Rhenus 163-7 retouch

Rhenus Logistics มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทวีปเอเชีย

แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมและยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงกระนั้น ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจก็ยังเป็นรากฐานสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของซัพพลายเชน และเพิ่มผลิตผลของการทำงาน รวมทั้งยังมีส่วนเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น รากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก็ยังอยู่บนฐานของความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้า ดังนั้น ในโลกปัจจุบัน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคำพูดและเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ จึงมีโอกาสในการพัฒนาและสามารถก้าวหน้าในอุตสาหกรรมฯ ไปอีกขั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่าง Rhenus Logistics ซึ่งมีชื่อเสียงแข็งแกร่งในการขยายเครือข่ายสำนักงานไปยังที่หมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้เสริมสร้างฐานลูกค้าและขยายขอบข่าย การให้บริการมายังทวีปเอเชียให้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมนำแนวทางปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติและการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเข้ามาในตลาดแห่งนี้

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Joachim Hanssen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Rhenus Logistics ประจำภูมิภาคเอเชีย และ คุณสุกิจ พัชรสรวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำความรู้จักองค์กร การให้บริการ และทิศทางที่ Rhenus Logistics มุ่งมั่นในการพัฒนาซัพพลายเชนและธุรกิจขององค์กรมากยิ่งขึ้น

Building Upon a Strong Foundation

แม้ว่า Rhenus Logistics จะเป็นบริษัทนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นเวลานาน แต่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Rhenus Logistics อาจถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงค่อนข้างใหม่ แม้แท้จริงแล้ว บริษัทฯ ให้บริการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันสามารถให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจรและสามารถปรับเปลี่ยนโซลูชั่นเฉพาะทางให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้ ทำให้ครอบคลุมความหลากหลายต่างๆ ในอุตสาหกรรม และให้บริการโลจิสติกส์ได้เต็มรูปแบบ

Mr. Joachim Hanssen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ด้วยการให้บริการบนรากฐานของความมั่นคงและยึดมั่นแนวความคิดของการเป็นธุรกิจโดยเจ้าของคนเดียว ถึงกระนั้นก็พร้อมเปิดรับและปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุผลให้ Rhenus Logistics ประสบความสำเร็จในการให้บริการในตลาดปัจจุบัน

Mr. Hanssen ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร โดยเขามีประสบการณ์ปฏิบัติการกับ Rhenus Logistics มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยความรักในองค์กร ความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน และความมุมานะ ทำให้ Mr. Hanssen เปิดรับความท้าทายใหม่ๆ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rhenus Logistics ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mr. Hanssen กล่าวว่า “ผมเข้ามาปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ครั้งแรกที่เบลเยียม เนื่องจากตอนนั้นกำลังมองหาโอกาสทำงานในระดับนานาชาติ โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการฝึกฝนทักษะระยะสั้น ผมได้ประจำอยู่ที่คาซัคสถานเป็นเวลาหกปี ตอนนั้นรับหน้าที่ดูแลสำนักงาน ซึ่งเริ่มแรกมีบุคลากรเพียงสองคนเท่านั้น จากนั้นก็ได้มีส่วนช่วยพัฒนาสำนักงานดังกล่าวจนสามารถขยายเป็นองค์กรขนาดกลางเพื่อรองรับธุรกิจมากขึ้นได้”

หลังปฏิบัติงานที่คาซัคสถานเป็นเวลาหกปี และประจำอยู่ที่จีนอีกเป็นเวลาห้าปี จากนั้น Mr. Hanssen ก็ย้ายมาประจำยังประเทศไทย โดยกล่าวว่า “ผมไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการได้พบปะผู้คนที่หลากหลายและได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จริงๆ แล้ว การได้พบกับผู้คนที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผมเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หน้าที่ปัจจุบันในการดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผม ทำให้ผมมีหน้าที่ในการมองหาช่องทางในการพัฒนาและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางบก และโซลูชั่นด้านคลังสินค้าให้ครอบคลุมตลาดมากที่สุด และแม้ในทุกวันนี้ ผมก็ยังไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณไม่มีทางรู้หรือเข้าใจทุกอย่างบนโลกนี้ได้ ดังนั้น คุณจึงต้องการทีมที่แข็งแกร่งที่สามารถสนับสนุนคุณได้”

Family Atmosphere

คุณสุกิจ พัชรสรวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของ Rhenus Logistics เป็นหนึ่งในสิ่งที่องค์กรที่ดำเนินการแบบธุรกิจโดยเจ้าของคนเดียวรายนี้ให้ความสำคัญ แนวคิดเรื่อง ‘คุณค่าของครอบครัว’ ได้รับการสอดแทรกอยู่ในทุกแง่มุมของบริษัท และยังเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงคำนึงถึง ด้วยการเป็นโครงสร้างองค์กรแบบราบ (flat organization) ทำให้การสื่อสารและความเข้าใจกันในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และให้ความรู้สึกของการเป็น ‘ครอบครัว’ อย่างแท้จริง สะท้อนผ่านเป้าหมายที่ทุกคนในองค์กรมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ทำให้สามารถมอบความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้าได้

ทั้งนี้ คุณสุกิจก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยคุณสุกิจมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และบริษัทตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยหน้าที่ปัจจุบันของคุณสุกิจ คือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มีความรับผิดชอบ ในการดูแลการปฏิบัติงานในหลายภาคส่วน ทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางบก และการดำเนินการพิธีการศุลกากร

คุณสุกิจ กล่าวว่า “ที่ Rhenus Logistics การปฏิบัติงานโดยยึดแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรแบบราบ (flat organization) สะท้อนให้เห็นชัดเจนในเรื่องของหัวหน้าทีม ซึ่งมีความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการบริหารทีมของตนอย่างเต็มที่ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทีมขายและทีมปฏิบัติการให้ความร่วมมือและปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ เพื่อเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด การทำงานที่มีความร่วมมือร่วมใจกันสูงของทีมงานในลักษณะนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับบริการให้มีมาตรฐานมากขึ้น การได้ทำงานที่ Rhenus Logistics ถือเป็นเรื่องที่มีความพิเศษอย่างมาก และผมมีความรู้สึกว่าองค์กรของเรากำลังก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอีกขั้น”

Air Freight Specialists

เมื่อนึกถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยถือเป็น ‘ศูนย์กลาง’ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง ด้วยการตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศต่างๆ ซึ่งมีความต้องการในการส่งออกสินค้าในประเทศไปยังตลาดทั่วโลกเป็นเหตุผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ชิปเมนต์ต่างๆ ล้วนต้องการการขนส่งที่ปลอดภัย รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถให้บริการได้ ซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำอย่าง Rhenus Logistics ไม่ได้ให้บริการรับจัดการเพียงสินค้าทั่วไปเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีความพิเศษอย่างสินค้าประเภทสิ่งทอ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเภสัชภัณฑ์ และสินค้าอันตรายด้วย

คุณสุกิจ กล่าวว่า “บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบครบวงจรของเรามีทีมบุคลากรที่คอยดูแลลูกค้าเฉพาะรายด้วยการติดต่อลูกค้าแบบ single point of contact มีสายการบินให้เลือกหลากหลาย มีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม และมีอัตราค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้”

“นอกจากนี้ เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประเภท cross-dock ซึ่งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพียง 10 นาที เพื่อทำการรวบรวมสินค้าทั้งขาไปและขากลับจากท่าอากาศยานฯ โดยให้บริการขนส่งทุกวัน ครอบคลุมที่หมายทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีทีมบุคลากรที่ให้บริการดำเนินการพิธีการศุลกากรตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์”

คุณสุกิจ กล่าวเสริมว่า “Rhenus Logistics เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง Authorized Economic Operator (AEO) ในประเทศไทย ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการพิธีการศุลกากรที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการของเราได้ นอกจากนี้ เรายังได้ใบรับรอง ISO 9001, 14001 และ 18001 และตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรอง ISO 22301 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและขอใบรับรอง ISO อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างเรากับองค์กรรายอื่น”

Expanding Operations

Rhenus Logistics มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่ของยอดขายและจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันของการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เราได้สอบถาม Mr. Hanssen เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการผลักดันการปฏิบัติการของ Rhenus Logistics ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวไปข้างหน้า

Mr. Hanssen กล่าวว่า “ในการพัฒนาและขยายความสามารถในการปฏิบัติงานของเรา เราไม่เพียงมีวิสัยทัศน์และวางแผนพัฒนาในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงในระดับภูมิภาคอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าผลงานที่เกิดขึ้นในสำนักงานแต่ละแห่งก็ควรจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสำนักงานแห่งนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของสำนักงานแห่งนั้นเอง แต่เพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานขายที่เป็นผู้สร้างผลงานนั้นอีกด้วย”

สำนักงาน Rhenus Logistics ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

“ดังนั้น เราจึงมีระบบคำนวณยอดขายที่มีความโปร่งใสภายในเครือข่ายของเรา ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของตนได้ ซึ่งนอกจากความโปร่งใสแล้ว เรามีระบบที่ช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความสามารถพนักงานขาย รวมทั้งดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรของเราด้วย ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นภายในองค์กร เราร่วมกันผลักดันการปรับมาตรฐานการทำงานต่างๆ ให้ตรงกับมาตรฐานระดับโลก และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรให้มากขึ้น”

“Rhenus Logistics มีการวางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ซึ่งสำเร็จได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี แต่ก็สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ให้ได้มากที่สุด การผสานระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทแข็งแกร่งและเติบโตได้มากขึ้น”

Mr. Hanssen กล่าวว่า “ผมเชื่อว่า กลุ่มบริษัท ของเราเป็นองค์กรที่มีความคิดสมัยใหม่และมีใจเปิดรับ เพื่อพัฒนาธุรกิจลูกค้าของเราให้ก้าวหน้า เราไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน Rhenus Logistics มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าของเราในอนาคต”

บริษัท Rhenus Logistics

กลุ่มบริษัท Rhenus มีผลประกอบการราว 4.8 พันล้านยูโร โดยเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีสำนักงาน 610 แห่งทั่วโลก และบุคลากรทั้งหมด 29,000 คนที่พร้อมให้บริการทั้งโลจิสติกส์สัญญาจ้าง ตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า โลจิสติกส์ในท่าเรือ และการขนส่งทั่วไป โดยสามารถบริหารจัดการซัพพลายเชนที่มีความซับซ้อนและให้บริการเพิ่มมูลค่าที่มีความทันสมัยได้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.th.rhenus.com

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน