Emirates SkyCargo Aircraft Line med res

Emirates SkyCargo คว้าโอกาสรุกตลาดกัมพูชา

นับเป็นเวลาหลายปีที่ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ต่างแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยมีแรงผลักดันทางการตลาด ทั้งจากในและนอกประเทศ ทำให้แต่ละประเทศพยายามขึ้นนำประเทศอื่น ซึ่งปัจจุบัน กัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด หากเทียบจากทั้งประเทศในอาเซียนและประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้กัมพูชาเป็นตลาดทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุนอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทหลายรายก็เล็งเห็นโอกาสในจุดนี้และรีบไขว่คว้าโอกาสในการลงทุนแล้ว

Emirates SkyCargo ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนดังกล่าว และเป็นบริษัทที่คว้าโอกาสก่อนบริษัทรายอื่น ด้วยการเปิดให้บริการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ไปยัง Phnom Penh ตั้งแต่ปีก่อน ซึ่ง Phnom Penh เมืองหลวงของกัมพูชาถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันเศรษฐกิจส่งออกของประเทศ และบริการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ที่ Emirates เปิดให้บริการ ก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สายการบินฯ เชื่อมั่นในการเติบโตของกัมพูชาอย่างยิ่ง

โดยเมื่อไม่นานมานี้ สายการบิน Emirates ได้เปิดให้บริการรายวันจาก Dubai ไปยัง Phnom Penh โดยผ่านเมือง Yangon ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งบริการใหม่ดังกล่าว ปฏิบัติการโดยเครื่องบิน Boeing 777 ทำให้เครือข่ายการให้บริการของสายการบินฯ มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายครอบคลุมเมืองทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งเที่ยวบินรายวันดังกล่าว ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้ส่ง และบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการสินค้าในกัมพูชาขนส่งสินค้ามากขึ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อให้ Emirates สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการในตลาดได้

จากการวางรากฐานบริการอย่างแข็งแกร่ง สายการบิน Emirates SkyCargo ก็เห็นผลสำเร็จจากการลงทุนดังกล่าว โดยสายการบินฯ ได้เผยรายละเอียดระหว่างที่เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในกัมพูชาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ซึ่งภายหลังการพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เราได้เห็นถึงความทุ่มเทของสายการบินฯ ในการทำการศึกษาและเตรียมแผนการลงทุนมาเป็นอย่างดี Emirates SkyCargo ถือเป็นสายการบินที่เป็นที่รู้จักและทราบกันดีว่า มีการให้บริการไปยังที่หมายต่างๆ ทั่วโลกอย่างครอบคลุม โดยไม่เพียงให้บริการไปยังเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ยังให้บริการครอบคลุมเมืองท่าต่างๆ ที่ใหญ่รองลงมา เนื่องจากเป็นเมืองที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจไม่แพ้กับเมืองใหญ่

ซึ่งแท้จริงแล้ว การเปิดบริการไปยังที่หมายใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย Mr. Ravishankar Mirle รองประธาน ฝ่ายการปฏิบัติการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ ประจำภูมิภาคตะวันออกไกลและออสเตรเลีย สายการบิน Emirates ได้อธิบายถึงความสำเร็จดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ก่อนที่เราจะเริ่มโครงการเพื่อรุกเข้าตลาดใหม่แต่ละครั้ง เราต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยศึกษาทั้งเรื่องการเงินและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดนั้น และเมื่อเราทำการตัดสินใจแล้วว่าเราจะเข้าลงทุน เราก็จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิด การมีผู้ถือหุ้นระดับท้องถิ่นที่หลากหลายถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และเมื่อการวางแผนทุกอย่างเสร็จสิ้น เที่ยวบินเที่ยวแรกก็พร้อมให้บริการไปยังที่หมายใหม่ของเรา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้ทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้ใช้บริการในตลาดใหม่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายการให้บริการทั่วโลกของเรา”

 

Dynamic Growth

Mr. Ravishankar Mirle

Mr. Ravishankar Mirle

ทั้งนี้ กัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสินค้าในกลุ่มสิ่งทอก็เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศด้วย ซึ่งในอดีต ส่วนมากสินค้าจะได้รับการขนส่งทางทะเล แต่ด้วยอิทธิพลของการผลิตเสื้อผ้าที่มีมูลค่าสูง (high-end) ที่มีในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจและได้รับเลือก เนื่องจากสินค้าประเภทสิ่งทอมีความอ่อนไหวในแง่ของเวลา ทั้งการวางขายสินค้าตามฤดูกาล งานอีเวนท์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าในแต่ละคอลเลกชั่นที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถในการส่งมอบสินค้าไปในตลาดให้ได้ฉับไวทันเวลา ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากสิ่งทอ สินค้าอีกประเภทที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็คือ สินค้าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ กัมพูชาเองมีสินค้าเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง หลายชิ้น อาทิ ถั่วและผลไม้ นอกจากนี้ กัมพูชายังมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งจากการเติบโตนี้เองที่ทำให้ ‘Emirates Fresh’ ซึ่งเป็นโซลูชั่นการขนส่งสินค้าประเภท cool chain ของ Emirates SkyCargo มีความสำคัญและได้รับความสนใจ การขนส่งสินค้าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิและเวลา มีทั้งความท้าทายและความซับซ้อน เนื่องจากมีโอกาสสูงมากที่สินค้าจะเน่าเสียก่อนถึงที่หมาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Emirates SkyCargo ได้คิดค้นโซลูชั่นสำหรับการขนส่งสินค้าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท และได้ลงทุนสร้างศูนย์กลางรับจัดการสินค้าใน Dubai ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์รับจัดการสินค้าที่ทันสมัยที่สุดและมีพื้นที่มากที่สุดในโลก ศูนย์รับจัดการสินค้าดังกล่าว ช่วยให้สายการบินฯ สามารถจัดการและขนถ่ายสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ และช่วยให้ลูกค้าวางใจได้ว่า สินค้าอ่อนไหวต่ออุณหภูมิที่ส่งออกจากทั้งกัมพูชาและที่หมายทั่วโลก จะได้รับการดูแลและเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดการเดินทาง

Mr. Mirle กล่าวว่า “อีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญ แต่หลายคนมักมองข้ามก็คือ การนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ จากประเทศอื่น เพื่อนำมาผลิตสินค้าภายในประเทศ และการนำเข้าเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาต่อเติมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและเครื่องมือเหล่านี้ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อสัดส่วนภายในประเทศอย่างยิ่ง และเป็นสินค้าประเภทที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สัดส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิต มีปริมาณสูงพอๆ กับสินค้าผลิตเสร็จที่ส่งออกนอกประเทศ”

Succeeding Together

สำหรับประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ การมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ติดต่อและเชื่อมโยงกัน ถือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแข่งขันภายในภูมิภาคมากขึ้น แต่แรงผลักดันดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโต ของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่า แต่ละประเทศจะมองข้ามความสำคัญของการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เห็นได้จากปริมาณสินค้าที่มีการขนส่งข้ามประเทศและในเส้นทางการค้า Intra-Asia ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Mr. Mirle มองว่า การเติบโตของตัวเลขดังกล่าวใน Intra-Asia ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า และถือเป็นการสร้างรากฐานของเส้นทางการค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดและขยายการเติบโตในอนาคต การค้าระหว่างประเทศจึงถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการรุกตลาดและภาคส่วนใหม่ๆ ของ Emirates เช่นกัน

ทั้งนี้ จากการเติบโตดังกล่าว ทำให้ Emirates SkyCargo สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังที่หมายต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขนส่งสินค้าที่ต้องการความด่วนและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ส่งก็สามารถขนส่งตรงจาก Phnom Penh ได้ด้วยเครื่องบิน Boeing 777 เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ท่าอากาศยานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีเที่ยวบินและมีพื้นที่ระวางสินค้ามากกว่า ทำให้อัตราการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ ค่อนข้างถูกกว่า ดังนั้น สินค้าที่ไม่ได้เร่งด่วนมาก ผู้ส่งก็สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมายังกรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่งทางอากาศต่อได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งและมีอัตราค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

“สินค้าบางชิ้นต้องได้รับการขนส่งทางบกไปยังท่าอากาศยานที่เราให้บริการ แต่เราไม่ได้มุ่งหมายที่จะดึงสินค้าจากท่าอากาศยานแห่งอื่น ผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นไปได้ เนื่องจากในตลาดเหล่านั้น มีพื้นที่ระวางสินค้าที่เพียงพออยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือ เวลาในการขนถ่ายสินค้าและ Key Performance Indicator (KPI) ในเรื่องของเวลาและความรวดเร็วเพื่อขนส่งมายังตลาดมากกว่า ซึ่งผมเชื่อว่าบริการของสายการบินฯ เราไม่มีใครเทียบได้” Mr. Mirle กล่าว

“ตั้งแต่ที่เราเริ่มให้บริการไปยังกัมพูชา ตัวเลขสถิติก็เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ และผมคาดว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เรามีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และในตลาดกัมพูชาเอง ก็ยังมีโอกาสการเติบโตอยู่ ความสำเร็จในเที่ยวบินแรกของเราในตลาดกัมพูชา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ผมมองว่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศเหล่านั้นเติบโต ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการประสบความสำเร็จร่วมกัน”

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน