Kuehne + Nagel Shanghai

Kuehne + Nagel เปิดศูนย์รับจัดการสินค้าแห่งใหม่ใน Shanghai

Kuehne + Nagel เปิดให้บริการศูนย์ Logistics Control Centre (LCC) สำหรับบริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่ Shanghai เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือ โดย LCC ให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในซัพพลายเชน

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้ง่ายขึ้นและตอบสนองความต้องการสำหรับซัพพลายเชนที่เน้นแนวคิดแบบลีนและขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้ให้บริการ (demand-driven supply chains) ทำให้บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมบุคลากรโดยเฉพาะ เพื่อบริหารจัดการโลจิสติกส์สัญญาจ้างและการบริหารจัดการขนส่ง รวมทั้งการบริหารพันธมิตรโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

บริการ ControlTower ของ Kuehne + Nagel ในเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือ เน้นให้บริการลูกค้ากลุ่มยานยนต์ สินค้าบริโภค เทคโนโลยีขั้นสูง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และสินค้าเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

Mr. Siewloonh Wong ประธาน บริษัท Kuehne + Nagel ประจำเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือ กล่าวว่า “การเปิดศูนย์ LCC แห่งใหม่ใน Shanghai เป็นไปตามแนวคิดของกลุ่มบริษัทฯ ในการให้บริการครบวงจรและขยายบริการโซลูชั่นมากขึ้น โดยเราเชื่อว่าจากการที่เรามีทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ เราจะสามารถให้บริการลูกค้าได้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการพัฒนา ปรับใช้ และเลือกใช้โซลูชั่นที่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความรวดเร็วของซัพพลายเชนโดยรวม”

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน