facebook_pixel

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Articles
Bolloré Logistics ร่วมมือกับ Oro Inc. ให้บริการลูกค้า B2B

Bolloré Logistics ร่วมมือกับ Oro Inc. ให้บริการลูกค้า B2B

Bolloré Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการขนส่งสินค้าชั้นนำของโลก ได้ร่วมมือกับ บริษัท Oro Inc. เพื่อร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า B2B สำหรับธุรกิจ e-Commerce

Amsterdam Schiphol ทดสอบระบบ Compliance Checker

Amsterdam Schiphol ทดสอบระบบ Compliance Checker

ท่าอากาศยานนานาชาติ Amsterdam Schiphol ได้ทดลองใช้งานระบบ Compliance Checker ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (air waybill)

Kale Logistics เปิดศูนย์ให้บริการใหม่ใน Dubai

Kale Logistics เปิดศูนย์ให้บริการใหม่ใน Dubai

Kale Logistics Solutions ได้เปิดศูนย์ให้บริการและพัฒนาธุรกิจ ในพื้นที่ท่า อากาศยาน Al Maktoum International Airport (DWC) ในเมือง Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับรองความต้องการบริการดิจิตอลโซลูชั่นสำหรับการปฏิบัติการโลจิสติกส์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

Aviance Ghana เริ่มใช้โซลูชั่น GALAXY ของ Kale Logistics

Aviance Ghana เริ่มใช้โซลูชั่น GALAXY ของ Kale Logistics

บริษัท Aviance Ghana ได้เริ่มใช้โซลูชั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ แพล็ตฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า GALAXY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kale Lo-gistics ผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อการจัดการสินค้า ในท่าอากาศยาน