WFShandlingphoto

WFS ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จาก IATA

บริษัท Worldwide Flight Services (WFS) ได้รับใบรับรอง CEIV Pharma จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สำหรับการจัดการสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ในศูนย์ปฏิบัติการ ภายในท่าอากาศยาน Amsterdam Schiphol ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนำของยุโรป

โดยบริษัท WFS ได้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ในท่าอากาศยาน Amsterdam Schiphol ด้วยพื้นที่ควบคุมระดับอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และ 15-25 องศาเซลเซียส

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการขอใบรับรอง CEIV บริษัท WFS มีการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการและกระบวนการปฏิบัติการให้มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดของ IATA นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์โดยเฉพาะ รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งหัวหน้าทีมฝึกอบรมสำหรับโครงการ CEIV ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ @airfreight (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน