facebook_pixel

สายการบิน

Articles
KLM Cargo ติดตั้งระบบคัดแยกสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการ

KLM Cargo ติดตั้งระบบคัดแยกสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการ

KLM Cargo เปิดตัวระบบคัดแยกสินค้า รองรับการคัดแยกสินค้าที่จะขนส่งไปยังที่หมายมากกว่า 70 แห่ง ได้ถึง 2,000 ชิ้นต่อชั่วโมง

Delta Cargo มีสถิติขนส่งสินค้าสูงที่สุดในกลุ่มสายการบินทวีปอเมริกาเหนือ

Delta Cargo มีสถิติขนส่งสินค้าสูงที่สุดในกลุ่มสายการบินทวีปอเมริกาเหนือ

Delta Cargo ประกาศว่า สายการบินฯ มีค่าเฉลี่ยจำนวนสินค้าที่ผู้รับสินค้าหรือตัวแทนสายการบินทำการรับมอบ (NFD) สำหรับสินค้าที่ขนส่งจากสนามบินแห่งหนึ่งไปยังอีกสนามบินแห่งหนึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสายการบินในทวีปอเมริกาเหนือ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Volga-Dnepr ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งกังหันไอพ่นยักษ์สู่เมียนมา

Volga-Dnepr ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งกังหันไอพ่นยักษ์สู่เมียนมา

เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบิน Volga-Dnepr ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการเครื่องบิน Boeing 747 และ IL–76TD-90VD ในการขนส่งกังหันไอพ่นยักษ์ น้ำหนัก 12,660 กก.