TIACAandCHAMP-small

TIACA จับมือ CHAMP Cargosystems เปิดโครงการความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม

สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (TIACA) เปิดโครงการเพื่อความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมี บริษัท CHAMP Cargosystems ผู้มอบบริการโซลูชั่นด้าน IT ชั้นนำของอุตสาหกรรม เป็นผู้สนับสนันโครงการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในระยะยาว

หลักการและการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสามปัจจัยหลักที่สำคัญได้แก่  สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จจากการจัดตั้งโครงการดังกล่าว ทั้งสององค์กรจะร่วมงานกับสมาชิก หุ้นส่วน และตัวแทนอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านความยั่งยืน โดยการพัฒนา ยกระดับ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยหลักทั้งสามดังกล่าว

หนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นในโครงการนี้คือ การจัดพิธีมอบรางวัลรายปี  ‘Air Cargo Sustainability Award’ โดยจะเริ่มทำการมอบรางวัลภายในงาน TIACA’s Executive Summit ในปลายปีนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการระดมความคิด สร้างคุณค่า และผลักดันเรื่องความยั่งยืนในภาคส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่