ผู้ให้บริการขนส่งด่วน

Articles
DHL Supply Chain สร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่แก่บริษัท Eaton

DHL Supply Chain สร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่แก่บริษัท Eaton

บริษัท DHL Supply Chain จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่จะให้บริการแก่บริษัท Eaton

DHL Express เปิดศูนย์จัดการสินค้าในท่าอากาศยาน Brussels

DHL Express เปิดศูนย์จัดการสินค้าในท่าอากาศยาน Brussels

DHL Express เปิดศูนย์การจัดการสินค้าระดับภูมิภาคแห่งใหม่ ที่ท่าอากาศยาน Brussels โดยมีขนาดใหญ่เกือบสี่เท่า เมื่อเทียบกับศูนย์การจัดการสินค้าแห่งเดิมของ DHL Express ใน Brussels

UPS ซื้อเครื่องบิน Boeing 747-8 จำนวน 14 ลำและ Boeing 767 จำนวน 4 ลำ

UPS ซื้อเครื่องบิน Boeing 747-8 จำนวน 14 ลำและ Boeing 767 จำนวน 4 ลำ

UPS ประกาศคำสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 747-8 จำนวน 14 ลำ และเครื่องบิน Boeing 767 จำนวน สี่ลำ เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น

FedEx Express จัดกิจกรรม ‘FedEx Cares’

FedEx Express จัดกิจกรรม ‘FedEx Cares’

บริษัท FedEx Express ประเทศไทย และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบูรณะห้องสมุดของโรงเรียนวัดโรงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ในกิจกรรม ‘FedEx Cares’

FedEx เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ ขยายฐานลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

FedEx เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ ขยายฐานลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

FedEx Express เปิดศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ FedEx Shanghai International Express and Cargo Hub ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Shanghai Pudong