b777-1050×700

Turkish Cargo ย้ายฐานการปฏิบัติการจาก Guarulhos International Airport ไปยัง Viracopos International Airport

สายการบิน Turkish Cargo ย้ายฐานการปฏิบัติการจากท่าอากาศยานนานาชาติ Guarulhos International Airport ใน Sao Paulo ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Viracopos International Airport (VCP) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการค้าหลักและศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของเมือง Campinas

โดยเมือง Campinas ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศบราซิล ทั้งนี้ สายการบิน Turkish Cargo ให้บริการเที่ยวบินไปยัง Campinas ด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 747 และ 777 freighter

Sao Paulo เป็นเมืองส่งออกสินค้าสำคัญ อาทิ สินค้าประเภทนมผง วิตามิน ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก หนังสัตว์ รถยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ ไปยังทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน