บทความ

Articles
Rhenus Logistics มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทวีปเอเชีย

Rhenus Logistics มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทวีปเอเชีย

Rhenus Logistics ซึ่งมีชื่อเสียงแข็งแกร่งในการขยายเครือข่ายสำนักงานไปยังที่หมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้เสริมสร้างฐานลูกค้าและขยายขอบข่ายการให้บริการ

FedEx Express ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งสินค้าจำนวน 24 ลำ จาก Boeing

FedEx Express ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งสินค้าจำนวน 24 ลำ จาก Boeing

บริษัท FedEx Express ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทำการลงทุนขยายฝูงบินผ่านการประกาศสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งสินค้า รุ่น Boeing 767 จำนวน 12 ลำ และเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777 จำนวน 12 ลำ จากบริษัท Boeing

BFS รักษาคุณภาพและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

BFS รักษาคุณภาพและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

‘การรักษาคุณภาพ การพัฒนาบริการ และความเอาใจใส่ลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรรักษาความสามารถในการแข่งขัน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ได้’

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้า e-Commerce ในพื้นที่เขตปลอดอากร

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้า e-Commerce ในพื้นที่เขตปลอดอากร

ปัจจุบันการให้บริการจัดการสินค้า e-Commerce ไม่ได้จำกัดอยู่ที่คลังสินค้าภายนอกเท่านั้น เพราะขณะนี้ พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า e-Commerce เข้ามาดำเนินกิจการ

DHL Global Forwarding พร้อมรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศที่กำลังเติบโต

DHL Global Forwarding พร้อมรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศที่กำลังเติบโต

บริษัท DHL Global Forwarding เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Cross-border e-Commerce ตัวแปรสำคัญ กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

Cross-border e-Commerce ตัวแปรสำคัญ กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ e-Commerce ไม่เพียงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในทุกระดับเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

9 ข้อ ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเตรียมขนส่งสินค้า Oversized

9 ข้อ ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเตรียมขนส่งสินค้า Oversized

เนื่องจากขนาดของสินค้า กำหนดการขนส่งที่เร่งรัด และปลายทางที่ห่างไกล ทำให้การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (oversized cargo) เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง เรามาดูกันว่าสายการบินต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการขนส่งสินค้า oversized อย่างไรบ้าง

KN FreightNet ระบบขอราคา ทำบุ๊คกิ้ง และติดตามสถานะออนไลน์โดย Kuehne + Nagel

KN FreightNet ระบบขอราคา ทำบุ๊คกิ้ง และติดตามสถานะออนไลน์โดย Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel พัฒนาและเปิดให้บริการแพล๊ตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ประเมินราคาสำหรับขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการเพียงระบุขนาดและจำนวนของสินค้าก็สามารถทราบราคาและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย

Turkish Cargo มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Turkish Cargo มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ

จากการนำความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้าแบบชาวตะวันออกเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศที่แข็งแกร่งภายในประเทศ