facebook_pixel

ท่าอากาศยาน

Articles
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานคาซัคสถาน เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานคาซัคสถาน เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

บริษัท Deutsche Post DHL Group ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดกิจกรรม ‘Getting Airport Ready for Disaster (GARD)’ เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าในท่าอากาศยานในคาซัคสถาน

Frankfurt-Hahn เผยปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศเติบโต 50% ในช่วงครึ่งปีแรก

Frankfurt-Hahn เผยปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศเติบโต 50% ในช่วงครึ่งปีแรก

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2017 ท่าอากาศยาน Frankfurt-Hahn มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ท่าอากาศยาน Schiphol มีสถิติรับจัดการสินค้าครึ่งปีแรกเพิ่ม 8.7 เปอร์เซ็นต์

ท่าอากาศยาน Schiphol มีสถิติรับจัดการสินค้าครึ่งปีแรกเพิ่ม 8.7 เปอร์เซ็นต์

ท่าอากาศยาน Amsterdam Schiphol มีสถิติการรับจัดการสินค้า ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน ปี 2017 เพิ่มขึ้น 8.7 เปอร์เซ็นต์ ปีต่อปี

Frankfurt-Hahn เผยปริมาณนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในไตรมาสแรก

Frankfurt-Hahn เผยปริมาณนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในไตรมาสแรก

ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2017 มีปริมาณสินค้าผ่านท่าอากาศยาน Frankfurt-Hahn ทั้งหมด 23,700 ตัน เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ACI ประกาศว่า ท่าอากาศยาน Hong Kong มีการขนถ่ายสินค้ามากที่สุด

ACI ประกาศว่า ท่าอากาศยาน Hong Kong มีการขนถ่ายสินค้ามากที่สุด

ท่าอากาศยาน Hong Kong ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าและพัสดุภัณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

Royal Schiphol Group มอบรางวัล Schiphol Aviation Award

Royal Schiphol Group มอบรางวัล Schiphol Aviation Award

ท่าอากาศยานนานาชาติ Amsterdam Schiphol มอบรางวัล Schiphol Aviation Award ให้แก่สายการบินและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท Royal Schiphol Group