Gold bars

ข้อแนะนำในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำทางอากาศ

ผู้ส่งสินค้าทุกรายย่อมคาดหวังว่าสินค้าทุกชิปเมนท์ของพวกเขาจะได้รับการขนส่งไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิปเมนท์สินค้ามูลค่าสูงอย่างทองคำที่ลูกค้าย่อมต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงการป้องกันและวางแผนจัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจะเกิดขึ้นได้ในกระบวนการขนส่งสินค้า ดังนั้น ทั้งผู้ส่งสินค้า และสายการบินผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศจึงต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุด

ทองคำ เป็นหนึ่งในโลหะมีค่าที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างช้านาน ในฐานะเครื่องหมายของความมั่งคั่ง นอกจากจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสำหรับธนาคารกลางของแต่ละประเทศในปัจจุบันแล้ว ทองคำยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และโทรคมนาคม เมื่อทั่วโลกมีความต้องการใช้งานและการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น กระบวนการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นเป็นเพราะความท้าทายของการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงไม่ได้มีแค่ความตรงต่อเวลาและการจัดการที่เหมาะสมเท่านั้น

นิตยสาร AFL ได้รับเกียรติจาก Mr. Milo Gerisch ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ามูลค่าสูง การธนาคาร และสินค้าหรูหรา (Precious Commodities, Banking and Luxury Goods) สายการบิน Swiss WorldCargo และ Mr. Fatih CIĞAL รองประธานอาวุโส ฝ่าย Cargo Marketing สายการบิน Turkish Cargo รวมไปถึงตัวแทนจากสายการบิน Singapore Airlines มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าประเภททองคำทางอากาศ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญ และการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งสินค้า

High Value, High Security

แน่นอนว่าการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างทองคำย่อมมีความท้าทายที่แตกต่างออกไปจากการขนส่งสินค้าทั่วไปอยู่มาก หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญก็คือ การป้องกันการสูญหายของสินค้า ซึ่งการสูญหายที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของขั้นตอนการขนส่ง นับตั้งแต่ในคลังสินค้า ขณะเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก หรือแม้กระทั่งในบริเวณสนามบินที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ก็ยังพบว่ามีความเป็นไปได้ในการสูญหายของสินค้าเช่นกัน นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าไปยังปลายทางในแต่ละพื้นที่ยังมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิธีการดำเนินธุรกิจ หรือเหตุการณ์ภายในแต่ละประเทศ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน

หลังจากที่สายการบินได้รับสินค้าจากลูกค้า สินค้าจะถูกบรรจุลงตู้สินค้านิรภัย โดยจัดเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับธรรมชาติของทองคำ คือ อยู่ในพื้นที่แห้งและเย็น ห่างจากความร้อนและความชื้น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทองคำ ในกรณีที่ทองคำมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองมาก ซึ่งถือเป็นการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสินค้า ขณะที่ทองคำบางชนิดอาจมีโลหะชนิดอื่นผสม เช่น ทองแดง สังกะสี หรือเงิน

Mr. Fatih CIĞAL สายการบิน Turkish Cargo

จากนั้นตู้สินค้าจะถูกนำไปจัดเก็บในห้องนิรภัยสำหรับสินค้าชนิดนี้โดยเฉพาะภายในคลังสินค้า ระหว่างรอการขนส่ง และเมื่อสินค้ามูลค่าสูงต้องทำการขนย้ายขึ้นหรือลงจากเครื่องบินจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดย Mr. CIĞAL กล่าวว่า “สินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่การรับสินค้า จนกระทั่งการจัดส่งสินค้า สายการบินฯ มีการจัดเตรียมห้องนิรภัยภายในคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน Istanbul Atatürk Airport โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 330 ตัว นอกจากนี้ สินค้ายังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ”

อีกทั้ง Mr. Gerisch ได้กล่าวว่า “ในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศ สายการบินฯ ต้องมีการจัดการที่มีดียิ่งไปกว่าข้อกำหนดพื้นฐานในอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตามความต้องการเฉพาะทางตามความต้องการ  เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ นอกจากนี้ การรักษาความลับในการขนส่งสินค้าก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสายการบินฯ ให้ความสำคัญกับแนวคิดที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก อีกทั้ง การขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศยังจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดซัพพลายเชน เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละชิปเมนท์ที่จะทำการขนส่งได้อย่างชัดเจนที่สุด”

Delivering Peace of Mind

นอกเหนือจากความเสี่ยงต่อการสูญหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมแล้ว การขนส่งสินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำทางอากาศยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุไม่คาดคิด อาทิ ภัยพิบัติ เหตุจลาจล หรือสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้น อาจทำให้สินค้าที่ทำการขนส่งได้รับความเสียหายหรือสูญหายได้เช่นกัน

Mr. Milo Gerisch สายการบิน Swiss WorldCargo

ดังนั้น สายการบินจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่มิอาจควบคุมได้ ด้วยการดำเนินการที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างรัดกุม Mr. Gerisch กล่าวว่า “ทางสายการบินฯ มีการยกระดับการให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถเกิดได้ตลอดทั้งซัพพลายเชน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำโดยเฉพาะจากเครือข่ายทั่วโลก รวมถึงทีมงานภาคพื้น และพันธมิตรของสายการบินฯ ที่ต่างมีบทบาทสำคัญในการทำให้สินค้าส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย และให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการของสายการบินฯ ยกตัวอย่างเช่น การขนถ่ายสินค้าในสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้เวลาเพียง 90 นาที ถึงแม้ว่าในอนาคต ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินฯ มีหน้าที่ต้องยึดมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ามูลค้าสูงอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ”

ในประเด็นเดียวกันนี้ Mr. CIĞAL กล่าวว่า “แม้สินค้าที่ทำการขนส่งทางอากาศอาจจะมีน้ำหนักเบาหรือขนาดเล็ก แต่กลับมีมูลค่ามหาศาล ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเหตุผลนี้ สายการบินฯ จึงได้มีการจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ Turkish Aviation Academy ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งสินค้า ซึ่งปฏิบัติงานในสถานีบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความรู้ตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) การศุลกากร และกฎหมายท้องถิ่น”

นอกเหนือจากการวางแผนป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว สายการบิน ยังได้นำเสนอบริการเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การเพิ่มบริการประกันภัยสินค้า ดังที่ ตัวแทนจากสายการบิน Singapore Airlines เปิดเผยว่า “การเตรียมความพร้อมในกรณีที่สินค้ามีการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง สายการบินฯ ได้จัดทำประกันภัยสินค้าเพื่อชดเชยให้สำหรับผู้ส่งออกสินค้า และบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยสามารถสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการจากสายการบินฯ ได้เป็นอย่างดี”

การขนส่งสินค้ามูลค่าสูงประเภททองคำทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีความท้าทายอย่างมาก ทั้งต่อผู้ส่งสินค้าและสายการบิน แต่สายการบินแต่ละแห่งต่างก็ได้จัดเตรียมแผนป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยได้นำเอาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้เชิงลึกเข้ามาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าประเภทนี้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าการขนส่งสินค้าประเภททองคำและสินค้ามูลค่าสูงทุกประเภทจะเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัย

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน