facebook_pixel

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Articles
Bolloré Logistics ร่วมมือกับ Oro Inc. ให้บริการลูกค้า B2B

Bolloré Logistics ร่วมมือกับ Oro Inc. ให้บริการลูกค้า B2B

Bolloré Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการขนส่งสินค้าชั้นนำของโลก ได้ร่วมมือกับ บริษัท Oro Inc. เพื่อร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า B2B สำหรับธุรกิจ e-Commerce

Amsterdam Schiphol ทดสอบระบบ Compliance Checker

Amsterdam Schiphol ทดสอบระบบ Compliance Checker

ท่าอากาศยานนานาชาติ Amsterdam Schiphol ได้ทดลองใช้งานระบบ Compliance Checker ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (air waybill)

Kale Logistics เปิดศูนย์ให้บริการใหม่ใน Dubai

Kale Logistics เปิดศูนย์ให้บริการใหม่ใน Dubai

Kale Logistics Solutions ได้เปิดศูนย์ให้บริการและพัฒนาธุรกิจ ในพื้นที่ท่า อากาศยาน Al Maktoum International Airport (DWC) ในเมือง Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับรองความต้องการบริการดิจิตอลโซลูชั่นสำหรับการปฏิบัติการโลจิสติกส์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

Aviance Ghana เริ่มใช้โซลูชั่น GALAXY ของ Kale Logistics

Aviance Ghana เริ่มใช้โซลูชั่น GALAXY ของ Kale Logistics

บริษัท Aviance Ghana ได้เริ่มใช้โซลูชั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ แพล็ตฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า GALAXY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kale Lo-gistics ผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อการจัดการสินค้า ในท่าอากาศยาน

Cargo iQ เตรียมเปิดตัวโซลูชั่น Smart Data เพื่อสมาชิกในกลุ่ม

Cargo iQ เตรียมเปิดตัวโซลูชั่น Smart Data เพื่อสมาชิกในกลุ่ม

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท Cargo iQ และ บริษัท iRix Software Engineer and Information Builders (iRix) ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Smart Data เพื่อขยายการเก็บฐานข้อมูลของโซลูชั่นการรายงานข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสามขั้นด้วยกัน โดยขั้นที่หนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลระหว่างท่าอากาศยานแต่ละแห่ง ซึ่งมีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่สองของปี..