csm_swissport-opens-new-warehouse-in-vienna-1_7f635575fb

SWISSPORT เปิดตัวคลังสินค้าแห่งที่สองในท่าอากาศยาน Vienna

บริษัท Swissport International ผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นชั้นนำของโลก เปิดคลังพักสินค้าแห่งที่สองขนาด 2,100 ตารางเมตร ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Vienna ส่งผลให้บริษัทฯ มีพื้นที่รองรับสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ตารางเมตร

โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ มีทางเชื่อมต่อโดยตรงกับเขตการบิน (airside) จึงสามารถให้บริการยกขนและขนส่งสินค้าไปมาระหว่างคลังพักสินค้าและเครื่องบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Swissport เป็นเพียงหนึ่งในสองบริษัทผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นที่ท่าอากาศยาน Vienna ที่สามารถให้บริการขนส่งที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเขตการบินของท่าอากาศยานแห่งนี้

“พวกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่สามารถให้บริการลูกค้าด้วยระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นลงสำหรับชิปเมนต์ที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยาน Vienna” Mr. Willy Ruf รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคยุโรปกลาง บริษัท Swissport กล่าว “การเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของเราในการให้บริการขนส่งที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเขตการบินใน 15 ท่าอากาศยานที่เราให้บริการ ทั้งในเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์”

คลังสินค้าแห่งใหม่นี้ ก่อสร้างโดยบริษัท Flughafen Wien ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการท่ากาศยาน Vienna ทั้งนี้ Swissport ได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวสำหรับปฏิบัติการคลังสินค้าดังกล่าว และบริษัทฯ จะย้ายบริการดำเนินเอกสารการขนส่งสินค้าไปยังสำนักงานแห่งใหม่ในอาคารหลังนี้ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในแบบ one-stop service

การเปิดตัวคลังสินค้าแห่งที่สองใน Vienna นี้ยังสอดรับกับกลยุทธ์ด้านบริการสินค้าระดับโลกของ Swissport ซึ่งมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจที่เติบโตและมีกำไรสูง เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Finnair Cargo เป็นผู้ปฏิบัติการภายในศูนย์ COOL Nordic Cargo Hub ที่ท่าอากาศยาน Helsinki และสำหรับที่ท่าอากาศยาน Heathrow ในกรุงลอนดอน Swissport ได้เข้ามาบริหารจัดการบริษัท Heathrow Cargo Handling อย่างเต็มตัวหลังจากที่ได้เข้าซื้อหุ้นกิจการร่วมทุนนี้จาก Air France ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Swissport ยังให้ความสำคัญกับสินค้าพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา โดยได้ขยายจำนวนศูนย์ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CEIV จาก IATA เข้าสู่เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทั่วโลกของบริษัทฯ

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่