facebook_pixel

ผู้ให้บริการขนส่งด่วน

Articles
FedEx Express จัดกิจกรรม ‘FedEx Cares’

FedEx Express จัดกิจกรรม ‘FedEx Cares’

บริษัท FedEx Express ประเทศไทย และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบูรณะห้องสมุดของโรงเรียนวัดโรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ในกิจกรรม ‘FedEx Cares’

FedEx เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ ขยายฐานลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

FedEx เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ ขยายฐานลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

FedEx Express เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ FedEx Shanghai International Express and Cargo Hub ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Shanghai Pudong

FedEx ขนส่งต้นคริสต์มาสไปยังกองทัพทหารสหรัฐอเมริกา

FedEx ขนส่งต้นคริสต์มาสไปยังกองทัพทหารสหรัฐอเมริกา

FedEx ร่วมกับมูลนิธิ Christmas SPIRIT Foundation จัดโครงการ Trees for Troops ให้บริการขนส่งต้นคริสต์มาสไปยังกองทัพทหารสหรัฐอเมริกา

DHL Express ฉลองสถิติจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TAPA

DHL Express ฉลองสถิติจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TAPA

DHL Express ประกาศความสำเร็จจากการมีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้า จาก TAPA