ABChasbiggrowthplansinLiege

AirBridge Cargo ไว้วางใจเลือก Worldwide Flight Services เป็นผู้ให้บริการจัดการยกขนสินค้าภาคพื้น

สายการบิน AirBridgeCargo (ABC) ไว้วางใจเลือกบริษัท Worldwide Flight Services (WFS) เป็นผู้ให้บริการจัดการยกขนสินค้าภาคพื้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความร่วมมือของสายการบินฯ กับท่าอากาศยาน Liege ก่อนเริ่มเปิดปฏิบัติการพื้นที่จัดการสินค้าเฟสที่หนึ่งในช่วงปลายปี 2019 ที่จะถึงนี้

โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท Volga-Dnepr Group ในฐานะบริษัทแม่ของสายการบิน ABC และท่าอากาศยาน Liege ถือเป็นการยกระดับความร่วมมืออย่างมีนัยยะสำคัญของทั้งสองบริษัท โดยจะช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งจากและไปยังท่าอากาศยานแห่งนี้ และยังเป็นการสนับสนุนให้ท่าอากาศยาน Liege ก้าวขึ้นเป็นท่าอากาศยานสำหรับการขนส่งสินค้าหนึ่งในห้าอันดับแรกของยุโรปภายในปี 2020 อีกด้วย

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่