Tag Archives: e-AWB

Swiss WorldCargo ประสบความสำเร็จในการใช้ e-AWB Single Process

Swiss WorldCargo ประสบความสำเร็จในการใช้ e-AWB Single Process

ขณะนี้ Swiss WorldCargo ในเครือสายการบิน Swiss International Air Lines ได้เริ่มใช้ใบตราขนส่งสินค้าทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นกระบวนการเดียว หรือ ‘e-AWB Single Process’

TAC เลือก WIN เป็นผู้ช่วยในการปรับใช้ e-AWB

TAC เลือก WIN เป็นผู้ช่วยในการปรับใช้ e-AWB

Trans Air Cargo (TAC) จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในฤดูใบไม้ผลินี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติการโดยใช้ใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วกว่า 400 – 500 ฉบับต่อเดือน

TIFFA EDI Services ให้บริการรับ-ส่งข้อมูล EDI กว่า 10,000 ข้อความ

TIFFA EDI Services ให้บริการรับ-ส่งข้อมูล EDI กว่า 10,000 ข้อความ

TIFFA EDI Services ผู้ให้บริการระบบ VANS และ SI เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการให้บริการรับส่งข้อมูลแบบ EDI