AGS Cover 07-1

AGS ในเครือ Triple i Logistics เปิดคลังสินค้าระหว่างประเทศแห่งใหม่ในดอนเมือง

Asia Ground Service (AGS) ในเครือ Triple i Logistics เดินหน้าขยายฐานธุรกิจการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) โดยเปิดให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศแห่งใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมุ่งปรับภาพลักษณ์การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ และบริการจัดเก็บสินค้าที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่ลดลง

Triple i Logistics Public Company Limited ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยให้บริการครอบคลุมทั้งในฐานะผู้ขนส่งและผู้รับบริหารจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล ทางบก รวมถึงการรับบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ผ่านบริษัทย่อยที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight), กลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea Freight and Inland Logistics), กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการรับบริหารโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า(Logistics Management Business) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ (Chemical and Specialty Logistics) โดยมีความมุ่งมั่นยึดหลักตาม Concept 3i ซึ่งประกอบด้วย integration, innovation และ intimacy ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุดกลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)  ของ Triple i ได้มีการเดินหน้าขยายฐานธุรกิจ โดยเตรียมเปิดให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศแห่งใหม่ภายในอาคารคลังสินค้าที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามที่ได้รับอนุญาตจากการท่าอากาศยาน ในนามบริษัท Asia Ground Service หรือ “AGS”

คุณธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

AFL ได้พูดคุยกับคุณธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ, คุณอนิรุทธิ์ ทรงสัตย์ ฝ่ายบริหาร และคุณกิตติพงษ์ สระอุบล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Asia Ground Service (AGS) เกี่ยวกับแนวทางในการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า การขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Ready to Launch

“ตามที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ประกอบกิจการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ในขนาดพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ที่เราได้วางแผนไว้แล้ว ก่อนหน้านี้เราได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการศูนย์ขนส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ ณ อาคารคลังสินค้าที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ จึงถือเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็ม การบริการของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น เราได้มีการวางแผนรูปแบบการให้บริการของคลังสินค้าตามคำแนะนำของกรมศุลกากร และ ทอท. ซึ่งพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม ปี 2017 นี้” คุณธีรนิติ์ กล่าว

Fast and Precise

ทั้งนี้ AGS ได้มีความพร้อมทั้งในด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่า AGS จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการนำทีมของคุณกิตติพงษ์ สระอุบล ผู้จัดการทั่วไป ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการก่อตั้งและบริหารงานด้านคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเชียงใหม่ ให้แก่สายการบินรายใหญ่มายาวนานถึง 20 ปี

“นอกจากพื้นที่รองรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เรายังให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการจัดการและระบบการไหลเวียนของสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันแนวทางในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเราพยายามลดระยะเวลาในการพักสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าลงให้มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าก็คือ ความรวดเร็วและความแม่นยำ  ซึ่ง AGS จะนำระบบ Warehouse Management Systems (WMS) และระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า ที่จะช่วยทำให้การจัดการสินค้ามีความแม่นยำมากขึ้น นับตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงการนำสินค้าออก หรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพราะเราถือว่าความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความรวดเร็ว ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน” คุณกิตติพงษ์ กล่าว

คุณกิตติพงษ์ สระอุบล

Developing New Success

AGS ไม่เพียงแต่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และร่วมกันสร้างความสำเร็จใหม่ๆ ภายใต้รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย กระชับ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คุณอนิรุทธิ์ กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันธุรกิจและแนวทางในการให้บริการในอุตสาหกรรมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่เราจะเติบโตและก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในองค์กร พร้อมกันนี้เราได้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการให้แก่พนักงานของเราให้มีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เช่น การฝึกอบรมด้านการจัดการสินค้าอันตราย ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ระบบการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Security) และขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ด้วย”

Beyond Warehouse Services

คุณอนิรุทธิ์ ทรงสัตย์

นอกเหนือจากระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  AGS ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้จัดให้มีบริการห้องควบคุมความเย็นเพื่อรองรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั้งสำหรับขาเข้าและขาออกถึงสองห้องด้วยกัน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเครื่อง X-ray ชนิด dual view จำนวนสองเครื่อง เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าสำหรับสินค้าส่งออก (export) และสินค้าที่เข้ามาเปลี่ยนถ่ายลำ (transit)

โดยลูกค้าที่ใช้บริการคลังสินค้าของ AGS จะได้รับความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อและขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทางอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการขนถ่ายสินค้าจากท่าอากาศยานดอนเมือง เชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการขนถ่ายสินค้าข้ามสนามบินได้ ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าการใช้บริการผ่านคลังสินค้าโดยทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนที่จะปรับค่าบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้ถูกลง เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาใช้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะส่งผลให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีปริมาณสินค้าผ่านเข้า-ออกมากขึ้น และในอนาคตอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกตเวย์สำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพราะด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในพื้นที่เมือง ท่าอากาศยานดอนเมืองถือได้ว่ามีความได้เปรียบเป็นอย่างมาก

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารบริษัทฯ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัท Triple i มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาโดยตลอด ซึ่งการเปิดคลังสินค้าระหว่างประเทศใหม่ของ AGS แห่งใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Air Freight ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

 

คุณวิศณุ วัชราวนิช ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมืองมีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอากาศ หากเพียงแต่ต้องการการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในฐานะของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ต้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นโอกาสและทางเลือกที่ดีกว่าในการแข่งขันทางการค้า

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน