ความเคลื่อนไหวในวงการ

Articles
ไขเบื้องหลังการจัดการขนส่งผลงานศิลปะชิ้นเอกสำหรับนิทรรศการศิลป์ระดับโลก

ไขเบื้องหลังการจัดการขนส่งผลงานศิลปะชิ้นเอกสำหรับนิทรรศการศิลป์ระดับโลก

แม้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งมากขึ้น แต่การขนส่งงานศิลปะ ยังคงเป็นงานที่ท้าทายมากจนมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

แม้ว่าระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจต่างๆ มากขึ้น แต่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้ายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ อย่างไม่ขาดสา

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้า e-Commerce ในพื้นที่เขตปลอดอากร

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการสินค้า e-Commerce ในพื้นที่เขตปลอดอากร

ปัจจุบันการให้บริการจัดการสินค้า e-Commerce ไม่ได้จำกัดอยู่ที่คลังสินค้าภายนอกเท่านั้น เพราะขณะนี้ พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า e-Commerce เข้ามาดำเนินกิจการ

Cross-border e-Commerce ตัวแปรสำคัญ กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

Cross-border e-Commerce ตัวแปรสำคัญ กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ e-Commerce ไม่เพียงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในทุกระดับเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

IATA เสนอคู่มือ ICHM หวังพัฒนามาตรฐานการจัดการสินค้าภาคพื้นดิน

IATA เสนอคู่มือ ICHM หวังพัฒนามาตรฐานการจัดการสินค้าภาคพื้นดิน

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จึงได้ประเมินถึงความต้องการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ และได้พัฒนา IATA Cargo Handling Manual (ICHM) ซึ่งเป็นคู่มือในการปฏิบัติการจัดการสินค้าที่จะช่วยให้ทุกสายการบินและผู้ให้บริการจัดการสินค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Ethiopian Airlines รับรางวัล African Cargo Airline of the Year

Ethiopian Airlines รับรางวัล African Cargo Airline of the Year

Ethiopian Airlines ได้รับรางวัล African Cargo Airline of the Year Award ในงานนิทรรศการ Air Cargo Africa ประจำปี 2017 ซึ่ง จัดขึ้น ณ เมือง Johannesburg ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รัฐเดินหน้าแก้ พ.ร.บ. ศุลกากร ผลักดันแผนพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

รัฐเดินหน้าแก้ พ.ร.บ. ศุลกากร ผลักดันแผนพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

ประเทศไทยได้รับการหมายมั่นว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างช้านาน ปัจจุบัน เราได้เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวและการลงมือผลักดันส่งเสริมศักยภาพของประเทศมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เริ่มร่างระเบียบการทางศุลกากรขึ้นใหม่

AEC เร่งพัฒนา National Single Window เพื่อยกระดับบริการด้านศุลกากร

AEC เร่งพัฒนา National Single Window เพื่อยกระดับบริการด้านศุลกากร

กรมศุลกากรร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งยกระดับการให้บริการด้านศุลกากร โดยการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรภายในประเทศ (National Single Window : NSW) เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการนำเข้า-ส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปูทางไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในระดับกลุ่ม AEC และระหว่าง AEC กับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก