1_1800x1200

Raya Airways แต่งตั้งบริษัท Hactl เป็นผู้บริหารจัดการสินค้าภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน Hong Kong

Raya Airways สายการบินขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซีย แต่งตั้งบริษัท Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) เป็นผู้บริหารจัดการสินค้าภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน Hong Kong

โดยสายการบินฯ ปฏิบัติการเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่าง Hong Kong และท่าอากาศยาน Sultan Abdul Aziz Shah Airport ห้าเที่ยวบินต่อสัปดาห์ ผ่านเครื่องบินขนส่งสินค้า รุ่น B767F เพื่อสนับสนุนความสามารถในการจัดการขนส่งสินค้าของบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ การส่งออกสินค้าทั่วไป และการนำเข้าสินค้าประเภทของสดเสียง่าย

ทั้งนี้ บริษัท Hactl จะเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าภาคพื้นแบบครบวงจรให้แก่สายการบิน Raya Airways ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการทางลาดสำหรับการยกขนสินค้า การจัดการสินค้าภายในศูนย์ปฏิบัติการ และการจัดการด้านเอกสาร

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่