Yusen logistics FYI_07211

Yusen Logistics (Thailand) เปิดอาคารปฏิบัติการใหม่ ใน Free Zone พร้อมให้บริการบรรจุตู้ ULD

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านการบริการอย่างธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดการขนส่งสินค้า Yusen Logistics (Thailand) บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำทราบในจุดนี้ดี จึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่มีความน่าเชื่อถือและส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าสินค้าของพวกเขาจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการ ULD ได้อย่างเต็มที่ Yusen Logistics (Thailand) จึงได้เปิดอาคารปฏิบัติการสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทฯ ภายในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการจัดการสินค้าและบรรจุสินค้าลงบน ULD รวมไปถึงการขยายความครอบคลุมของบริการผ่านการลงนามข้อตกลงจองพื้นที่ระวางสินค้ากับพันธมิตรสายการบินต้นทุนต่ำที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทั้งลูกค้าและตัวบริษัทเอง

AFL มีโอกาสพูดคุยกับ Mr. Kazuaki Sekito, Executive Officer, คุณนันทภัค รัตนประทีปกร Senior General Manager, Mr. Masaki Muto, Assistant General Manager คุณพรรณอร พันธ์ทองดี Assistant General Manager / Sales Team คุณไพฤทธิ์ มีเดช Assistant General Manager บริษัท Yusen Logistics (Thailand) เกี่ยวกับเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบริการ ผ่านการเปิดศูนย์ปฏิบัติการสินค้าแห่งใหม่ในเขตปลอดอากร การให้บริการบรรจุสินค้าลงบน ULD และการขยายเครือข่ายการให้บริการ ผ่านข้อตกลงการจองพื้นที่ระวางสินค้าร่วมกับพันธมิตรสายการบิน

Quality Focused

จากการเปิดศูนย์ปฏิบัติการสินค้าใหม่ในครั้งนี้ Yusen Logistics (Thailand) มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากสำนักงานเดิมของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศบานสุวรรณภูมิ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มให้บริการบรรจุสินค้าลงบน ULD โดยใช้พื้นที่และพนักงานของ Yusen Logistics (Thailand) เอง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการจัดการสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

Unit Load Device หรือ ULD ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการบรรจุสินค้าสำหรับการขนส่งทางอากาศ รวมไปถึงการยกขนสินค้าสินค้าขึ้น-ลงเครื่องบินให้ง่ายดายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยปกป้องสินค้าจากความเสียหายและสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย ULD แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ ตู้คอนเทนเนอร์และแพเล็ต โดยผู้ปฏิบัติการสินค้าจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ ULD แบบใด ขึ้นอยู่ลักษณะและขนาดของสินค้า อย่างไรก็ตาม แม้ ULD จะสามารถปกป้องสินค้าจากความเสียหายได้บางส่วน แต่สินค้าจำนวนไม่น้อยที่ทำการขนส่งได้รับความเสียหายระหว่างกระบวนการยกขนสินค้าขึ้น-ลงเครื่อง หรือระหว่างการขนถ่ายสินค้า เพราะในแต่ละวันมีสินค้าเป็นจำนวนมากที่ได้รับขนส่งจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกผ่านการขนส่งทางอากาศ และสินค้าเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการจัดการบรรจุหรือจัดวางบน ULD อย่างถูกต้องและเหมาะสม จนนำมาซึ่งความเสียหายต่อตัวสินค้าได้ ด้วยเหตุนี้ Yusen Logistics (Thailand) จึงตัดสินใจเปิดให้บริการในขั้นตอนการบรรจุสินค้าบน ULD สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของทาง Yusen Logistics (Thailand) จะเป็นผู้ดูแลขั้นตอนการจัดการสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการมัดห่อสินค้า การบรรจุ และจัดเรียงสินค้าเข้าตู้สินค้าหรือแพเล็ต

“แม้ ULD จะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปกป้องสินค้าได้ในระหว่างการขนส่ง แต่ทุกวันนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบรรจุและจัดวางสินค้าบน ULD ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะดูแลขั้นตอนการบรรจุสินค้าบน ULD นี้เอง เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา โดย Yusen Logistics (Thailand) ลงทุนเปิดศูนย์ปฏิบัติการใหม่ในเขตปลอดอากร เพื่อให้พวกเขามั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการจัดการที่เหมาะสม และขนส่งไปถึงปลายทางได้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด” Mr. Sekito กล่าว

โดยคุณนันทภัค กล่าวเสริมว่า “เราพยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวสินค้า เพราะคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่ Yusen Logistics เน้นย้ำมาโดยตลอด แม้ว่าบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าหลายแห่งอาจไม่ได้ใส่ใจกับการจัดการที่จุดนี้มากนัก และเลือกที่จะส่งสินค้าไปยังอาคารปฏิบัติการสินค้าเพื่อทำการบรรจุบน ULD และส่งสินค้าต่อไป ด้วยความหวังว่าสินค้าของลูกค้าจะได้รับการจัดการและดูแลอย่างดี แต่แท้จริงแล้วอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะสินค้าที่บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแต่ละแห่งส่งเข้าไปยังอาคารปฏิบัติการสินค้าในแต่ละวันมีจำนวนมหาศาล สินค้าทุกชิ้นที่ส่งเข้าไปล้วนมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายในกระบวนการบรรจุ ULD หรือขั้นตอนการยกขนสูงมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเลือกที่จะทำหน้าที่ในการบรรจุสินค้าเองภายในศูนย์ปฏิบัติการของเรา และด้วยพนักงานของเราเอง ก่อนที่จะส่ง ULD ที่ผ่านการบรรจุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไปยังคลังสินค้า เพื่อชั่งน้ำหนัก สแกน และโหลดขึ้นเครื่องบินต่อไป”

High Value Cargo

ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่งทางอากาศของ Yusen Logistics’ (Thailand) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง การขนส่งสินค้าเหล่านี้จึงยิ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยความปลอดภัยโดยผู้ปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

คุณพรรณอร กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว เราจะให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นบริการเต็มรูปแบบ นั่นหมายความว่าเราไม่เพียงให้บริการบรรจุสินค้าบน ULD เพียงที่ต้นทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น แต่เราจะต้องสามารถให้บริการลูกค้าได้ที่ท่าอากาศยานปลายทางได้ด้วย ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีการประสานงานและเลือกท่าอากาศยานปลายทางให้เหมาะสม เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพบริการของเราได้มากที่สุด โดยปลายทางแห่งแรกที่เราให้บริการนี้ก็คือ ท่าอากาศยาน Shanghai Pudong Airport ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถให้บริการเดียวกันนี้ได้ที่ท่าอากาศยานอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากเรามีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้ง ในหลายประเทศ การให้บริการบรรจุสินค้าบน ULD ยังถือเป็นบริการพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่ขนส่งสินค้าทางอากาศ แม้ว่าในประเทศไทยจะยังมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่เสนอบริการนี้ให้แก่ลูกค้าก็ตาม”

จากซ้ายไปขวา คุณไพฤทธิ์ มีเดช Mr. Masaki Muto, Mr. Kazuaki Sekito คุณนันทภัค รัตนประทีปกร และคุณพรรณอร พันธ์ทองดี

นอกเหนือจากการเน้นย้ำด้านความปลอดภัยของสินค้าแล้ว การที่บริษัทฯ เลือกที่จะดูแลจัดการขั้นตอนการบรรจุสินค้าบน ULD เอง ยังช่วยให้ Yusen Logistics (Thailand) สามารถบริหารจัดการบริการรวบรวมสินค้า และการใช้งาน ULD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าการจัดวางหรือจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือแพเล็ตนั้นมีความซับซ้อนอย่างไรบ้าง

“ทุกวันนี้ การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือบนแพเล็ตยังคงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พนักงานในการจัดการ เช่นเดียวกับเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ ULD ได้รับการเปิดตัวในอุตสาหกรรมฯ เป็นครั้งแรก ดังนั้น เราจึงเลือกที่จะจัดการขั้นตอนนี้เอง โดยเราจะเข้าไปรับ ULD มาเพื่อจัดการขั้นตอนสำคัญอย่างการจัดวาง บรรจุสินค้าเข้าตู้ หรือจัดเรียงสินค้าบนแพเล็ตเองโดยใช้พนักงานของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดวางและจัดเรียงสินค้าในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ ก่อนที่จะส่ง ULD บรรจุเสร็จไปยังคลังสินค้าเพื่อชั่งน้ำหนัก สแกน และเตรียมโหลดขึ้นบนเครื่องบิน ดังนั้น พนักงานที่ทำหน้าที่ในการบรรจุและจัดการสินค้าจะต้องมีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถบริหารจัดการพื้นที่ ULD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยของสินค้าให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสินค้าทุกชิปเมนท์ของพวกเขาจะได้รับการจัดการขนส่งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด” Mr. Muto กล่าว

Expanded Network Coverage

ด้วยเป้าหมายของ Yusen Logistics ที่ต้องการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ก้าวไปอีกขั้น บริษัทฯ ยังได้ตัดสินใจเพิ่มเครือข่ายการให้บริการระหว่างลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านเกตเวย์การขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย Yusen Logistics ได้ลงนามข้อตกลงการจองพื้นที่ระวางสินค้ากับสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งปฏิบัติการในเส้นทางระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง

คุณไพฤทธิ์ กล่าวว่า “ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เราร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินผ่านข้อตกลงการจองพื้นที่ระวางสินค้าสำหรับเที่ยวบินจากท่าอากาศยาน Narito ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการปฏิบัติการเที่ยวบินเกือบทุกวัน ขณะที่การเชื่อมต่อไปยังตลาดประเทศจีนเรามีข้อตกลงการจองพื้นที่ระวางกับสายการบินที่ปฏิบัติการจากและไปยังท่าอากาศยาน Shanghai โดยในอนาคตหากสายการบินพันธมิตรของเราเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินให้มากขึ้น เราก็พร้อมที่จะเพิ่มพื้นที่ระวางสินค้าให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้เราให้บริการจัดการขนส่งสินค้าผ่านข้อตกลงจองพื้นที่ระวางนี้โดยมีปริมาณราว 60-80 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นพื้นที่ระวางเกือบทั้งหมดที่เรามีในปัจจุบัน นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นถึงความต้องการด้านการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งขาเข้าและขาออก และกำลังวางแผนที่จะให้บริการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้ด้วย”

เราต่างทราบกันดีว่าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘คุณภาพของการให้บริการ’ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้น ธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเพิ่มความหลากหลายของบริการ ขยายความครอบคลุมของเครือข่ายบริการ และปรับปรุงคุณภาพของบริการที่นำเสนอต่อลูกค้าได้ เพราะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อย่าง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางอากาศ การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ธุรกิจที่สามารถให้บริการได้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างที่ Yusen Logistics (Thailand) กำลังดำเนินการต่างหาก ที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน