9

Turkish Cargo มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ตุรกีเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ด้วยการเป็นประเทศศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมาตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ผ่านช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ชาวตุรกีเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมและมุมมองต่อโลกที่เป็นเอกลักษณ์

จากการนำความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้าแบบชาวตะวันออกเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศที่แข็งแกร่งภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ย่อมรู้ดีว่าการต่อสู้เพื่อความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขัน อาจเป็นความพยายามที่นำมาซึ่งความสำเร็จที่อาจไม่ยั่งยืนนัก แต่การจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่สามารถยืนบนจุดสูงสุดได้อย่างยาวนานนั้น แท้จริงแล้วมาจากการให้ความสำคัญในการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและบุคลากรภายในองค์กร

ด้วยจุดยุทธศาสตร์อันได้เปรียบของประเทศและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งผลให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางอันทันสมัยสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ตุรกีได้มีการลงทุนสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่เป็นฐานธุรกิจของสายการบินแห่งชาติ อย่าง สายการบิน Turkish Airlines

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นิตยสาร AFL ได้พูดคุยกับ Mr. Hüseyin Ceyhan ผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สายการบิน Turkish Airlines ถึงสิ่งที่สายการบินฯ กำลังให้ความสำคัญ และความคาดหวังต่อการเติบโตในอนาคต

Blazing a Trail

Mr. Hüseyin Ceyhan ผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สายการบิน Turkish Airlines

AFL: ก่อนอื่น AFL รบกวนให้ Mr. Ceyhan ช่วยบอกเล่าถึงเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานของคุณ ภายในสายการบิน Turkish Airlines

Mr. Ceyhan: “ผมมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งนอกและในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยจุดเริ่มต้นของผมกับสายการบิน Turkish Airlines เกิดขึ้นในปี 2008 ผมเข้าทำงานในฐานะผู้จัดการทั่วไป ประจำ Hong Kong ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ และปัจจุบัน ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

AFL: ประสบการณ์การทำงานนอกอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศของคุณ ช่วยในการทำงานในตำแหน่งปัจจุบันอย่างไรบ้าง

Mr. Ceyhan: “ผมมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ทั้งการขนส่งสินค้าทางถนน ทางทะเล ทางราง การขนส่งสินค้ายานยนต์ และการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยตำแหน่งส่วนใหญ่มักอยู่ในภาคส่วนการพัฒนาธุรกิจ การขาย และการตลาด ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผมได้พัฒนาตนเอง และเปิดรับกับทุกสิ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งผมพบว่าเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนการจากทำงานของ Turkish Airlines ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร สายการบินฯ จึงได้ผลิตบุคลากรที่มีมุมมองการทำงานที่โดดเด่น ด้วยการมอบประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงคืออะไร และการที่จะทำให้สายการบินสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้นั้นต้องทำอย่างไร ซึ่งความสามารถในการมองสิ่งต่างๆ ทั้งสองด้านนี้ ถือเป็นมุมมองที่มีค่าอย่างมาก”

AFL: ปัจจุบัน ผู้ให้บริการมักให้ความสำคัญกับขั้นตอนปฏิบัติเป็นหลัก แต่ดูเหมือนว่า Turkish Airlines จะมีความแตกต่างออกไป

Mr. Ceyhan: การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในภาคการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่งผลให้ผู้ให้บริการในด้านนี้ จำเป็นต้องค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมฯ ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วกำลังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมฯ ในทุกภาคส่วน อย่างเห็นได้ชัด และคาดว่าจะกลายเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในสองถึงสามปีข้างหน้า

ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการทางธุรกิจด้วยระบบดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถให้เท่าทันการแข่งขัน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Turkish Cargo ได้เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ของสายการบินฯ อีกทั้ง ท่าอากาศยาน Istanbul New Airport ซึ่งคาดว่าสามารถเริ่มเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม ปี 2018 จะถือเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของ Istanbul และของภูมิภาค เพื่อนำเสนอบริการระดับ high-end ให้แก่อุตสาหกรรมการบิน ทั้งในส่วนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า”


AFL: นอกเหนือจากความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าแล้ว การมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและพนักงานได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยล่าสุด สายการบินได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น Boeing 777 Freighters ซึ่งจะได้รับการส่งมอบในปีนี้ รบกวน Mr. Ceyhan ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในครั้งนี้ และผลกระทบที่จะเกิดต่อธุรกิจของสายการบินฯ

Mr. Ceyhan: “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ความต้องการของลูกค้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถขยายฝูงเครื่องบินขนส่งสินค้าของเราให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยการสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งสินค้าในครั้งนี้ จะช่วยให้ฝูงบินของสายการบินฯ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สายการบินฯ ยังสามารถนำเสนอบริการไปยังเส้นทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาและขยายเครือข่ายการเข้าถึงบริการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังทั่วโลก ปัจจุบัน เรากำลังกำหนดตารางบินให้กับเครื่องบินขนส่งสินค้าลำใหม่ในเส้นทางไปยังสหรัฐอเมริกา โดยฝูงเครื่องบินเหล่านี้มีข้อดีคือเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่น และสามารถนำไปปฏิบัติการในเส้นทางที่จำเป็นต่อไปในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางภายในเอเชีย ที่ Turkish Cargo ได้ให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปแล้วมากกว่า 20 ปลายทาง และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต”

AFL: นอกเหนือจากการได้รับการรับรอง CEIV Pharma จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความมุ่งมั่นของสายการบินฯ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์แล้ว Turkish Cargo ยังให้ความสำคัญกับบริการด้านอื่นๆ อย่างไรบ้าง

Mr. Ceyhan: “เป็นที่ทราบกันดีกว่า หากสายการบินต้องการที่จะเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด สิ่งที่จำเป็นต้องทำคือ การเพิ่มบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อเติมเต็มพื้นที่และรองรับการเติบโตในอนาคต สำหรับ Turkish Cargo แล้วนั้น เราได้มุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับสินค้าพิเศษและโซลูชั่นพิเศษ เช่น การขนส่งไปรษณีย์ สินค้าเภสัชภัณฑ์ สินค้ากลุ่มสุขภาพ สินค้ามูลค่าสูง สินค้า e-Commerce และโซลูชั่นเฉพาะทางของลูกค้าหลายราย

เมื่อปีที่ผ่านมา Turkish Cargo ได้รับการรับรอง CEIV จาก IATA สำหรับศูนย์กลางของสายการบินฯ ใน Istanbul ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์และสินค้ากลุ่มสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ผลิตสินค้าเภสัชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้ สายการบินฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นนวัตกรรมการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องทำงานร่วมกับลูกค้า ซึ่งโซลูชั่นนี้จะช่วยให้ Turkish Cargo เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ทางอากาศที่ดียิ่งขึ้นไปอีก”

“นอกเหนือจากสินค้าเภสัชภัณฑ์แล้ว Turkish Cargo ยังมีความเชี่ยวชาญในสินค้าชนิดพิเศษและโซลูชั่นอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดการสินค้าในทุกครั้ง เราจะให้ความสำคัญถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย การมีแนวทางเช่นนี้ จะทำให้พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีของเรา สามารถกำหนดโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ ซึ่งการฝึกอบรมที่เราได้มอบให้แก่พนักงาน จะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับได้เป็นอย่างดี เพราะ Turkish Cargo เป็นสายการบินที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามาโดยตลอด”

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน