Turgis 166-4

Turkish Cargo กับปฏิบัติการขนส่งสัตว์ต่างถิ่นอาศัยไปยังปลายทางทั่วโลก

การมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เพื่อสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์หลากหลายชนิดจากทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีสำหรับเด็กๆ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว แต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือ เบื้องหลังการจัดเตรียมสัตว์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคนนั้นต้องประสบกับความท้าทายอย่างไร และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการมากน้อยเพียงใด

คนส่วนใหญ่มักเพลิดเพลินกับการชื่นชมความแตกต่างของสัตว์นานาชนิดภายในสวนสัตว์ จนอาจลืมนึกถึงว่า สัตว์เหล่านี้ได้รับการขนส่งมายังสวนสัตว์ได้อย่างไร และการเคลื่อนย้ายสัตว์น้อยใหญ่จากที่หนึ่งไปยังปลายทางต่างๆ ทั่วโลกนั้นมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการจัดการขนส่งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่ละประเภท

เนื่องจากการจัดการและขนส่งสินค้าประเภทสัตว์มีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฯ เป็นอย่างมาก AFL จึงได้พูดคุยกับตัวแทนจากสายการบิน Turkish Cargo หนึ่งในสายการบินชั้นนำของโลก มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าประสบการณ์ในการขนส่งสัตว์มีชีวิตที่ทำให้สายการบินฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดการและขนส่งสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทางอากาศ

Dedicated to Animal Well-Being

สายการบิน Turkish Cargo หนึ่งในสายการบินที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกและมีการยกระดับการพัฒนาขอบข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินฯ ได้ให้บริการขนส่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จากถิ่นที่อยู่ไปยังปลายทางด้วยบริการเฉพาะ ซึ่งมีการปฏิบัติการด้วยความเชี่ยวชาญ ดูแล และเอาใส่ใจสัตว์ทุกตัวเป็นอย่างดีในทุกกระบวนการขนส่ง ดังนั้น บริการขนส่งสัตว์มีชีวิตจึงถือเป็นบริการที่โดดเด่นของสายการบินฯ

ตัวแทนจากสายการบิน Turkish Cargo กล่าวว่า “สายการบินฯ ได้ทำการขนส่งสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เต่า ลิง นกแก้ว อูฐ สิงโต เสือ กวางกาเซลล์ เสือชีตาห์ ม้าลาย ละมั่ง แรด รวมถึงยีราฟ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ถือเป็นการขนส่งสัตว์มีชีวิตที่มีความท้าทายมทากที่สุด เนื่องจากการขนส่งสัตว์ประเภทนี้จะสามารถทำการขนส่งได้ ก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านั้นเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูภายใต้การดูแลของสวนสัตว์ องค์กรเอกชน หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ และศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเพาะพันธุ์เท่านั้น”

ทั้งนี้ สัตว์ต่างถิ่นอาศัยจะได้รับการขนส่งก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วเท่านั้น ซึ่งในการดำเนินการจะมีขั้นตอนที่พิเศษเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนั้น การปฏิบัติการจึงต้องมีการดำเนินการตามแนวทางการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางอากาศ ว่าด้วยระเบียบการขนส่งสัตว์มีชีวิต (LAR) ของ IATA อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรับรองสวัสดิภาพของสัตว์มีชีวิตที่ขนส่งโดยสายการบินฯ

นอกจากนี้ ตัวแทนจากสายการบิน Turkish Cargo ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “การขนส่งสัตว์มีความแตกต่างจากการขนส่งสินค้าทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในการขนส่งมากมาย ซึ่งนั่นรวมถึงการรับรองว่าชิปเมนท์สัตว์มีชีวิตที่ทำการขนส่งจะมีพื้นที่บนเครื่องบินมากเพียงพอ อีกทั้ง สภาพแวดล้อมบนเครื่องบินต้องมีความเหมาะสม ทั้งการระบายอากาศ และการจัดเตรียมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในห้องระวางบรรทุกสินค้า เราต้องเน้นย้ำเสมอว่าจะต้องมีผู้ดูแลติดตามสัตว์ตลอดการขนส่ง ในส่วนของการปฏิบัติการภาคพื้น เราต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านคลังสินค้า รวมถึงขั้นตอนในการขนย้ายสัตว์ขึ้นหรือลงจากเครื่องบินจะต้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดของสัตว์ที่จะทำการขนส่ง”

หนึ่งในบรรดาสัตว์มีที่ชีวิตที่สายการบินฯ ได้ทำการขนส่งไปเมื่อไม่นานมานี้ คือ การขนส่งยีราฟจำนวนสามตัว จาก Johannesburg ไปยัง Tehran ผ่านศูนย์กลางใน Istanbul ซึ่งระหว่างการเดินทางยีราฟทั้งสามได้รับการดูแลจากผู้ดูแล สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สายการบินฯ ที่ได้รับใบรับรอง LAR โดยสาเหตุหลักที่ผู้ขนส่งสัตว์ชิปเมนท์นี้เลือกใช้บริการของสายการบินฯ เป็นผลมาจากความสามารถในการสร้างบรรยากาศและที่พักสัตว์บนเครื่องบินได้ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังมีความพิถีพิถันในการจัดเตรียมการในขั้นตอนการรับสินค้า การจัดเก็บ และขั้นตอนอื่นๆ ในการขนส่งชิปเมนท์สัตว์มีชีวิต เช่นเดียวกับการจัดการด้านเอกสารที่จำเป็นในการขนส่งสินค้าที่มีความพิเศษ รวมถึงปฏิบัติการขนส่งที่เป็นไปอย่างเคร่งครัดภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ใน LAR

Processes Involved

นอกจากนี้ ตัวแทนจากสายการบิน Turkish Cargo ยังได้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่งสัตว์ต่างถิ่นอาศัย โดยเฉพาะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ว่า “ในการเตรียมการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางอากาศ ขั้นแรกเราต้องได้รับข้อมูลทั้งหมดของสัตว์ชนิดนั้นๆ ตามทะเบียนในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และก่อนที่สัตว์จะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสินค้าควรมีการตรวจสอบว่าตู้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดี มีการติดป้ายระบุข้อมูล รวมถึงการเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม สัตว์ที่ทำการขนส่งต้องได้รับการจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและสามารถปกป้องสัตว์จากสภาพอากาศสุดขั้วระหว่างการเดินทาง ตู้สินค้าที่บรรจุสัตว์เอาไว้ต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง และต้องไม่วางตู้สินค้าอยู่บนพื้นห้องระวางบรรทุกสินค้าโดยตรง อีกทั้งสัตว์เหล่านี้ยังจะต้องทำการขนย้ายขึ้นเครื่องบินเป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้ใกล้เคียงกับเวลาเดินทางมากที่สุด และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วต้องทำการขนย้ายลงจากเครื่องบินให้เร็วที่สุด”

“เมื่อสัตว์ต่างถิ่นอาศัยได้รับการขนส่งไปถึงที่หมาย และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการรับสินค้า สัตว์ทุกตัวจะได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบรับรอง LAR ของสายการบินฯ ซึ่งเอกสารและกรงหรือกล่องสำหรับบรรจุสัตว์เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ใน LAR โดยชิปเมนท์สัตว์ป่าหายากเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้าปลอดภัย หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลในแต่ละกะจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ในการขนส่งเป็นไปตามกฎระเบียบและคอยติดตามผลการปฏิบัติการ”

ทั้งนี้ ในการขนส่งสัตว์น้ำ ตู้ส่งสินค้าหรือแท็งก์ที่บรรจุน้ำอยู่ภายในต้องมีเนื้อที่มากพอที่จะบรรจุสัตว์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ต้องผลิตขึ้นมาจากวัสดุกันน้ำ และฐานรองตู้สินค้าต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วไหล เนื่องจากตู้สินค้าแต่ละตู้ต้องมีความเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ที่ทำการขนส่ง ทั้งด้านโครงสร้าง การระบายอากาศ ความปลอดภัย โดยต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์เป็นอันดับแรก รวมทั้งอาหารและน้ำของสัตว์แต่ละชนิดที่จัดเตรียมไว้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านตู้สินค้าที่กำหนดไว้ใน LAR เช่นกัน

Investing for the Future

สายการบินฯ ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาบริการขนส่งสัตว์มีชีวิต และวางแผนสร้างคลังสินค้าสำหรับสัตว์มีชีวิตโดยเฉพาะภายในท่าอากาศยาน Istanbul New Airport ซึ่งครอบคลุมถึงการยกระดับการให้บริการและมาตรฐานด้านคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองภายในท่าอากาศยาน Istanbul New Airport โดยสายการบินฯ มีความมุ่งหวังที่จะก่อตั้งคลังสินค้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการถ่ายเทของอากาศ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์สามารถถ่ายเทเข้าไปในคลังสินค้า อีกทั้ง พื้นที่ภายในคลังสินค้ายังจะมีการจัดจำแนกตามประเภทของสัตว์ ขณะที่ทางเท้าภายในคลังสินค้าทำมาจากวัสดุอ่อนนิ่ม และมีการติดตั้งอุปกรณ์สุขอนามัยที่ช่วยกำจัดกลิ่นของสัตว์

โดยสายการบิน Turkish Cargo เดินหน้าส่งมอบบริการคุณภาพสูงไปยังปลายทางกว่า 122 ประเทศทั่วโลก เพื่อรักษาตำแหน่งหนึ่งในสายการบินที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกต่อไป ขณะเดียวกัน สายการบินก็จะมุ่งมั่นพัฒนาบริการขนส่งสินค้าประเภทสัตว์มีชีวิตด้วยความเชี่ยวชาญ และดูแลสัตว์ทุกชนิดเป็นอย่างดี ภายใต้ความรับผิดชอบระดับสูง ในการจัดเตรียมบริการขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่สัตว์ทุกชนิด

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน