Tag Archives: pharma

Hactl ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh จาก IATA

Hactl ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh จาก IATA

Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl) หนึ่งในผู้ให้บริการจัดการสินค้าชั้นนำระดับโลก ได้รับใบรับรอง CEIV Fresh จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

Swiss WorldCargo กับความสำเร็จจากการได้รับใบรับรอง CEIV ในทุกภาคส่วนของสายการบิน

Swiss WorldCargo กับความสำเร็จจากการได้รับใบรับรอง CEIV ในทุกภาคส่วนของสายการบิน

การจัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงและมีมูลค่าสูงให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยทีมงานที่ยึดมั่นในกฎระเบียบการปฏิบัติการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ ใบรับรอง CEIV Pharma ของ IATA ถือเป็นมาตรฐานที่ทุกสายการบินและผู้ให้บริการจัดการยกขนสินค้าต้องปฏิบัติตาม

Turkish Cargo ได้รับการรับรอง QEP

Turkish Cargo ได้รับการรับรอง QEP

สายการบิน Turkish Cargo เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ เพื่อขอใบรับรอง Qualified Envirotainer Providers (QEP) ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความหลากหลายของบริการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์

Saudia Cargo เปิดตัวอาคารจัดเก็บสินค้าประเภทยาและเภสัชภัณฑ์ ในท่าอากาศยาน King Abdulaziz International

Saudia Cargo เปิดตัวอาคารจัดเก็บสินค้าประเภทยาและเภสัชภัณฑ์ ในท่าอากาศยาน King Abdulaziz International

สายการบิน Saudia Cargo เปิดตัวอาคารจัดเก็บสินค้าประเภทยาและเภสัชภัณฑ์ ในท่าอากาศยาน King Abdulaziz International