Swiss

Swiss WorldCargo กับความสำเร็จจากการได้รับใบรับรอง CEIV ในทุกภาคส่วนของสายการบิน

การจัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงและมีมูลค่าสูงให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยทีมงานที่ยึดมั่นในกฎระเบียบการปฏิบัติการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ ใบรับรอง CEIV (Center for Independent Validators) Pharma ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ถือเป็นมาตรฐานที่ทุกสายการบินและผู้ให้บริการจัดการยกขนสินค้าต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ซึ่งการได้รับใบรับรองนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบจะต้องทำการประเมินและตรวจสอบทุกส่วนของซัพพลายเชน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเภสัชภัณฑ์จะได้รับการขนส่งและจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม

หลังจากการผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาอันเข้มงวดเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจาก IATA ได้มอบใบรับรองให้แก่สายการบิน Swiss WorldCargo โดยไม่ใช่เพียงศูนย์กลางการจัดการสินค้าของสายการบินฯ ใน Zurich แต่ใบรับรองนี้ยังครอบคลุมถึงทุกภาคส่วนของสายการบินฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการที่ก่อนหน้านี้ ศูนย์กลางการจัดการสินค้าของสายการบินฯ ใน Zurich ได้รับใบรับรอง CEIV เมื่อปี 2016 เช่นเดียวกับการได้รับใบรับรอง GDP จากองค์กร Swissmedic ทำให้ปัจจุบัน Swiss WorldCargo เป็นกลุ่มสายการบินชั้นนำที่มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำจากการได้รับใบรับรองนี้

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Ashwin Bhat หัวหน้าฝ่ายสินค้า และ Ms. Lalin Sabuncuoglu-Jannsen ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขนส่งสินค้า ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก สายการบิน Swiss WorldCargo มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ของสายการบินฯ และการได้รับใบรับรอง CEIV Pharma ในครั้งนี้

Swiss Quality

Ms. Lalin Sabuncuoglu-Jannsen

ก่อนหน้านี้ Ms. Sabuncuoglu-Jannsen เคยดำรงตำแหน่งผู้ดูแลรับผิดชอบประจำภูมิภาคยุโรปและแอฟริกาของสายการบินฯ โดยประจำอยู่ใน Zurich จากการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ทำให้เธอได้เล็งเห็นภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยเมืองเกตเวย์หลักของสายการบินฯ อาทิ Hong Kong, Shanghai, Tokyo และ Beijing นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สายการบินฯ ยังมีบริการเที่ยวบินรายวันจากสิงคโปร์และกรุงเทพฯ รวมถึงเที่ยวบินตามฤดูกาลจากภูเก็ต และ Ho Chi Minh City ซึ่งปฏิบัติการโดย Edelweiss บริษัทในเครือ Swiss International Air Lines โดยมีสายการบินฯ เป็นผู้จัดการด้านปริมาณสินค้าและการวางแผนจัดการสินค้า

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 เป็นต้นมา Ms. Sabuncuoglu-Jannsen เข้าดำรงตำแหน่งโดยประจำการอยู่ที่สิงคโปร์ จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินกว่า 30 ปี เธอได้ร่วมงานกับสายการบิน Swiss International Air Lines เป็นเวลานานถึง 27 ปี อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการพาณิชย์หลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการด้านการตลาด ประจำทวีปยุโรป ผู้จัดการประจำภูมิภาคยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันตก และหัวหน้าฝ่ายบริการภาคพื้นให้กับสายการบิน SWISS

เธอได้กล่าวถึงการทำงานในเอเชีย และสาเหตุที่ทำให้เธอมองเห็นว่าทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ อีกทั้ง วัฒนธรรมของชาวเอเชียที่เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่สำคัญ นอกจากนี้ เธอยังได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ร่วมกันคิดค้นโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ของทีม

“ทั้งในแง่ของความต้องการของตลาดและการเติบโตทางธุรกิจในเอเชีย เรามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี Hong Kong เป็นหนึ่งในปลายทางหลักของสายการบินฯ อีกทั้ง ประเทศไทยยังถือเป็นอีกประเทศที่เติบโตและมีปริมาณความต้องการในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เราจึงเลือกโฟกัสกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภทในเกตเวย์แต่ละแห่งทั่วภูมิภาค แต่ภาคส่วนธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดที่สายการบินฯ กำลังความสำคัญในปี 2018 นี้ก็คือ กลุ่มสินค้าเภสัชภัณฑ์และ e-Commerce ซึ่งภาคส่วนที่มีความต้องการขนส่งสูงในเอเชีย จึงทำให้เราจำเป็นต้องได้รับใบรับรอง CEIV อย่างครอบคลุมตลอดเครือข่ายของสายการบินฯ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นขนส่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด”

ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านบริการที่มีคุณภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมงาน อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มากกว่า ดังนั้น ทีมงานของสายการบินฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษเฉพาะทางด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการต่างๆ โดยมีใบรับรอง CEIV เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของทีมงาน

Expanding Possibilities

นอกจากนี้ Mr. Bhat ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง CEIV และแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมของสายการบินฯ “เราสนใจที่จะขยายขอบข่ายใบรับรอง CEIV จากศูนย์กลางการจัดการสินค้าใน Zurich เพื่อสร้างความมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานและคุณภาพในการให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานและและมีความโปร่งใส โดยไม่ได้หมายความถึงศูนย์กลางการจัดการสินค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงเครือข่ายทั้งหมดของสายการบินฯ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าสถานีบริการ รวมถึงปลายทางแต่ละแห่งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และเป็นการยืนยันสถานะตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ทางอากาศของสายการบินฯ ด้วย”

แม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงความสำคัญของการได้รับใบรับรอง CEIV มากนัก แต่ใบรับรองนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อสายการบิน ในการให้บริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า “ลูกค้ามีความคาดหวังต่อสายการบินฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีการเตรียมการขนส่งชิปเมนท์ประเภทเภสัชภัณฑ์และชีววิทยาศาสตร์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการให้เท่าทันกับมาตรฐานใหม่ๆ ในการขนส่งและจัดการสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การได้รับใบรับรอง CEIV ในทุกภาคส่วนของสายการบินฯ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนการปฏิบัติการของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก”

Process and Procedures

Mr. Ashwin Bhat

ทั้งนี้ Mr. Bhat ได้เปิดเผยรายละเอียดด้านการทดสอบเพื่อให้ได้ใบรับรอง CEIV และการบรรลุเป้าหมายของสายการบินฯ ในครั้งนี้ว่า “การตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการได้รับใบรับรองครั้งนี้ โดยสายการบินฯ มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องราวปีกว่า เราจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของสายการบินฯ เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องได้รับการตรวจสอบโดยทีมผู้ตรวจสอบอิสระจาก IATA เพื่อรับรองว่าสายการบินฯ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเตรียมตัวในช่วงแรก เราเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มข้น และแนะนำกฎเกณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการวัดผล รวมถึงภาพรวมในการเตรียมตัวที่จัดทำโดยทีมฝึกอบรมของสายการบินฯ ซึ่งช่วยอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของใบรับรอง CEIV เกณฑ์การวัดดังกล่าวยังมุ่งเน้นไปที่การควบคุมอุณหภูมิ การจัดเก็บและการขนส่ง ตลอดจนการจัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิอย่างเหมาะสม โดยกฎเกณฑ์และการฝึกอบรมที่เราจัดทำร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินฯ ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการสร้างความตระหนักถึงกระบวนการปฏิบัติการระดับโลกของสายการบินฯ”

“การเตรียมความพร้อมมีรายละเอียดค่อนข้างมากอีกทั้งยังเป็นขั้นตอนที่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความครอบคลุมอย่างแท้จริง ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่มักดำเนินการภายในองค์กร ด้วยความร่วมมือจากทีมโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ด้านต่างๆ ของใบรับรองที่เรากำลังทุ่มเททำงาน รวมถึงความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทั่วโลก และทีมงานในภาคส่วนอื่นที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ท้ายที่สุดแล้ว การที่เราทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้สายการบินฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ชั้นนำ และจัดเตรียมบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้ ได้ช่วยให้สายการบินฯ เป็นผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น”

จากการได้รับใบรับรอง CEIV ในครั้งนี้ ทำให้สายการบินฯ มีการพัฒนาแผนโรดแมปสำหรับบริการสำหรับเภสัชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเพิ่มฐานบริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และชีววิทยาศาสตร์ของสายการบินฯ ควบคู่ไปกับการส่งมอบบริการภายใต้กฎระเบียบการปฏิบัติการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเทในการจัดการชิปเมนท์อย่างมีคุณภาพตลอดทั้งเครือข่ายสายการบินฯ สำหรับสินค้าที่มีความอ่อนไหวของลูกค้าทุกราย

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน