิดรับโซลูชั่นนี้ สำหรับบริษัทเรา เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานเรื่อง GDP และเราเชื่อว่าลูกค้าของเราก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้เช่นกัน ซึ่งหากมองในเชิงปฏิบัติแล้ว ทุกขั้นตอนในซัพพลายเชนของเราควรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GDP”

Local Market

ในฐานะของผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยครั้ง ย่อมเห็นความแตกต่างระหว่างประเทศบ้านเกิดและประเทศอื่นที่ไปเยี่ยมเยียนอย่างแน่นอน สิ่งหนึ่งก็คือ เรื่องที่ประสบความสำเร็จในประเทศหนึ่งอาจไม่สำเร็จในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ ดังนั้น การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องดี แต่การปรับแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตลาดในท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จในระยะยาว การมีความรู้ความเข้าใจในตลาดแต่ละประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญ และนั่นเป็นสาเหตุที่ Yusen Logistics ลงทุนสร้างทีมบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีองค์ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์รอบด้านเป็นอย่างมาก

คุณสุดารัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์

คุณสุดารัตน์ ทำงานร่วมกับ Yusen Logistics ประเทศไทย มาเป็นเวลาร่วม 12 ปี แล้ว โดยได้มี โอกาสปฏิบัติงานทั้งในส่วนของโลจิสติกส์ การขาย และการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า ซึ่งประสบการณ์ในส่วนงานดำเนินงานพิธีการศุลการนี้เอง ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ Yusen Logistics ประสบความสำเร็จ โดยคุณสุดารัตน์ กล่าวว่า “การมีความรู้และทักษะในระดับประเทศเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอย่างทะลุปรุโปร่ง ถือเป็นประโยชน์และเป็นการมอบคุณค่าให้แก่ซัพพลายเชนของลูกค้าอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์จากประเทศต่างๆ เข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก การทราบกฎระเบียบในส่วนของการนำเข้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราเองถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการดำเนินพิธีการศุลกากร ความสามารถในส่วนนี้ถือเป็นจุดแข็งของเรา และเป็นส่วนงานที่เราสามารถให้บริการได้ยอดเยี่ยมสูงสุด”

คุณสิริเพ็ญ สมสิริกาญจนคุณ

สำหรับคุณสิริเพ็ญ ได้ร่วมงานกับ Yusen Logistics ประเทศไทย ในส่วนงานโซลูชั่นและการตลาดมาเป็นเวลาห้าปี โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ คุณสิริเพ็ญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนภาคส่วนเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมีตารางเข้าฝึกอบรมเรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้ ทั้งนอกและในประเทศตลอดทั้งปี โดยคุณสิริเพ็ญ กล่าวว่า “ความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าฝึกอบรม รวมถึงองค์ความรู้ภายในองค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยในการออกแบบและนำเสนอการจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจรให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ เรามีความได้เปรียบจากคู่แข่ง ในแง่ของประสบการณ์ ศักยภาพ ความยืดหยุ่น ความชำนาญ และการเพิ่มคุณค่าในงาน รวมไปถึง facilities ต่างๆ ที่ครบครัน ตั้งแต่การนำเข้าและส่งออก การจัดการ และการกระจายสินค้า ที่เป็นทรัพย์สินของเราเอง ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ”

Dr. Gibson กล่าวว่า “ในท้ายที่สุด ผมว่าเป็นเรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องที่นั้นๆ มากกว่า เรามีทีมบุคลากรที่ใส่ใจและทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่คอยสนับสนุนเราอยู่เสมอ ทำให้เราสามารถมอบบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเราได้ ด้วยโซลูชั่นการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าในตลาดที่กำลังเติบโตนี้ได้”

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน