Royal Cargo

Royal Cargo เพิ่มผลิตภัณฑ์ตู้สินค้า ULD ทำความเย็นแบบ active

เพื่อเป็นการตอบรับกับความต้องการในธุรกิจ cool chain ที่เพิ่มสูงขึ้น Royal Cargo ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ตู้สินค้า ULD ทำความเย็นแบบ active เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นด้านการขนส่งสินค้าประเภท cool chain เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการขนส่งสินค้าประเภทของสดเสียง่าย (perishables) กลุ่มสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบสนอง กับความต้องการในการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับสินค้า perishables อื่นๆ อาทิ ผลไม้สด สินค้าประเภทเนื้อแช่เย็น และสิ่งส่งตรวจในห้องแล็บ

Mr. Elmer Sarmiento ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Royal Cargo กล่าวว่า “เรามองว่าอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มค้าปลีกของประเทศ มีศักยภาพในการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้เราขยายบริการตู้สินค้าทำความเย็นแบบ active เพิ่มขึ้น ในบริการโซลูชั่นประเภท cool chain ของเรา โดยตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิของเรา ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก โดยมีให้บริการในระดับท้องถิ่น เพื่อขนส่งสินค้า perishables ด้วยมาตรฐานในระดับสากล″

ตู้สินค้าทำความเย็นระบบ active ต่างจากระบบ passive ตรงที่สามารถเลี่ยงการเบี่ยงเบนอุณหภูมิได้มากกว่า และยังมีการปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเพิ่มโอกาสที่สินค้าประเภทอาหารจะเน่าเสีย ถือเป็นทางออกสำหรับสินค้า perishables

ตู้สินค้าทำความเย็นระบบ active ยังช่วยให้การขนส่งเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยมีการบรรจุสินค้าในตู้เดียว ลดขั้นตอนในการจัดวางและจัดสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่ และช่วยให้ดำเนินการจัดการเมื่อต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรได้อย่าง ง่ายดาย

นอกจากนี้ ตู้สินค้าทำความเย็นระบบ active ยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ ระหว่างดำเนินการจัดการที่คลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน การเสี่ยงเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือการที่เจลทำความเย็นเกิดการละลาย โดยตู้สินค้าเหล่านี้จะมีการแบ่งส่วนสำหรับน้ำแข็ง แห้ง เพื่อป้องกันเครื่องทำความเย็นลัดวงจร หรือการเปลี่ยนสีของสินค้าประเภทแช่เย็น ซึ่งเป็นผลจากการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรง

ตู้สินค้าทำความเย็นระบบ active ยังถือเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการขนส่งสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ สินค้าทางการแพทย์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ โดยตู้สินค้าที่จัดเก็บสินค้าประเภทนี้ ต้องสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าได้ รวมทั้งต้องปกป้องสินค้าระหว่างที่สินค้าได้รับการจัด การที่ท่าอากาศยาน และตลอดขั้นตอนการขนส่ง

นอกจากนี้ Royal Cargo ยังให้บริการรถบรรทุกและรถตู้ที่มีเครื่องทำความเย็น การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า และเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับโซลูชั่นด้าน cold chain

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน