Suvarnabhumi International Airport

AOT รายงานปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยาน ช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2019

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เผยว่า ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2019 (ต.ค. 2018 – มิ.ย. 2019) มีการหดตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศสุทธิ ผ่านท่าอากาศยานในเครือทั้งหกแห่งที่ -9.81 เปอร์เซ็นต์ จากยอดปริมาณสินค้านำเข้า ส่งออก และสินค้าถ่ายลำจำนวน 1,145,123 ตัน ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณ 1,269,744 ตัน

โดยในไตรมาสแรก ปริมาณสินค้าหดตัวลง -2.50 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยาน 422,590 ตัน ซึ่งลดลงจากยอด 433,438 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ไตรมาสที่สอง มีปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยาน 366,941 ตัน ลดลงจาก 412,998 ตัน คิดเป็นสัดส่วน -11.15 เปอร์เซ็นต์  ส่วนปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยานในไตรมาสที่สามมีการหดตัวมากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน -16.00 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณสินค้า 355,592 ตัน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณสินค้าผ่านท่าในไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณ 423,308 ตัน

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่